Till innehåll på sidan

Kasinospel i Sverige m.m.

Betänkande 1998/99:KrU11

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999. Tillstånd till kasinospel ska endast ska få ges till statliga företag. Det ska få finnas högst sex kasinon. Under den första tiden avses dock högst fyra kasinon öppnas. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i lotterilagen beträffande varuspelsautomater och värdeautomater. Beslutet innebär bl.a. att spel på varuspelsautomater ska få anordnas endast i samband med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Vidare ska spel på värdeautomater få anordnas även i samband med bingospel och det ska inte längre utgå någon skatt på spel på varuspelsautomater. Högsta värdet av vinsten på värdeautomater sänks till ca 500 kronor (basbeloppsreglerat). Hela beloppet får lösas in mot kontanter.
Beslut
Sverige får fyra kasinon (KrU11)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att kasinospel ska få anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999. Tillstånd till kasinospel ska endast ska få ges till statliga företag. Det ska få finnas högst sex kasinon. Under den första tiden avses dock högst fyra kasinon öppnas. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag om ändringar i lotterilagen beträffande varuspelsautomater och värdeautomater. Förslagen innebär bl.a. att spel på varuspelsautomater ska få anordnas endast i samband med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Vidare ska spel på värdeautomater få anordnas även i samband med bingospel och det ska inte längre utgå någon skatt på spel på varuspelsautomater. Högsta värdet av vinsten på värdeautomater sänks till ca 500 kronor (basbeloppsreglerat). Hela beloppet får lösas in mot kontanter.</p>
Utskottets förslag
Sverige får fyra kasinon (KrU11)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Sverige får fyra kasinon (KrU11)

Kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999. Tillstånd till kasinospel ska endast ska få ges till statliga företag. Det ska få finnas högst sex kasinon. Under den första tiden avses dock högst fyra kasinon öppnas. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i lotterilagen beträffande varuspelsautomater och värdeautomater. Beslutet innebär bl.a. att spel på varuspelsautomater ska få anordnas endast i samband med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Vidare ska spel på värdeautomater få anordnas även i samband med bingospel och det ska inte längre utgå någon skatt på spel på varuspelsautomater. Högsta värdet av vinsten på värdeautomater sänks till ca 500 kronor (basbeloppsreglerat). Hela beloppet får lösas in mot kontanter.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 27
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1999-04-22
Justering: 1999-05-11
Betänkande 1998/99:KrU11

Alla beredningar i utskottet

1999-04-15, 1999-04-20, 1999-04-22

Sverige får fyra kasinon (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att kasinospel ska få anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999. Tillstånd till kasinospel ska endast ska få ges till statliga företag. Det ska få finnas högst sex kasinon. Under den första tiden avses dock högst fyra kasinon öppnas. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag om ändringar i lotterilagen beträffande varuspelsautomater och värdeautomater. Förslagen innebär bl.a. att spel på varuspelsautomater ska få anordnas endast i samband med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Vidare ska spel på värdeautomater få anordnas även i samband med bingospel och det ska inte längre utgå någon skatt på spel på varuspelsautomater. Högsta värdet av vinsten på värdeautomater sänks till ca 500 kronor (basbeloppsreglerat). Hela beloppet får lösas in mot kontanter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-05-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser