Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Betänkande 2014/15:AU3

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 mars 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 35

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-26
Reservationer: 19
Betänkande 2014/15:AU3

Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning, jämställda löner, frågor rörande våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-03-04
Debatt i kammaren: 2015-03-05
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:AU3, Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Debatt om förslag 2014/15:AU3

Webb-tv: Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-03-11
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 11, Voteringar: 4

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Jämställdhet i arbetslivet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

   2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 1,

   2014/15:734 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (S) och

   2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 10.
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M76008
   SD04306
   MP22012
   C00202
   V17004
   FP16003
   KD13003
   Totalt247432138
   Ledamöternas röster
  2. Jämställda löner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

   2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 4,

   2014/15:1881 av Roger Haddad m.fl. (FP) och

   2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (S).
   • Reservation 3 (KD)
  3. Jämställd ekonomi

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 11 och

   2014/15:2740 av Ola Johansson och Rickard Nordin (C) yrkandena 1, 4 och 5.
   • Reservation 4 (C)
  4. Kvotering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2.
   • Reservation 5 (SD, KD)
  5. Positiv särbehandling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.
   • Reservation 6 (SD)
  6. Medlingsinstitutet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3.
   • Reservation 7 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M76008
   SD43006
   MP23002
   C20002
   V01704
   FP16003
   KD13003
   Totalt29417038
   Ledamöternas röster
  7. Jämställdhetsmyndighet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2.
  8. Våld i nära relationer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2324 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C),

   2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 10 och

   2014/15:465 av Lena Hallengren (S).
   • Reservation 8 (C)
  9. Hedersrelaterat våld och förtryck

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 11,

   2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP) yrkande 2,

   2014/15:1829 av Thomas Finnborg (M) och

   2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 19.
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (FP)
  10. Förebyggande arbete mot diskriminering m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

   2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,

   2014/15:1925 av Teres Lindberg (S) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 3,

   2014/15:2558 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) och

   2014/15:2869 av Paula Bieler (SD).
   • Reservation 11 (SD)
   • Reservation 12 (V)
   • Reservation 13 (FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M76008
   SD00436
   MP22003
   C20002
   V01704
   FP40114
   KD13003
   Totalt238175440
   Ledamöternas röster
  11. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:257 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1-7,

   2014/15:526 av Catharina Bråkenhielm (S),

   2014/15:1173 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

   2014/15:1892 av Pia Hallström (M),

   2014/15:1979 av Niclas Malmberg och Annika Hirvonen (MP) och

   2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 2.
   • Reservation 14 (V)
  12. Diskriminering i arbetslivet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,

   2014/15:1677 av Stefan Nilsson (MP),

   2014/15:2489 av Julia Kronlid (SD) yrkande 3 och

   2014/15:2651 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S).
   • Reservation 15 (SD)
   • Reservation 16 (V)
  13. Diskriminering på grund av ålder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:781 av Barbro Westerholm (FP),

   2014/15:2349 av Finn Bengtsson (M) och

   2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 17 (FP)
  14. Diskrimineringsersättning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2 och

   2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2.
   • Reservation 18 (V)
  15. Övriga åtgärder mot diskriminering

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2606 av Paula Bieler och David Lång (SD) yrkandena 1-3 och

   2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 24.
   • Reservation 19 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1030010
   M76008
   SD04306
   MP23002
   C20002
   V17004
   FP16003
   KD13003
   Totalt26843038
   Ledamöternas röster