Till innehåll på sidan

Kontroll av postförsändelser

Betänkande 2010/11:SkU6

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 december 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Kontroll av brev och paket (SkU6)

Tullverket röntgar post från andra EU-länder för att kontrollera om breven och paketen innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Regeringen har nu lämnat information om hur många försändelser som har granskats och öppnats under 2009. Under året öppnade Tullverket 151 försändelser. Alla innehöll cigaretter. I 149 fall fick mottagaren möjlighet att lösa ut försändelsen genom att betala den skatt som avsändaren skulle ha betalat. Två fall gäller så mycket cigaretter att det finns misstanke om smugglingsbrott. Cigaretterna har tagits i beslag och förundersökningen har startat. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-25
Justering: 2010-11-25
Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-26
Trycklov: 2010-11-26
Trycklov: 2010-12-08
Betänkande 2010/11:SkU6

Alla beredningar i utskottet

2010-11-25

Kontroll av brev och paket (SkU6)

Tullverket röntgar post från andra EU-länder för att kontrollera om breven och paketen innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Regeringen har nu lämnat information om hur många försändelser som har granskats och öppnats under 2009. Under året öppnade Tullverket 151 försändelser. Alla innehöll cigaretter. I 149 fall fick mottagaren möjlighet att lösa ut försändelsen genom att betala den skatt som avsändaren skulle ha betalat. Två fall gäller så mycket cigaretter att det finns misstanke om smugglingsbrott. Cigaretterna har tagits i beslag och förundersökningen har startat. Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-12-15

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-12-15
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontroll av postförsändelser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:8 till handlingarna.