Till innehåll på sidan

Hållbar utveckling

Betänkande 2001/02:MJU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 juni 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Hållbar utveckling (MJU16)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Vidare lade riksdagen till handlingarna regeringens redovisning av en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar ekologiska, sociala - inklusive kulturella - och ekonomiska dimensioner. Syftet med strategin är dels att uppfylla det internationella åtagandet till världstoppmötet i Johannesburg i augusti-september 2002, dels att ge en avstämning och en framåtblick vad gäller hållbar samhällsutveckling i Sverige.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 49

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-18
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-29
Reservationer: 68
Betänkande 2001/02:MJU16

Alla beredningar i utskottet

2002-04-18

Hållbar utveckling (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Vidare föreslås att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar ekologiska, sociala - inklusive kulturella - och ekonomiska dimensioner. Syftet med strategin är dels att uppfylla det internationella åtagandet till världstoppmötet i Johannesburg i augusti-september 2002, dels att ge en avstämning och en framåtblick vad gäller hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-06-10
Stillbild från Debatt om förslag 2001/02:MJU16, Hållbar utveckling

Debatt om förslag 2001/02:MJU16

Webb-tv: Hållbar utveckling

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-06-11
Förslagspunkter: 89, Acklamationer: 35, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågor från Riokonferensen 1992
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 1.
 • Reservation 1 (mp)
2. Begreppet hållbar utveckling
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 3.
 • Reservation 2 (mp)
3. Samhällsekonomiska och sociala aspekter i miljöarbetet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkande 6.
 • Reservation 3 (m)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
4. Det civila samhället
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 2.
 • Reservation 4 (c)
5. Gynnade verksamheter
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ260 yrkande 1.
 • Reservation 5 (fp)
6. Ekologisk hållbarhet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ38.
7. Framtidstro på miljöområdet
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkande 1.
 • Reservation 6 (m)
8. Utfasning av MTBE
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ356.
 • Reservation 7 (mp)
9. Studie om kemiska ämnens påverkan på miljö och djurliv.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ382 yrkande 3.
10. Helhetssyn på miljö och hälsa
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:So621 yrkande 1.
11. Miljövänliga bildäck
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ346.
12. Ansvar och kompetens för efterbehandling av förorenade områden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ8 och 2001/02:MJ364.
13. Förenklad miljöprövning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ377.
 • Reservation 8 (mp)
14. Långsiktiga medel för sanering av förorenade områden
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo244 yrkande 13.
15. Statens ansvar för Kvarntorpsområdet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ393.
16. Övergödning m.m.
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ209 yrkande 13 och 2001/02:MJ476 yrkande 3.
 • Reservation 9 (m)
17. Utsläpp av kväve m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ375 yrkande 1 och 2001/02: MJ466 yrkandena 1 och 3.
18. Djurtäthet i läckagebenägna områden
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ466 yrkande 2.
 • Reservation 10 (mp)
19. Skyddszoner utmed vattendrag
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ466 yrkande 4 och 2001/02: MJ476 yrkande 4.
 • Reservation 11 (fp, v, mp)
20. Våtmarker i odlingslandskapet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ466 yrkande 5.
21. Slam i kretsloppet m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ279, 2001/02:MJ299 yrkande 2, 2001/02:MJ466 yrkande 8 och 2001/02:MJ519 yrkande 6.
 • Reservation 12 (v)
 • Reservation 13 (mp)
 • Reservation 14 (kd)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
22. Fosforkonvention
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 31.
 • Reservation 15 (c)
23. Grönbok om fosforhushållning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 32.
 • Reservation 16 (c)
24. Biobränslens kvalitet
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ260 yrkande 3.
 • Reservation 17 (fp)
25. Producentansvar och källsortering m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ6 yrkande 3, 2001/02:MJ224, 2001/02:MJ287 yrkande 1, 2001/02:MJ307, 2001/02:MJ310, 2001/02: MJ337 yrkande 33, 2001/02:MJ359, 2001/02:MJ442, 2001/02:MJ519 yrkande 13 samt 2001/02:MJ521 yrkandena 16-18.
 • Reservation 18 (c)
 • Reservation 19 (fp)
 • Reservation 20 (mp)
26. EU-standard för returförpackningar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ348.
27. Forskning inom sophantering och avfallsdeponier
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ287 yrkande 3.
28. Strategi för kretsloppsanpassning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ299 yrkande 1.
 • Reservation 21 (v)
29. Omhändertagande av animaliskt avfall
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ326.
30. Sjön Molnbyggen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ382 yrkandena 1 och 2.
31. Deponiförbudet
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 23.
 • Reservation 22 (c)
32. Avgift för sopdeponi
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ519 yrkande 7.
33. Transport av miljöfarligt avfall
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ203.
 • Reservation 23 (m)
34. Uttjänta lädervaror
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ232 yrkande 1.
35. Flyttning av fordon
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ211 yrkande 1, 2001/02:MJ313 och 2001/02:MJ386.
 • Reservation 24 (c, kd)
36. Skrotningspremien
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ211 yrkande 2, 2001/02:MJ259 och 2001/02:MJ423 yrkande 8.
 • Reservation 25 (kd)
 • Reservation 26 (c)
37. Skrotningspremie för tvåtaktsmotorer
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ423 yrkande 9 och 2001/02: MJ519 yrkande 2.
 • Reservation 27 (kd)
38. Ett 16:e miljökvalitetsmål
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ6 yrkande 1.
39. Miljösituationen i och kring Östersjön
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ6 yrkande 5.
 • Reservation 28 (fp)
40. Miljölots på fartyg i Östersjön
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ6 yrkande 6.
 • Reservation 29 (fp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
41. Västerhavets miljö
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ373.
42. Åtgärder mot förorenade vatten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ519 yrkande 9.
43. Fredning av Skagerrak och Kattegatt
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ467 yrkande 5.
 • Reservation 30 (mp)
44. Helsingforskommissionens mål
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ476 yrkandena 1 och 2.
45. Avgift på utsläpp av förorenat vatten
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ521 yrkande 7.
 • Reservation 31 (fp)
46. Åtgärder för att förbättra folkhälsan
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ39 yrkande 3.
 • Reservation 32 (v)
47. En rättvis global livsmedelsförsörjning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ39 yrkande 7.
 • Reservation 33 (v, mp)
48. Barnperspektiv i miljöarbetet
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 8.
 • Reservation 34 (c)
49. Hållbar sysselsättning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ39 yrkande 4.
 • Reservation 35 (v)
50. En bättre utomhusmiljö
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ285 yrkande 1.
51. Ekologisk skuld
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ39 yrkande 1.
 • Reservation 36 (v, mp)
52. Grön skatteväxling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ6 yrkande 2 och 2001/02: MJ260 yrkande 5.
53. Miljöcertifiering av departement och myndigheter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 2.
54. Funktionstänkande
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ7 yrkande 1 och 2001/02:MJ337 yrkandena 9 och 20.
 • Reservation 37 (c)
55. Rättvist miljöutrymme m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ39 yrkande 2 och 2001/02: MJ40 yrkande 10.
 • Reservation 38 (v, mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
56. Faktortänkande
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ337 yrkande 10.
 • Reservation 39 (c)
57. Strategi för miljöexport
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 9.
 • Reservation 40 (c)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
58. Ekonomisk tillväxt
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkandena 2-4.
 • Reservation 41 (m)
59. Statens ansvar för miljön
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkande 5.
 • Reservation 42 (m)
60. Ny miljövänlig teknik
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkande 8.
 • Reservation 43 (m)
61. Miljöfarliga ämnen
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U301 yrkande 45.
 • Reservation 44 (fp)
62. Hållbar utveckling i alla regioner
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ39 yrkande 5 och 2001/02: MJ337 yrkande 22.
 • Reservation 45 (v)
 • Reservation 46 (c)
63. Certifieringssystem
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 12.
 • Reservation 47 (mp)
64. Hållbart samhällsbyggande
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ39 yrkande 6.
 • Reservation 48 (v)
65. Energipolitiken
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ6 yrkande 4.
 • Reservation 49 (fp)
66. Förnybara energibränslen
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ260 yrkande 4.
 • Reservation 50 (fp)
67. Energiskatter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 3.
68. Miljöanpassat transportsystem
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 4.
 • Reservation 51 (c)
69. Utfasning av svavelrik bunkerolja
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 5.
70. Nollemissionsfordon
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ7 yrkande 6.
 • Reservation 52 (c)
71. Agenda 21-arbetet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ507 och 2001/02:MJ518 yrkande 16.
72. Internationellt miljösamarbete m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ40 yrkande 2 och 2001/02: MJ209 yrkande 10.
 • Reservation 53 (m)
 • Reservation 54 (mp)
73. Rent vatten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkandena 13-15.
 • Reservation 55 (mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
74. Stöd till åtgärder i andra Östersjöländer m.m.
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ7 yrkande 7 och 2001/02: MJ466 yrkande 9.
 • Reservation 56 (c)
75. Nordisk miljöunion
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ7 yrkande 8 och 2001/02:U302 yrkande 4.
 • Reservation 57 (c)
76. Överstatlighet på miljöområdet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ337 yrkande 21 och 2001/02: U303 yrkande 14.
 • Reservation 58 (m)
 • Reservation 59 (c)
77. Miljö- och hälsokrav i internationella handelsrelationer
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ518 yrkande 7.
 • Reservation 60 (mp)
78. Tillämpning av gemenskapslagstiftningen
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkande 5.
 • Reservation 61 (mp)
79. Johannesburgkonferensen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkande 17.
80. Utkast till strategi för hållbar utveckling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:K426 yrkande 24.
81. Miljöklausuler i handelsavtal
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkandena 4-6.
 • Reservation 62 (mp)
82. Den globala miljöfonden
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 7.
 • Reservation 63 (mp)
83. Konventionen om biologisk mångfald
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 11.
 • Reservation 64 (mp)
84. Den globala förvaltningen
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkandena 8 och 9.
 • Reservation 65 (mp)
85. Produkter från fattiga länder
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 16.
 • Reservation 66 (mp)
86. Enskilda organisationer
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ40 yrkande 17.
 • Reservation 67 (mp)
87. Miljöbalken
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ209 yrkande 9.
 • Reservation 68 (m)
88. Indikatorer
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkande 16.
89. Skrivelserna
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelserna 2001/02:50 och 2001/02:172 till handlingarna.