Inkomstskatt

Betänkande 2013/14:SkU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 mars 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 99

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-03-06
Trycklov: 2014-03-10
Trycklov till Gotab och webb: 2014-03-12
Trycklov: 2014-03-12
Reservationer: 14
Betänkande 2013/14:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2014-02-18

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-03-20
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:SkU16, Inkomstskatt

Debatt om förslag 2013/14:SkU16

Webb-tv: Inkomstskatt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Peter Persson (S)

Anf. 2 Mats Pertoft (MP)

Anf. 3 Thoralf Alfsson (SD)

Anf. 4 Jacob Johnson (V)

Anf. 5 Fredrik Schulte (M)

Anf. 6 Peter Persson (S)

Anf. 7 Fredrik Schulte (M)

Anf. 8 Peter Persson (S)

Anf. 9 Fredrik Schulte (M)

Anf. 10 Mats Pertoft (MP)

Anf. 11 Fredrik Schulte (M)

Anf. 12 Mats Pertoft (MP)

Anf. 13 Fredrik Schulte (M)

Anf. 14 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 15 Peter Persson (S)

Anf. 16 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 17 Peter Persson (S)

Anf. 18 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 19 Mats Pertoft (MP)

Anf. 20 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 21 Mats Pertoft (MP)

Anf. 22 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 23 Karin Nilsson (C)

