Till innehåll på sidan

Kungliga hov- och slottsstaterna

Betänkande 1992/93:KU22

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1993-03-11
Justering: 1993-03-18
Betänkande 1992/93:KU22

Alla beredningar i utskottet

1993-03-11
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1993-03-31

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser