Granskningsbetänkande del 3

Betänkande 2010/11:KU20

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Ärendets gång

Förslag

Information kommer

Beredning

Information kommer
Betänkande 2010/11:KU20

Debatt

Beslut