Anf. 24 Lars Gustafsson (KD)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-03-26
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 9, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Översyn av skattesystemet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk201 av Jacob Johnson m.fl. (V),
   2013/14:Sk246 av Bo Bernhardsson (S) yrkandena 1 och 2,
   2013/14:Sk312 av Mats Pertoft (MP) och
   2013/14:Sk412 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S).
   • Reservation 1 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S099013
   M100007
   MP02302
   FP21003
   C20003
   SD19001
   KD16003
   V01801
   Totalt176140033
   Ledamöternas röster
  2. Skatteskala, grundavdrag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk205 av Jan Ertsborn (FP),
   2013/14:Sk222 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
   2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm (båda MP) yrkande 1,
   2013/14:Sk232 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
   2013/14:Sk255 av Hillevi Larsson (S),
   2013/14:Sk267 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
   2013/14:Sk274 av Gunvor G Ericson och Mats Pertoft (båda MP),
   2013/14:Sk295 av Patrick Reslow (M),
   2013/14:Sk323 av Anne Marie Brodén (M),
   2013/14:Sk354 av Valter Mutt (MP),
   2013/14:Sk365 av Ola Johansson (C),
   2013/14:Sk373 av Markus Wiechel och Carina Herrstedt (båda SD),
   2013/14:Sk377 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (båda M),
   2013/14:Sk384 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (båda S),
   2013/14:Sk393 av Carina Herrstedt (SD),
   2013/14:Sk398 av Edward Riedl (M),
   2013/14:Sk399 av Edward Riedl (M),
   2013/14:Sk414 av Roland Utbult (KD),
   2013/14:Sk419 av Isabella Jernbeck (M),
   2013/14:Sk423 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
   2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 15 i denna del,
   2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 27,
   2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,
   2013/14:N331 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3 och
   2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 3.
   • Reservation 2 (S, MP, V)
   • Reservation 3 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S009913
   M100007
   MP00232
   FP21003
   C20003
   SD01901
   KD16003
   V00181
   Totalt1571914033
   Ledamöternas röster
  3. Pensionsförsäkring m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk207 av Jan Ertsborn (FP) och
   2013/14:Sk282 av Johan Linander (C).
  4. Personalvårdsförmåner m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk228 av Anders Sellström (KD),
   2013/14:Sk248 av Krister Hammarbergh (M),
   2013/14:Sk278 av Nina Lundström (FP),
   2013/14:Sk293 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
   2013/14:Sk297 av Åsa Coenraads (M),
   2013/14:Sk301 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M),
   2013/14:Sk306 av Helena Bouveng (M),
   2013/14:Sk344 av Johan Forssell (M),
   2013/14:Sk367 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C),
   2013/14:Sk437 av Stefan Svanström och Lars-Axel Nordell (båda KD) och
   2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6.
  5. Hälsofrämjande åtgärder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk324 av Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg (båda M),
   2013/14:Sk325 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M),
   2013/14:Sk400 av Allan Widman (FP) och
   2013/14:Sk401 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M).
  6. Förmånsvärde för vissa bilar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk388 av Johan Löfstrand (S) och
   2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 18, 39 och 40.
   • Reservation 4 (MP)
  7. Personaloptioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk321 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och
   2013/14:Sk333 av Hans Backman m.fl. (FP).
  8. Kostnadsersättningar från kommuner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk206 av Jan Ertsborn (FP),
   2013/14:Sk210 av Kristina Nilsson (S) och
   2013/14:Sk378 av Marie Nordén (S).
   • Reservation 5 (S, MP, V)
  9. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkande 1,
   2013/14:Sk370 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD) yrkandena 1 och 2 samt
   2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 41.
   • Reservation 6 (S, V)
  10. Bär, svamp och kottar m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk296 av Anders Sellström (KD) och
   2013/14:Sk433 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 7 (SD)
  11. HUS-avdrag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk209 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
   2013/14:Sk219 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
   2013/14:Sk224 av Stefan Svanström (KD),
   2013/14:Sk236 av Jan R Andersson (M),
   2013/14:Sk239 av Sedat Dogru (M),
   2013/14:Sk240 av Sedat Dogru (M),
   2013/14:Sk241 av Andreas Carlson (KD),
   2013/14:Sk249 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),
   2013/14:Sk254 av Gustav Nilsson (M),
   2013/14:Sk261 av Raimo Pärssinen (S) yrkandena 1-3,
   2013/14:Sk272 av Jan Ericson (M),
   2013/14:Sk289 av Lotta Finstorp (M),
   2013/14:Sk292 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
   2013/14:Sk305 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
   2013/14:Sk331 av Nina Lundström (FP),
   2013/14:Sk349 av Raimo Pärssinen (S) yrkandena 1 och 2,
   2013/14:Sk357 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),
   2013/14:Sk379 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (båda S),
   2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S),
   2013/14:Sk394 av Michael Svensson (M),
   2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
   2013/14:Sk438 av Ola Johansson (C),
   2013/14:C297 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
   2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 12,
   2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1,
   2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12 och
   2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7.
   • Reservation 8 (S)
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S009913
   M100007
   MP23002
   FP21003
   C20003
   SD01901
   KD16003
   V00181
   Totalt1801911733
   Ledamöternas röster
  12. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
   2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,
   2013/14:Sk413 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) och
   2013/14:Sk420 av Ann-Christin Ahlberg (S).
   • Reservation 11 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S099013
   M100007
   MP02302
   FP21003
   C20003
   SD19001
   KD16003
   V01801
   Totalt176140033
   Ledamöternas röster
  13. Reseavdrag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk300 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) i denna del,
   2013/14:Sk335 av Hans Backman (FP),
   2013/14:Sk336 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP) i denna del,
   2013/14:Sk341 av Mats Pertoft och Stina Bergström (båda MP) i denna del,
   2013/14:Sk435 av Stefan Svanström (KD) i denna del,
   2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 14 i denna del,
   2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,
   2013/14:T341 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4 i denna del och
   2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 10 i denna del.
   • Reservation 12 (MP)
   • Reservation 13 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S990013
   M100007
   MP02302
   FP21003
   C20003
   SD19001
   KD16003
   V00181
   Totalt275231833
   Ledamöternas röster
  14. Dubbelbeskattningsavtal och SINK-skatt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:Sk262 av Raimo Pärssinen (S),
   2013/14:Sk355 av Ulf Nilsson m.fl. (FP),
   2013/14:Sk356 av Ulf Nilsson och Christer Nylander (båda FP) yrkandena 1 och 2 samt
   2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17.
   • Reservation 14 (S, V)