Till innehåll på sidan

Fotografirättens integration i upphovsrättslagen, m.m.

Betänkande 1993/94:LU16

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1994-01-18
Justering: 1994-03-22
Betänkande 1993/94:LU16

Alla beredningar i utskottet

1994-01-18
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1994-04-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser