Lantmäteriverksamheten

Betänkande 2005/06:BoU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 november 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-10
Trycklov: 2005-11-14
Trycklov till Gotab och webb: 2005-11-15
Trycklov: 2005-11-15
Reservationer: 16
Betänkande 2005/06:BoU4

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-11-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-11-25
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 11, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Registrering i fastighetsregistrets allmänna del

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
  2. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
  3. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
  4. lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
  5. lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:5.
 2. Myndighetsstrukturen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 2 i denna del.
  • Reservation 1 (fp)
  • Reservation 2 (kd)
 3. Inskrivningsverksamheten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo2 och 2005/06:Bo6 yrkande 2 i denna del.
  • Reservation 3 (fp)
 4. Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 8, 2005/06:Bo4 yrkande 1 och 2005/06:Bo5 yrkande 3.
  • Reservation 4 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1090035
  m041014
  fp036012
  kd023010
  v21007
  c01606
  mp15002
  -1001
  Totalt146116087
  Ledamöternas röster
 5. Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 7 och 2005/06:Bo5 yrkande 4.
  • Reservation 5 (m, kd)
 6. Ett råd som stöd för samordningsfunktionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 9, 2005/06:Bo5 yrkande 5 och 2005/06:Bo6 yrkande 3.
  • Reservation 6 (m, fp)
  • Reservation 7 (kd)
 7. Avgränsning av uppdragsverksamheten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 4, 2005/06:Bo4 yrkande 2, 2005/06:Bo5 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 4.
  • Reservation 8 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1080036
  m041014
  fp036012
  kd023010
  v21007
  c01606
  mp14102
  -1001
  Totalt144117088
  Ledamöternas röster
 8. Marknads- och konkurrensråd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo5 yrkande 6 och 2005/06:Bo6 yrkande 5.
  • Reservation 9 (m, fp)
 9. Lantmäteriverkets konkurrenspolitik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkandena 3, 5 och 6 samt 2005/06:Bo5 yrkande 1.
  • Reservation 10 (m)
  • Reservation 11 (kd)
 10. Fastighetsindelning och informationsförsörjning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo3 yrkande 1.
  • Reservation 12 (kd)
 11. Redovisningen av intäkter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo5 yrkande 7.
  • Reservation 13 (m, c)
 12. Myndighetssamverkan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo3 yrkande 10.
  • Reservation 14 (kd)
 13. Myndighetssammanslagning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo4 yrkande 3.
  • Reservation 15 (c)
 14. Ortnamnsvården

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo6 yrkande 1.
  • Reservation 16 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1080036
  m041014
  fp036012
  kd023010
  v20008
  c01606
  mp15002
  -1001
  Totalt144116089
  Ledamöternas röster