Jämställdhetspolitik

Betänkande 2003/04:AU2

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 december 2003

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Jämställdhetspolitiken (AU2)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur jämställdhetsarbetet har utvecklats inom olika områden under de senaste åren. Det gäller exempelvis fördelning av makt och inflytande, lika lön för lika och likvärdigt arbete, mäns våld mot kvinnor och män och jämställdhet. Regeringen beskriver också huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet i en handlingsplan för de kommande åren. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagen sade också nej till drygt 50 motionsförslag om bland annat jämställdhetsfrågor.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 19

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-11
Justering: 2003-11-11
Trycklov: 2003-11-14
Trycklov till Gotab och webb: 2003-11-17
Reservationer: 19
Betänkande 2003/04:AU2

Alla beredningar i utskottet

2003-10-30, 2003-11-11

Jämställdhetspolitiken (AU2)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur jämställdhetsarbetet har utvecklats inom olika områden under de senaste åren. Det gäller exempelvis fördelning av makt och inflytande, lika lön för lika och likvärdigt arbete, mäns våld mot kvinnor och män och jämställdhet. Regeringen beskriver också huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet i en handlingsplan för de kommande åren. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till drygt 50 motionsförslag om bland annat jämställdhetsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2003-11-26

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2003-12-02
Förslagspunkter: 18, Acklamationer: 12, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Mål och inriktning av jämställdhetspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N328 yrkande 10, 2003/04:A1 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A4 yrkandena 1, 2 och 10, 2003/04:A258 yrkande 1, 2003/04:A302 yrkande 2 och 2003/04:A307 yrkande 2.
  • Reservation 1 (m)
  • Reservation 2 (fp)
  • Reservation 3 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1290015
  m04708
  fp00435
  kd27006
  v25005
  c00193
  mp15002
  Totalt196476244
  Ledamöternas röster
 2. Funktionshindrade kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A287.
 3. Frågor om makt och inflytande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A4 yrkande 3, 2003/04:A258 yrkande 12, 2003/04:A288 yrkandena 1-3, 2003/04:A302 yrkande 15, 2003/04:A307 yrkandena 1 och 12, 2003/04:A335 och 2003/04:A371 yrkandena 2 och 32.
  • Reservation 4 (m)
  • Reservation 5 (fp)
  • Reservation 6 (kd)
  • Reservation 7 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m03448
  fp04305
  kd20265
  v25005
  c00211
  mp15002
  Totalt172469140
  Ledamöternas röster
 4. Sektorsövergripande ansvar för Jämställdhetsombudsmannen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A334.
 5. Internationellt jämställdhetsarbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A332.
 6. Lika lön för lika och likvärdigt arbete

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A4 yrkandena 5-7, 2003/04:A293 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A302 yrkandena 10, 11 och 13, 2003/04:A307 yrkandena 3, 4, 8 och 9 och 2003/04:A371 yrkande 10.
  • Reservation 8 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m04708
  fp04305
  kd02616
  v25005
  c02002
  mp15002
  Totalt170136142
  Ledamöternas röster
 7. Mäns våld mot kvinnor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A4 yrkande 9 och 2003/04:A280.
  • Reservation 9 (fp)
  • Reservation 10 (v)
 8. Jämställda försäkringsvillkor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A302 yrkande 18.
  • Reservation 11 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m48007
  fp43005
  kd28005
  v25005
  c02101
  mp50102
  Totalt279211039
  Ledamöternas röster
 9. Män och jämställdhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju478 yrkandena 12 och 14.
 10. Föräldraledighet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf404 yrkande 15 och 2003/04:A371 yrkande 19.
  • Reservation 12 (kd)
 11. Sexualiseringen av det offentliga rummet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:So419 yrkande 2.
  • Reservation 13 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1280016
  m48007
  fp43005
  kd28005
  v02505
  c21001
  mp0872
  Totalt26833741
  Ledamöternas röster
 12. Jämställdhetslagen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A329 yrkande 9 och 2003/04:A371 yrkandena 11 och 13.
  • Reservation 14 (kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1300014
  m48007
  fp43005
  kd02805
  v25005
  c21001
  mp15002
  Totalt28228039
  Ledamöternas röster
 13. Översyn av jämställdhetslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A262 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 15 (v)
 14. Skadestånd i jämställdhetsmål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A302 yrkande 9.
  • Reservation 16 (c, fp)
 15. Jämställdhetsmärkning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A307 yrkande 13.
  • Reservation 17 (fp)
 16. Forum i diskrimineringstvister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A302 yrkande 7.
  • Reservation 18 (c)
 17. Grupptalan på jämställdhetsområdet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:A302 yrkande 8.
  • Reservation 19 (c, v)
 18. Regeringens skrivelse 2002/03:140

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:140 till handlingarna.