Folkhälsofrågor

Betänkande 2013/14:SoU18

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 april 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 33

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-06
Justering: 2014-03-20
Trycklov till Gotab och webb: 2014-03-25
Trycklov: 2014-03-25
Reservationer: 10
Betänkande 2013/14:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2014-02-25, 2014-03-06

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-04-03
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:SoU18, Folkhälsofrågor

Debatt om förslag 2013/14:SoU18

Webb-tv: Folkhälsofrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-04-03
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 8, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Folkhälsolag och mål för folkhälsan

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C419 yrkande 27, 2013/14:So296, 2013/14:So431 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:So670 yrkandena 1 och 3.
   • Reservation 1 (MP)
   • Reservation 2 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S920020
   M900017
   MP01807
   FP19005
   C19004
   SD18002
   KD16003
   V00163
   Totalt254181661
   Ledamöternas röster
  2. Kommission för jämlik hälsa m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So358, 2013/14:So431 yrkande 1, 2013/14:So445, 2013/14:So503, 2013/14:So547, 2013/14:So652, 2013/14:So657 yrkande 32 och 2013/14:So670 yrkande 4.
   • Reservation 3 (S, V)
   • Reservation 4 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S092020
   M900017
   MP00187
   FP19005
   C19004
   SD18002
   KD16003
   V01603
   Totalt1621081861
   Ledamöternas röster
  3. Förutsättningar för psykisk hälsa

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So262 och 2013/14:So664 yrkande 1.
   • Reservation 5 (S, MP, V)
   • Reservation 6 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S092020
   M900017
   MP01807
   FP19005
   C19004
   SD00182
   KD16003
   V01603
   Totalt1441261861
   Ledamöternas röster
  4. Skademinimeringsprincip

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:So418.
  5. Översyn av smittskyddslagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:So342 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2,
   2013/14:So373 av Olof Lavesson (M),
   2013/14:So390 av Barbro Westerholm (FP) och
   2013/14:So422 av Hannah Bergstedt (S) delyrkande 1 i denna del.
   • Reservation 7 (V)
  6. Handlingsplan mot hepatit B och C

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:So391 av Barbro Westerholm (FP).
   • Reservation 8 (S, V)
  7. Stigmatisering av hivpositiva

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:So342 yrkande 3.
   • Reservation 9 (MP, V)
  8. Nya antibiotika

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:So239 yrkande 5.
  9. Vaccinationsprogram

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2013/14:So573.
  10. Innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So675 och 2013/14:So676.
   • Reservation 10 (S, MP, V)
  11. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.