Till innehåll på sidan

Jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet

Betänkande 1998/99:UbU6

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen avslog främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna avslogs med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.
Beslut
Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna bör avslås med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.</p>
Utskottets förslag
Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)

Riksdagen avslog främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna avslogs med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 19

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:UbU6

Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna bör avslås med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-03-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser