Till innehåll på sidan

Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Betänkande 2000/01:UbU4

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Fr.o.m. den 1 januari 2001 införs en lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren.
Beslut
Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. En lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister införs för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren. Lagreglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.</p>
Utskottets förslag
Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)

Fr.o.m. den 1 januari 2001 införs en lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-09-05
Justering: 2000-10-12
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU4

Alla beredningar i utskottet

2000-09-04T22:00:00Z

Lämplighetsprövning av skolpersonal stärker skydd mot sexuella övergrepp (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Syftet är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. En lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister införs för alla typer av anställningar inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorgen. Utdragen bör begränsas till att visa om personen i fråga dömts för sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och hälsa. Arbetsgivaren blir skyldig att genomföra registerkontroller, och den som erbjuds anställning blir skyldig att själv inhämta registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren. Lagreglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-10-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut