Till innehåll på sidan

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Betänkande 2021/22:SfU26

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter (SfU26)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om höjt bostadstillägg till pensionärer, och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

Regeringen har föreslagit en lagändring som innebär att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, per månad. En lagändring har också föreslagits för att säkerställa att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen får del av höjningen.

Lagändringen gällande bostadstillägget börjar gälla den 1 juli 2022 och ska börja tillämpas första gången för bostadstillägg som avser augusti 2022.

Riksdagen sa nej till tre förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionerna 2021/22:180 punkterna 1 och 2 samt 2021/22:181 punkterna 1.2 och 2.2. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-19
Justering: 2022-05-31
Trycklov: 2022-06-08
Reservationer: 2
Betänkande 2021/22:SfU26

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-19

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter (SfU26)

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om höjt bostadstillägg till pensionärer, och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

Regeringen föreslår en lagändring som innebär att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, per månad. En lagändring föreslås också för att säkerställa att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen får del av höjningen.

Lagändringen gällande bostadstillägget föreslås börja gälla den 1 juli 2022 och börja tillämpas första gången för bostadstillägg som avser augusti 2022.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till tre förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-10
Debatt i kammaren: 2022-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-14
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut 2021/22:20220614SfU26, Beslut

Beslut 2021/22:20220614SfU26

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar
  a) regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  b) utskottets förslag i bilaga 3 till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2021/22:180 punkterna 1 och 2 samt 2021/22:181 punkterna 1.2 och 2.2.
 2. Bostadstillägg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4488 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 1 (V)
 3. Skälig levnadsnivå i äldreförsörjningsstödet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4488 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 2 och

  2021/22:4606 av Rasmus Ling (MP).
  • Reservation 2 (V, MP)