Till innehåll på sidan

Kommunal demokrati och kompetens - förenklad ordning

Betänkande 2004/05:KU18

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 april 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 43

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-01
Justering: 2005-03-08
Trycklov: 2005-03-31
Trycklov till Gotab och webb: 2005-04-01
Reservationer: 5
Betänkande 2004/05:KU18

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08, 2005-02-15, 2005-03-01

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-04-08

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-04-13
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
  • Reservation 1 (m)
  • Reservation 2 (fp)
  • Reservation 3 (kd)
  • Reservation 4 (c)
  • Reservation 5 (mp)