Till innehåll på sidan

Insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, m.m.

Betänkande 1989/90:SfU12

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 34
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning

Justering: 1990-03-27
Betänkande 1989/90:SfU12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd