Till innehåll på sidan

Investeringsplaner för trafikens infrastruktur

Betänkande 1998/99:TU5

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.
Beslut
Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.</p>
Utskottets förslag
Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 97

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:TU5

Alla beredningar i utskottet

1999-01-25T23:00:00Z

Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-03-17

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut