Folkhälsa

Betänkande 2005/06:SoU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 mars 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 57

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-14
Justering: 2006-03-09
Trycklov till Gotab och webb: 2006-03-20
Trycklov: 2006-03-20
Reservationer: 23
Betänkande 2005/06:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2006-02-14

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-03-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-03-30
Förslagspunkter: 28, Acklamationer: 24, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Mål för folkhälsan m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So399 yrkande 3, 2005/06:So547 yrkande 2, 2005/06:So606 yrkande 5, 2005/06:So641 yrkande 4 och 2005/06:A418 yrkande 10.
  • Reservation 1 (m, c, fp, kd)
  • Reservation 2 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m043012
  fp033015
  kd02409
  v22006
  c01408
  mp10007
  -1001
  Totalt147114088
  Ledamöternas röster
 2. Hälsokonsekvensbedömningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 13 och 2005/06:So554 yrkande 1.
  • Reservation 3 (fp, v)
 3. Hälsoindex i statsbudgeten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So554 yrkande 8.
  • Reservation 4 (v)
 4. Folkhälsoarbete för utrikesfödda

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 47, 2005/06:So316 yrkande 1, 2005/06:So554 yrkande 2 och 2005/06:MJ351 yrkande 14.
  • Reservation 5 (m)
  • Reservation 6 (v, mp)
 5. Regionala hälsoklyftor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So702 yrkande 7.
  • Reservation 7 (m, c, fp, kd)
 6. Genusperspektiv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So554 yrkande 3.
 7. HBT-personers livssituation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkandena 17 och 24, 2005/06:L341 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:So685.
  • Reservation 8 (c, fp)
 8. Självmordsprevention

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So657 yrkande 1, 2005/06:L342 yrkande 22, 2005/06:L375 yrkande 39, 2005/06:So221 yrkande 1, 2005/06:So270 yrkandena 1 och 3, 2005/06:So432 yrkande 14, 2005/06:So439, 2005/06:So547 yrkandena 1 och 4, 2005/06:So606 yrkande 4, 2005/06:So665 yrkande 1 och 2005/06:Kr376 yrkande 33.
  • Reservation 9 (v)
 9. Definiering av sjukdomsdiagnoser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So547 yrkande 5.
 10. Trygga och goda uppväxtvillkor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So431 yrkande 6, 2005/06:So691 yrkande 1, 2005/06:So699 yrkande 20, 2005/06:So702 yrkande 9 och 2005/06:Kr412 yrkande 7.
  • Reservation 10 (m, c, fp, kd)
  • Reservation 11 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m043012
  fp033015
  kd02409
  v22006
  c01408
  mp1097
  -1001
  Totalt138114988
  Ledamöternas röster
 11. Nationellt barnhälsoindex

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So699 yrkandena 14 och 15.
  • Reservation 12 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m430012
  fp330015
  kd24009
  v22006
  c14008
  mp1907
  -0101
  Totalt25110088
  Ledamöternas röster
 12. Skadliga ljudnivåer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So226 yrkandena 1-3, 2005/06:So413, 2005/06:So699 yrkande 25, 2005/06:MJ351 yrkande 9 och 2005/06:Bo275 yrkande 1.
  • Reservation 13 (v)
  • Reservation 14 (mp)
 13. Allergiförebyggande råd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So294.
 14. Elöverkänslighet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So422 yrkande 1 och 2005/06:MJ351 yrkande 30.
  • Reservation 15 (c, kd)
  • Reservation 16 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m430012
  fp310017
  kd10239
  v22006
  c00148
  mp01007
  -0011
  Totalt211103890
  Ledamöternas röster
 15. Kemisk exponering och folkhälsa m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ592 yrkandena 2-4 och 6.
  • Reservation 17 (mp)
 16. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So326, 2005/06:So470 yrkande 1, 2005/06:So709 yrkandena 1 och 9 samt 2005/06:A368 yrkande 28.
  • Reservation 18 (m, c, fp, kd)
  • Reservation 19 (v)
 17. Sexualpolitiska mål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkande 6 och 2005/06:So649 yrkande 1.
  • Reservation 20 (v)
 18. Sexualupplysning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So539, 2005/06:So599 och 2005/06:So699 yrkande 29.
  • Reservation 21 (mp)
 19. Kost och motion

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So426 yrkande 1, 2005/06:So492, 2005/06:So540, 2005/06:So569, 2005/06:So583, 2005/06:So680, 2005/06:So699 yrkande 36, 2005/06:Ub289 yrkande 2 och 2005/06:MJ395 yrkande 15.
  • Reservation 22 (mp)
 20. Fler dietister och hälsoupplysare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub289 yrkande 4.
 21. Sällskapsdjurens betydelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So573 och 2005/06:MJ528 yrkande 2.
 22. Fritidsodling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So435 och 2005/06:So490.
 23. Kultur på recept

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So483.
 24. Ökad behandlingsverksamhet för spelberoende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr378 yrkande 2.
 25. Vård för missbrukare av dopningspreparat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So4 yrkande 2.
 26. Nationell kampanj

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So634 yrkande 2.
 27. Kunskapscentrum

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So470 yrkande 12.
  • Reservation 23 (fp)
 28. Sömnapnésyndrom

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:So603.