Till innehåll på sidan

Kulturmiljövård och museer

Betänkande 2008/09:KrU3

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 mars 2009

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nej till motioner om kulturmiljövård och museer (KrU3)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturmiljövård och museer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bättre dokumentation och kontroll av byggnadsminnen, beredskapsplan för tillvaratagande av kulturskatter, att föra upp flyttningen av Kiruna stad på Unescos världsarvslista, ratificering av konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet och förslag om ökat stöd för olika byggnadsminnen. Andra motioner handlar om inrättande av flera nya museer och frågor kring Forum för levande historias uppdrag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 33

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-10
Trycklov till Gotab och webb: 2009-02-23
Trycklov: 2009-02-23
Betänkande 2008/09:KrU3

Alla beredningar i utskottet

2009-01-26T23:00:00Z

Nej till motioner om kulturmiljövård och museer (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturmiljövård och museer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bättre dokumentation och kontroll av byggnadsminnen, beredskapsplan för tillvaratagande av kulturskatter, att föra upp flyttningen av Kiruna stad på Unescos världsarvslista, ratificering av konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet och förslag om ökat stöd för olika byggnadsminnen. Andra motioner handlar om inrättande av flera nya museer och frågor kring Forum för levande historias uppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2009-03-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2009-03-18
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 13

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dokumentation och kontroll av byggnadsminnen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr235.
2. Byggnadsminnen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr201 av Magdalena Andersson (m),
2008/09:Kr244 av Agneta Gille (s),
2008/09:Kr298 av Otto von Arnold (kd) och
2008/09:Kr311 av Krister Hammarbergh och Karin Enström (båda m).
3. Krisberedskap för tillvaratagande av kulturskatter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr237 av Hans Rothenberg och Walburga Habsburg Douglas (båda m).
4. Flyttningen av Kiruna stad
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr295 av Gunnar Andrén (fp).
5. Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr223 av Michael Hagberg (s) yrkande 1.
6. Bevarande av levande kulturmiljöer
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr344 av Lennart Hedquist m.fl. (m, c, fp, kd).
7. Kulturreservat
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr212 av Liselott Hagberg (fp).
8. Kinda kanal och Dalslands kanal
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr232 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda m) och
2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s).
9. Fredsmuseum
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr339 av Carina Hägg (s) och
2008/09:Kr346 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (båda mp).
10. Militärhistoriskt museum
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr207 av Lars-Ivar Ericson (c).
11. Dataspelsmuseum
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr323 av Camilla Lindberg (fp).
12. Forum för levande historias uppdrag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr310 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 1 och
2008/09:Kr359 av Lennart Sacrédeus (kd) yrkandena 1 och 2.
13. Tidigare behandlade förslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr203 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Kr205 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr211 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Kr213 av Ulf Nilsson och Gunnar Andrén (båda fp),
2008/09:Kr214 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr215 av Tina Acketoft (fp),
2008/09:Kr223 av Michael Hagberg (s) yrkande 2,
2008/09:Kr234 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr259 av Maria Lundqvist-Brömster (fp),
2008/09:Kr280 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (båda mp),
2008/09:Kr283 av Hans Olsson m.fl. (s),
2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda s),
2008/09:Kr299 av Désirée Pethrus Engström (kd),
2008/09:Kr353 av Marianne Berg m.fl. (v, c, mp) yrkande 1,
2008/09:Kr356 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m) och
2008/09:Kr364 av Claes Västerteg och Erik A Eriksson (båda c).