Forskarutbildningen

Betänkande 1997/98:UbU7

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Kvantitativa mål infördes för examinationen inom forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Detta ska ge underlag för statsmakternas beslut om resurser för forskning och forskarutbildning. Reglerna för antagning skärptes när det gäller studiefinansieringen. Doktorander som har utbildningsbidrag ska erbjudas anställning som doktorand senast när två år återstår av studierna. Möjligheterna att utnyttja studiemedel under forskarutbildning begränsades. Högskoleverket ska på regeringens uppdrag göra en kvalitetsmässig utvärdering av examensmålen inom forskarutbildningen.
Beslut
Forskarutbildning (UbU7)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Forskarutbildning (UbU7)

Kvantitativa mål infördes för examinationen inom forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Detta ska ge underlag för statsmakternas beslut om resurser för forskning och forskarutbildning. Reglerna för antagning skärptes när det gäller studiefinansieringen. Doktorander som har utbildningsbidrag ska erbjudas anställning som doktorand senast när två år återstår av studierna. Möjligheterna att utnyttja studiemedel under forskarutbildning begränsades. Högskoleverket ska på regeringens uppdrag göra en kvalitetsmässig utvärdering av examensmålen inom forskarutbildningen.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 19
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:UbU7
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-12-12

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser