Till innehåll på sidan

Krigsmaterielexporten år 2001

Betänkande 2001/02:UU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 juni 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Riksdagen avslog vidare motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-14
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-24
Reservationer: 9
Betänkande 2001/02:UU11

Alla beredningar i utskottet

2002-05-14

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-05-31

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-06-04
Förslagspunkter: 20, Acklamationer: 11, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning av nuvarande regelverk
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 (mp) yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.
2. Demokratikriterium
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 3 och motion 2001/02:U8 yrkande 8.
 • Reservation 1 (v, mp)
3. Mänskliga rättigheter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf398 yrkande 1.
4. Följdleveranser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 201/02:U7 yrkande 4 och motion 2001/02:U8 yrkande 11 samt förklarar motion 2001/02:U8 yrkandena 12 och 13 besvarad med vad utskottet anfört.
 • Reservation 2 (v, mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
5. Slutanvändarkontroll
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 8 besvarad med vad utskottet anfört.
6. FN:s vapenhandelsregister
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.
7. Tolkning av nuvarande regelverk
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 1.
8. Export av övrig krigsmateriel
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 3.
 • Reservation 3 (v, mp)
9. Redovisningen av krigsmaterielexport
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 5 och motion 2001/02:U279 yrkandena 1 och 2 samt förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.
10. Exportkontrollrådets verksamhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 6.
11. Offentlig redovisning av avslagsbeslut
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 4.
 • Reservation 4 (v, mp)
12. Lätta vapen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.
13. Krigsmaterielexport till enskilda stater och områden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkandena 5, 6, 14-26 samt motion 2001/02:U345 yrkande 35.
 • Reservation 5 (v, mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
14. Internationella konventioner
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 10.
 • Reservation 6 (mp)
15. Försvarsmaterielsamarbetet inom EU
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U315 yrkande 5.
 • Reservation 7 (mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
16. EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U226 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:U300 yrkande 16.
 • Reservation 8 (m)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
17. EU:s uppförandekod
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen förklarar motion 2001/02:U8 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.
18. Samarbete mellan svenska företag och företag i andra EU-länder
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 10.
19. Försvarsindustrins inriktning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkandena 2 och 7.
 • Reservation 9 (v)
20. Skrivelsen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 2001 till handlingarna.