Fokus på unga

Betänkande 2013/14:KrU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor (KrU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag på nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det innebär att de nuvarande målen för ungdomspolitiken inte längre ska gälla.

Ungdomspolitiken ska behandla frågor om ungdomars villkor inom många olika områden, till exempel utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Alla insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Regeringen presenterar också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. Där är tre områden särskilt viktiga: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa.

Ändringar ska också göras i skollagen om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, det som tidigare hette informationsansvar för icke skolpliktiga ungdomar. Kommunerna får i uppgift att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. De insatser som görs ska också dokumenteras på lämpligt sätt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget samt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika ungdomsfrågor.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 18
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-03
Trycklov: 2014-06-09
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-10
Reservationer: 27
Betänkande 2013/14:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor (KrU9)

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det innebär att de nuvarande målen för ungdomspolitiken inte längre ska gälla.

Ungdomspolitiken ska behandla frågor om ungdomars villkor inom många olika områden, till exempel utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Alla insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Regeringen presenterar också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. Där är tre områden särskilt viktiga: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykiska hälsa.

Regeringen föreslår också ändringar i skollagen om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, det som tidigare hette informationsansvar för icke skolpliktiga ungdomar. Kommunerna får i uppgift att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret och de insatser som görs ska också dokumenteras på lämpligt sätt.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som lämnats med anledning av förslaget samt nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika ungdomsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-06-17
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:KrU9, Fokus på unga

Debatt om förslag 2013/14:KrU9

Webb-tv: Fokus på unga

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 43 Isak From (S)

Anf. 44 Esabelle Dingizian (MP)

Anf. 45 Margareta Larsson (SD)

Anf. 46 Lars Ohly (V)

Anf. 47 Margareta Larsson (SD)

Anf. 48 Lars Ohly (V)

Anf. 49 Margareta Larsson (SD)

Anf. 50 Lars Ohly (V)

Anf. 51 Ellen Juntti (M)

Anf. 52 Isak From (S)

Anf. 53 Ellen Juntti (M)

Anf. 54 Isak From (S)

Anf. 55 Ellen Juntti (M)

Anf. 56 Esabelle Dingizian (MP)

Anf. 57 Ellen Juntti (M)

Anf. 58 Esabelle Dingizian (MP)

Anf. 59 Ellen Juntti (M)

Anf. 60 Lars Ohly (V)

Anf. 61 Ellen Juntti (M)

Anf. 62 Lars Ohly (V)

Anf. 63 Ellen Juntti (M)

Anf. 64 Anna Steele (FP)

Anf. 65 Esabelle Dingizian (MP)

Anf. 66 Anna Steele (FP)

Anf. 67 Esabelle Dingizian (MP)

Anf. 68 Anna Steele (FP)

Anf. 69 Isak From (S)

Anf. 70 Anna Steele (FP)

Anf. 71 Isak From (S)

Anf. 72 Anna Steele (FP)

Anf. 73 Per Lodenius (C)

Anf. 74 Lars Ohly (V)

Anf. 75 Per Lodenius (C)

Anf. 76 Lars Ohly (V)

Anf. 77 Per Lodenius (C)

Anf. 78 Isak From (S)

Anf. 79 Per Lodenius (C)

Anf. 80 Isak From (S)

Anf. 81 Per Lodenius (C)

Anf. 82 Roland Utbult (KD)

Anf. 83 Patrik Björck (S)

Anf. 84 Bengt Berg (V)

Anf. 85 Gunilla Svantorp (S)

Anf. 86 Lars Eriksson (S)

Anf. 87 Roland Utbult (KD)

Anf. 88 Lars Eriksson (S)

Anf. 89 Roland Utbult (KD)

Anf. 90 Lars Eriksson (S)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-17
Förslagspunkter: 28, Acklamationer: 20, Voteringar: 8

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nytt mål för ungdomspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att de nuvarande målen för den nationella ungdomspolitiken inte längre ska gälla och om ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar.
  Det nya målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 ska vara att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 2 och avslår motionerna
  2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 1,
  2013/14:Kr17 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1,
  2013/14:Kr18 av Margareta Larsson (SD) och
  2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 1.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S199012
  M98018
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD00182
  KD16003
  V01702
  Totalt1571391934
  Ledamöternas röster
 2. Ungdomspolitikens omfattning och genomförande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars villkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid samt förslaget att de fem huvudområdena för analys, samordning och redovisning som finns inom ungdomspolitiken i dag inte längre ska gälla.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkterna 3 och 4 samt avslår motion
  2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 34.
 3. Uppföljning av ungdomsorganisationerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr17 yrkande 3.
  • Reservation 3 (V)
 4. Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr16 yrkande 3, 2013/14:Kr17 yrkande 2, 2013/14:Kr19 yrkande 2 och 2013/14:Kr230 yrkande 3.
  • Reservation 4 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD16003
  V01702
  Totalt175140034
  Ledamöternas röster
 5. Ett förtydligat ansvar för kommunerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 29 kap. 9 § samt rubriken närmast före 29 kap. 9 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
  2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 15 och
  2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 3.
  • Reservation 5 (S)
  • Reservation 6 (MP)
 6. Lagförslaget i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan utom i de delar som avser 29 kap. 1 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 1 i denna del.
 7. Åtgärder för att förhindra studieavhopp i gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 16.
  • Reservation 7 (S, V)
 8. Obligatorisk gymnasieskola

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 14.
  • Reservation 8 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD16003
  V17002
  Totalt215100034
  Ledamöternas röster
 9. Folkhögskola direkt efter grundskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 17.
  • Reservation 9 (S, MP, V)
 10. Anmälningsskyldighet i skolor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 9.
  • Reservation 10 (S)
 11. Utbyggnad av studie- och yrkesvägledningen i gymnasiet och på högskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 5.
  • Reservation 11 (S)
 12. Ungdomars arbete och försörjning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 4.
  • Reservation 12 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP22102
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD16003
  V00172
  Totalt1971011734
  Ledamöternas röster
 13. Entreprenörskap m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr16 yrkande 7, 2013/14:Kr258 och 2013/14:Kr270.
  • Reservation 13 (S)
 14. Stöd till verksamhetsövergång

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 8.
  • Reservation 14 (S, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD01802
  KD16003
  V17002
  Totalt197118034
  Ledamöternas röster
 15. Ungdomars tillgång till bostad

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 6.
  • Reservation 15 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD16003
  V00172
  Totalt1981001734
  Ledamöternas röster
 16. Ungdomars psykiska hälsa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 13.
  • Reservation 16 (S)
 17. Skärpta åtgärder mot langning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 12.
  • Reservation 17 (S)
 18. Strategier för att minska barns och ungas utsatthet på nätet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So664 yrkande 29 och 2013/14:Kr262 yrkandena 2, 4 och 5.
 19. Rättsprocessen kring sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkandena 10 och 11.
  • Reservation 18 (S, V)
 20. Ungdomars inflytande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr230 yrkande 1 och 2013/14:Kr339 yrkande 35.
  • Reservation 19 (S, V)
 21. Utvärdering av satsningen Skapande skola

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr339 yrkande 15 och 2013/14:Ub569 yrkande 19.
  • Reservation 20 (S, V)
 22. Översyn av musik- och kulturskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 9.
  • Reservation 21 (S)
 23. Nationell strategi för musik- och kulturskolan

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr274 och 2013/14:Kr310 yrkande 2.
  • Reservation 22 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD18002
  KD16003
  V01702
  Totalt175140034
  Ledamöternas röster
 24. Avgifter inom musik- och kulturskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr210, 2013/14:Kr291 och 2013/14:Kr310 yrkande 1.
  • Reservation 23 (S, V)
 25. Kulturskolans tillgänglighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr295 yrkande 1.
  • Reservation 24 (S, SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (S, SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD01802
  KD16003
  V01702
  Totalt180135034
  Ledamöternas röster
 26. Insatser inom idrottspolitiken och friluftspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr16 yrkande 2.
  • Reservation 25 (S, V)
 27. Utredning om kommunernas skyldighet att bedriva fritidsgårdar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr225.
  • Reservation 26 (V)
 28. Behovet av fritidsgårdar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr229 och 2013/14:Kr230 yrkande 2.
  • Reservation 27 (S)