Till innehåll på sidan

Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Betänkande 1999/2000:KU4

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om vissa befogenheter för den kommission som regeringen tillsatt för att att kartlägga och granska säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Kommissionen får bl.a. rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Kommissionen får också rätt att vid vite förelägga en enskild som innehar en sådan skriftlig handling eller ett sådant föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet att visa upp handlingen eller föremålet för kommissionen. Kommissionen får vidare rätt att utan hinder av sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. Lagen träder i kraft den 1 januari 2000 i stället för den 1 oktober 1999 som regeringen föreslagit.
Beslut
Befogenheter för kommissionen för granskning av säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (KU4)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om vissa befogenheter för den kommission som regeringen tillsatt för att att kartlägga och granska säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Kommissionen föreslås bl.a. få rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Kommissionen föreslås också få rätt att vid vite förelägga en enskild som innehar en sådan skriftlig handling eller ett sådant föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet att visa upp handlingen eller föremålet för kommissionen. Kommissionen föreslås vidare få rätt att utan hinder av sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. Utskottet föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2000 i stället för den 1 oktober 1999 som regeringen föreslagit.</p>
Utskottets förslag
Befogenheter för kommissionen för granskning av säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (KU4)

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Befogenheter för kommissionen för granskning av säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (KU4)

Riksdagen beslutade om vissa befogenheter för den kommission som regeringen tillsatt för att att kartlägga och granska säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Kommissionen får bl.a. rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Kommissionen får också rätt att vid vite förelägga en enskild som innehar en sådan skriftlig handling eller ett sådant föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet att visa upp handlingen eller föremålet för kommissionen. Kommissionen får vidare rätt att utan hinder av sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. Lagen träder i kraft den 1 januari 2000 i stället för den 1 oktober 1999 som regeringen föreslagit.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-08-31
Justering: 1999-11-04
Betänkande 1999/2000:KU4

Alla beredningar i utskottet

2000-08-30T22:00:00Z

Befogenheter för kommissionen för granskning av säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om vissa befogenheter för den kommission som regeringen tillsatt för att att kartlägga och granska säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Kommissionen föreslås bl.a. få rätt att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Kommissionen föreslås också få rätt att vid vite förelägga en enskild som innehar en sådan skriftlig handling eller ett sådant föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet att visa upp handlingen eller föremålet för kommissionen. Kommissionen föreslås vidare få rätt att utan hinder av sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. Utskottet föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 2000 i stället för den 1 oktober 1999 som regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1999-11-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut