Krigsmaterielexporten

Betänkande 1997/98:UU3

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1996. Skrivelsen lades till handlingarna.
Beslut
Krigsmaterielexport (UU3)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Krigsmaterielexport (UU3)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under 1996. Skrivelsen lades till handlingarna.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 16

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-11-04
Justering: 1997-11-06
Betänkande 1997/98:UU3

Alla beredningar i utskottet

1997-10-30, 1997-11-04
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-11-26

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser