Till innehåll på sidan

Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor

Betänkande 2005/06:UbU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 april 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Motioner om högskolan (UbU15)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat högskolornas självständighet, fristående högskolor i stiftelseform, den högre utbildningens uppgift och inriktning, social snedrekrytering, jämställdhet, planerings- och styrsystem, treterminssystem, lärarnas pedagogiska skicklighet och distansutbildning. Riksdagen gjorde ett uttalande om att sjukhusfysikerutbildningen bör förlängas från 4,5 år till 5 år. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd och medverkar vid användningen av joniserande och icke-joniserande strålning. Den snabba tekniska och ämnesmässiga utvecklingen inom yrkesområdet medför högre krav på yrkeskunnande.
Utskottets förslag till beslut
Utskottsinitiativ till förlängning av sjukhusfysikerexamen. Antagande av två lagar med bifall till proposition 2004/05:162 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 27
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-04-06
Trycklov till Gotab och webb: 2006-04-11
Trycklov: 2006-04-11
Trycklov: 2006-04-12
Reservationer: 19
Betänkande 2005/06:UbU15

Alla beredningar i utskottet

2006-03-09

Motioner om högskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat högskolornas självständighet, fristående högskolor i stiftelseform, den högre utbildningens uppgift och inriktning, social snedrekrytering, jämställdhet, planerings- och styrsystem, treterminssystem, lärarnas pedagogiska skicklighet och distansutbildning. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande om att sjukhusfysikerutbildningen bör förlängas från 4,5 år till 5 år. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd och medverkar vid användningen av joniserande och icke-joniserande strålning. Utskottet konstaterar att den snabba tekniska och ämnesmässiga utvecklingen inom yrkesområdet medför högre krav på yrkeskunnande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-04-21

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-04-26
Förslagspunkter: 21, Acklamationer: 21

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas självständighet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub201, 2005/06:Ub212 yrkande 2, 2005/06:Ub265 yrkande 1, 2005/06:Ub314 yrkande 4, 2005/06:Ub347 yrkande 7 och 2005/06:Ub401.
 • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
2. Fristående högskolor i stiftelseform
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub265 yrkande 2, 2005/06:Ub347 yrkande 12 och 2005/06:Ub557 yrkandena 16 och 17.
 • Reservation 2 (m, c, fp, kd)
3. Andra organisatoriska former
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub325 yrkande 3.
 • Reservation 3 (m)
4. Den högre utbildningens uppgift och inriktning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub347 yrkandena 2 och 4 samt 2005/06:Ub557 yrkandena 1, 3 och 4.
 • Reservation 4 (m, c, fp, kd)
5. Utbildning i företagande och entreprenörskap
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:N480 yrkande 29.
 • Reservation 5 (kd)
6. Social snedrekrytering
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr331 yrkande 6.
 • Reservation 6 (v)
7. Jämställdhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub347 yrkande 5.
 • Reservation 7 (m, c, fp, kd)
8. Jämställdhetsplaner m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkandena 23 och 25.
 • Reservation 8 (kd)
9. Kvaliteten i den högre utbildningen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub347 yrkandena 1 och 8 samt 2005/06:Ub391 yrkande 1.
 • Reservation 9 (m, c, fp, kd)
10. Anpassning av utbildningssystemet till arbetsmarknaden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub395 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 7.
 • Reservation 10 (c)
11. Handläggning av ansökan om vetenskapsområden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub208 och 2005/06:Ub391 yrkande 4.
 • Reservation 11 (m, c, fp, kd)
12. Hänsyn till tillgången på bostäder vid fördelning av utbildningsplatser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk460 yrkande 4 och 2005/06:Ub588 yrkande 10.
 • Reservation 12 (kd)
13. Högre utbildningspremie
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub290 yrkande 1.
 • Reservation 13 (m, fp, kd)
14. Treterminssystem
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub427 yrkande 5 och 2005/06:Ub557 yrkande 15.
 • Reservation 14 (c, fp, kd)
15. Lärarnas pedagogiska skicklighet m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub427 yrkande 7 och 2005/06:Ub557 yrkandena 6 och 7.
 • Reservation 15 (fp)
 • Reservation 16 (kd)
16. Omfattningen av den lärarledda undervisningen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 5.
 • Reservation 17 (kd)
17. Distansutbildning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub557 yrkande 13 och 2005/06:N304 yrkande 4.
 • Reservation 18 (c, kd)
18. Övriga frågor
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K339 yrkande 2, 2005/06:Ub268, 2005/06:Ub307, 2005/06:Ub348 och 2005/06:Ub457.
19. Andra motionsyrkanden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub391 yrkande 14, 2005/06:Ub438 och 2005/06:N380 yrkande 6.
20. Sjukhusfysikerexamen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört i fråga om förlängning av sjukhusfysikerutbildningen.
 • Reservation 19 (s)
21. Vissa lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkterna 6 och 7.