Till innehåll på sidan

Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

Betänkande 1995/96:BoU9

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-03-14
Justering: 1996-03-28
Betänkande 1995/96:BoU9

Alla beredningar i utskottet

1996-03-07, 1996-03-12, 1996-03-14
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-04-17

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser