Till innehåll på sidan

Förändring av aktiestrukturen i SAS

Betänkande 2000/01:TU17

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.
Beslut
Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.</p>
Utskottets förslag
Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)

Riksdagen beslutade att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-08
Justering: 2001-05-17
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:TU17

Alla beredningar i utskottet

2001-05-08

Förändrad aktiestruktur i SAS (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att aktiestrukturen i SAS ändras så att statens aktier i SAS Sverige AB byts ut mot samma antal aktier i ett av SAS nybildat holdingbolag. En förändrad aktiestruktur ska bidra till att minska SAS kapital- och driftskostnader och bedöms som en viktig förutsättning för att SAS även i fortsättningen ska kunna konkurrera framgångsrikt med övriga flygbolag på en hårdnande internationell marknad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-31
Debatt i kammaren: 2001-06-01
Stillbild från Debatt om förslag 2000/01:TU17, Förändring av aktiestrukturen i SAS

Debatt om förslag 2000/01:TU17

Webb-tv: Förändring av aktiestrukturen i SAS

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 152 PER-RICHARD MOLEN (M)

Anf. 153 MAGNUS JACOBSSON (Kd)

Anf. 154 KRISTER ÖRNFJÄDER (S)

Anf. 155 PER-RICHARD MOLEN (M)

Anf. 156 KRISTER ÖRNFJÄDER (S)

Anf. 157 PER-RICHARD MOLEN (M)

Anf. 158 KRISTER ÖRNFJÄDER (S)

Anf. 159 RUNAR PATRIKSSON (Fp)

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser