Till innehåll på sidan

Krigsmaterielexporten 1998 och 1999

Betänkande 1999/2000:UU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.
Beslut
Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.</p>
Utskottets förslag
Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-05-09
Justering: 2000-05-11
Betänkande 1999/2000:UU12

Alla beredningar i utskottet

2000-04-24T22:00:00Z, 2000-05-08T22:00:00Z

Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 2000-05-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut