Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Betänkande 1996/97:BoU6

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Kommunerna gavs åter samma möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet som gällde före den 1 april 1992.
Beslut
Handelsändamålet i detaljplan (BoU6)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Handelsändamålet i detaljplan (BoU6)

Kommunerna gavs åter samma möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet som gällde före den 1 april 1992.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan