Till innehåll på sidan

Europarådet

Betänkande 2018/19:UU6

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Redogörelse om Europarådets parlamentariska församlings verksamhet (UU6)

Riksdagen har behandlat en redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling, PACE. Den handlar om PACE:s verksamhet under 2018 och de ökade utmaningarna för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

Europarådet består av 47 medlemsländer och arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Riksdagen noterar att debatten i den parlamentariska församlingen på senare tid handlat allt mer om att flera medlemsländer inte respekterar grundprinciperna. Riksdagen noterar vidare att den svenska delegationen har deltagit aktivt i verksamheten under året.

Riksdagen välkomnade redogörelsen och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:ER1 till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Från riksdagens organ

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Betänkande 2018/19:UU6

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-28

Redogörelse om Europarådets parlamentariska församlings verksamhet (UU6)

Utrikesutskottet har behandlat en redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling, PACE. Den handlar om PACE:s verksamhet under 2018 och de ökade utmaningarna för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

Europarådet består av 47 medlemsländer och arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Utskottet noterar att debatten i den parlamentariska församlingen på senare tid handlat allt mer om att flera medlemsländer inte respekterar grundprinciperna. Utskottet noterar vidare att den svenska delegationen har deltagit aktivt i verksamheten under året.

Utskottet välkomnar redogörelsen och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:UU6, Europarådet

Debatt om förslag 2018/19:UU6

Webb-tv: Europarådet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 272 Ola Möller (S)

Fru talman! Vi ska diskutera Europarådet här. Jag har som helt ny medlem i denna församling, Europarådet, äran att inleda. Det är lite märkligt, men det är sådan ordningen är.

Det jag vill ha sagt när det gäller Europarådet handlar egentligen om vikten av att vi värnar och utvecklar Europarådet. I den tid som vi i Europa i dag lever i ser vi rent auktoritära strömningar ta fart, även i EU. I stora delar av Europa ser vi att utvecklingen när det gäller demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter går tillbaka. Kvinnor, hbtq-personer och migranter får se sina rättigheter både ifrågasatta och rent av tillbakatryckta.

I detta sammanhang har Europarådet en helt unik roll. Man kan säga mycket om de organisationer som finns, men få organisationer har den bredd som Europarådet har. Ofta lyfter vi fram OSSE som ett väldigt bra exempel, men de fokuserar i huvudsak på säkerheten. Men säkerheten byggs ju med demokrati. Den byggs med rättsstaten. Den byggs med människors rättigheter. Därför är Europarådets roll unik och oerhört viktig att värna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Det finns dock en del utmaningar i Europarådet, som vi alla känner till. En sådan är faktiskt relationen till EU. Det finns spänningar i hur EU och Europarådet samverkar. Jag tror att det är en av de punkter som man måste börja jobba ännu starkare med. Ett sådant arbete pågår givetvis. Men Europarådet måste nog spotta upp sig lite där, och EU måste kanske vara mer inkluderande.

Likaså är detta med vad vi vet om Europarådet ute i Europa ganska problematiskt. Rådet firar 70 år nu - i söndags, tror jag det var. Hur mycket läste vi om det i svenska medier, till exempel? Hur mycket uppmärksammade vi här i riksdagen att en så viktig institution faktiskt firade 70 år? Här tror jag att mycket ligger i att vi måste hjälpas åt att lyfta Europarådet.

Detta är dock inte konstigt med tanke på att organisationen har problem, mycket beroende på situationen med Rysslands annektering av Krim. Det är förfärligt, och det är klart att det skapar oerhörda problem som måste hanteras.

Det skapar också ett rent ekonomiskt problem eftersom stora delar av budgeten har försvunnit - 11 procent, om jag inte missminner mig. Även Turkiets inbetalningar har minskat. Jag tror att det är helt rätt att en organisation måste rätta munnen efter matsäcken. Det är ju så: Om pengarna minskar får man göra om organisationen.

Men jag tror också, i alla fall utifrån det jag har sett av organisationen, att det finns många effektiviseringsmöjligheter. Det finns stora möjligheter att göra saker bättre, effektivare och på ett smartare sätt.

Många av de olika delarna av Europarådet har fått pålagor om nedskärningar på 10-15 procent. Men det är en del som jag är mycket orolig för, och det är att ungdomsverksamheten kommer att skäras ned med 100 procent. Man lägger alltså ned den del av Europarådet som arbetar med ungdomsfrågor och där det finns ett råd som samverkar med ministerrådet. Det är fullständigt förödande, för ungdomsverksamheten har jobbat med väldigt bra saker. Man har jobbat med peace camps med Ryssland och Ukraina, man har drivit 259 olika aktiviteter i ungdomscenter som finns i Budapest och Strasbourg och man har haft 142 MR- och demokratiprojekt bara under 2018.

Det är klart att även ungdomsverksamheten måste ta sitt ansvar i detta och kanske också ta nedskärningar på 10-15 procent. Men att göra som förslaget ser ut nu från generalsekreteraren och avveckla det här och ersätta det med något slags frivillighetsorganisation tror vi socialdemokrater är helt förödande. För vad är det som ska bygga Europas framtid om inte vår ungdom? Är det någonting vi borde satsa på och kanske till och med också värna och freda från nedskärningar är det våra ungdomar. Det vet vi alla här. Ska Europarådet ha en framtid och ska vi kunna läsa om Europarådet när det firar 80, 90, 100 eller kanske 200 år är det via ungdomarna vi måste gå.

Jag uppmanar oss alla här och även generalsekreteraren och ministerrådet i Europarådet att tänka om i den här frågan. Sedan finns det givetvis saker man måste göra annorlunda i ungdomsverksamheten, men det förslag som ligger nu om att lägga ned skulle vara förödande. Det har ungdomarna här i Sverige, till exempel via LSU, varit väldigt tydliga med.

(Applåder)


Anf. 273 Boriana Åberg (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Fru talman! När vi talar om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling, Pace, måste vi ställa oss frågan: Vad betyder Europa för var och en av oss? Jag tror att det finns lika många svar som det finns invånare i Europarådets 47 medlemsländer.

Europa har många dimensioner - geografiska, politiska, kulturella, ekonomiska och så vidare. Ofta liknas Europa vid koncentriska cirklar där den största cirkeln är Europarådet, följd av EU, Schengenområdet och eurozonen. Den största cirkeln innehåller våra gemensamma europeiska värderingar, alltså de värderingar som Europarådet slår vakt om: demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

Vi som representerar medlemsländernas 830 miljoner invånare träffas under fyra sessioner om året för att arbeta för fred, frihet och utveckling genom dialog och samarbete. Åtminstone borde det vara så. Tyvärr har debatten i församlingen sedan några år tillbaka alltmer kommit att handla om hur flera medlemsländer inte värnar om dessa fundamenta: demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Länder som Turkiet, Azerbajdzjan, Ryssland och Ungern har i både ord och handling visat att de inte delar de grundläggande värderingar som Europarådet står för. Detta har onekligen skadat organisationens trovärdighet som främsta företrädare för och försvarare av mänskliga rättigheter.

Fru talman! Rysslands annektering av Krim och följande sanktioner från Paces sida var en av de stora frågorna som präglade arbetet i Europarådets parlamentariska församling även 2018. Som bekant valde Ryssland, sedan sanktionerna införts, att inte delta i församlingens arbete. Sedan 2017 betalar man inte heller sin medlemsavgift till Europarådet. Den uteblivna betalningen från Ryssland uppgår till 20 miljoner euro per år. Detta har medfört ett substantiellt underskott i Europarådets budget, vilket skapat en utpressningssituation. Bland annat har den ryska duman krävt att alla bestämmelser i arbetsordningen ska strykas som kan leda till att en delegation inte ackrediteras eller till att nationella delegationer sanktioneras.

Den svenska delegationens åsikt i frågan har varit kristallklar: Europarådets principer är inte till salu. Handlingar som strider mot konventioner som Ryssland har undertecknat måste sanktioneras. Ryssland vill gärna skapa bilden att landets delegation är utestängd från arbetet. Så är inte fallet. Delegationen får inte votera men får delta i debatten.

Det är fel att lyfta bort sanktionerna utan att Ryssland har dragit tillbaka sina trupper. Det går inte att annektera Krim och understödja paramilitära grupper i östra Ukraina och sedan fortsätta delta i församlingens arbete som om inget har hänt. Varje dag dödas människor i Donetsk- och Luhanskregionerna. Konflikten har hittills krävt över 10 000 människoliv. Barn och gamla lider svår nöd. Detta vidriga krig som pågår här, i Europa, måste ta slut.

Fru talman! Uppfattningen om Rysslands deltagande i den parlamentariska församlingens arbete delar församlingen i två delar, och av den anledningen kunde inte församlingen enas om de förslag på ändringar i arbetsordningen som föreslogs av en för ändamålet tillsatt extra kommitté. Trots detta fattades i december 2018 beslutet att församlingen inte längre skulle ha möjlighet att frånta delegationer voteringsrätten vid val av generalsekreterare, domare och kommissioner för mänskliga rättigheter. Dock ledde inte heller denna eftergift till att Ryssland presenterade en delegation eller betalade sina skulder till Europarådet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Detta visar att eftergifter till totalitära regimer sällan leder till en lösning av problemen. Ryssland fortsätter med sina provokationer och brott mot Minskavtalet. President Putins dekret som ger invånarna i Donetsk- och Luhanskregionerna rätt till förenklad ansökan om ryskt medborgarskap undergräver Ukrainas suveränitet. Detta beslut, fattat strax efter presidentvalet i Ukraina, visar enbart Rysslands avsikt att destabilisera Ukraina och eskalera konflikten.

Fru talman! Betänkandet vi debatterar i dag utgörs av redogörelsen för förra årets verksamhet i Europarådets parlamentariska församling. Av redogörelsen framgår att den svenska delegationen har varit mycket aktiv i församlingens arbete. Vi ligger i topp när det gäller deltagande i omröstningar och debatter. Vi skapar opinion för vårt svenska synsätt i ett internationellt sammanhang där många medlemsländer inte har kommit lika långt som Sverige i synen på mänskliga rättigheter. Ett exempel är rapporten Privatliv och familjeliv: likaberättigande oavsett sexuell läggning, författad av delegationens dåvarande ordförande Jonas Gunnarsson.

Antagandet av resolutionen var ett framsteg för de mänskliga rättigheterna, ett steg från diskriminering och förtryck av regnbågsfamiljer mot erkännande av att vi människor är olika och att alla har rätt att själva bestämma över sina egna liv. Resolutionen uppmanade medlemsstaterna att se till att genom lagstiftning möjliggöra formalisering av unionen mellan två människor i samboskap, partnerskap eller äktenskap.

Hur ett samhälle behandlar hbtq-personers rättigheter är en indikator på hur det samhället respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. I dagsläget tillåter 16 av 47 medlemsländer i Europarådet samkönade äktenskap. I 11 länder finns möjligheten för samkönade par att registrera partnerskap. I resten av medlemsländerna saknas motsvarande rättigheter. Det är mycket sorgligt att homosexuella i så många länder förnekas rätten att älska och leva familjeliv med någon av samma kön.

Även i Sverige finns det individer som förtrycks. Jag talar om ungdomar i förorterna som inte vågar komma ut med sin sexuella läggning på grund av att imamer har bestämt vad som är tillåtet. Islamistiska hatpredikanter har bjudits till Sverige för att sprida homofobi, kvinnoförakt och antisemitism. Ofta har inbjudarna varit organisationer som uppbär offentliga bidrag, till exempel moskén i Gävle vars ökände imam Abo Raad sa i en intervju med Sveriges Radio att dödsstraff för homosexuella kan vara rätt i muslimska länder.

Fru talman! Detta visar att arbetet med försvaret av de mänskliga rättigheterna aldrig tar slut, inte ens i länder där lagstiftning finns på plats.

En rapport som väckte många starka känslor var rapporten om hbtq-personers situation i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Rapporten gav en skrämmande bild av ett samhälle där människor som förmodas vara homosexuella utsätts för förföljelse och tortyr, sanktionerat av delrepublikens ledning. I debatten deltog fem svenska ledamöter som kraftigt fördömde denna utrensning och underströk Rysslands och president Putins ansvar för legitimerandet av president Kadyrovs agerande. Bland annat infördes den så kallade antigaypropagandalagen i Ryssland 2013.

Fru talman! Jag vill tacka mina kollegor som var medlemmar i den svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska församling under 2018 för deras arbete. Sju av dem har lämnat delegationen. Fyra har också lämnat riksdagen. Men det de har uträttat i sina respektive kommittéer och i församlingen är inte glömt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Jag vill också rikta ett stort tack till Petra Sjöström och Anna-Sara Hultgård Czernich på riksdagens internationella kansli för ovärderligt stöd i vårt arbete.

Slutligen yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 274 Markus Wiechel (SD)

Fru talman! Ännu ett år har gått sedan riksdagen senast behandlade verksamheten i Europarådet och dess parlamentariska församling.

Under våra sessioner under året har vi debatterat ett flertal viktiga frågor som migration och flyktingpolitik, terrorbekämpning, hotet mot journalister och vikten av fria medier. Vi har även debatterat situationen för människorättsförsvarare och det begränsade utrymmet för frivilligorganisationer. Den har tråkigt nog blivit sämre, även i flera av församlingens 47 medlemsländer. Det är någonting som vi måste se till att förbättra.

Aktuella och brådskande debatter har förts om Europarådets framtid, Rysslands annektering, eller vad jag skulle kalla för ockupation, av Krim, situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, kriget i Syrien, situationen på Medelhavet och såklart den återkommande Israel-Palestina-konflikten. Vi har diskuterat frågan om korruption och Rysslands deltagande, eller snarare brist på deltagande, i församlingen och en lång andra frågor.

Det råder med andra ord inget tvivel om att det händer mycket i Europarådet. Det är svårt för oss svenska parlamentariker att täcka allting. Men vi har varit en väldigt aktiv delegation. Det är jag stolt över.

Tack vare Europarådet har vi kunnat bygga nya nätverk och lära känna parlamentariker från så gott som hela Europa och även från andra delar av världen. Vi har fått chansen att träffa intresseorganisationer och sakkunniga personer som har delat med sig av sina erfarenheter och sin expertis vid olika seminarier och enskilda möten.

Vi ser därmed svart på vitt hur viktig denna församling är. Samtidigt har vi tyvärr också fått se dess baksidor. Diskussionen om församlingens finansiering efter att Ryssland har vägrat, och slutat, betala sin andel visar på vikten av en effektivisering av Europarådet. Att effektivisera Europarådets arbete är något som ändå skulle behövas med tanke på ledamöternas låga närvaro under både kammarsittningar och utskottsmöten. Men även här är vi ett föredöme med vår höga närvaro.

Diskussionen om Ryssland har lyft upp en annan viktig aspekt när det gäller syftet med detta mellanstatliga samarbete: Vad kan vi egentligen förvänta oss av medlemsländerna? Det minsta vi bör förvänta oss är att man uppfyller de kriterier som finns för att vara en del av detta fina samarbete. Samtliga medlemsländer måste sträva efter att bli bättre och inte sämre. Ändå ser vi hur land efter land blir just sämre avseende alla de fundamentala värden som vi kämpar för. Det är en oerhört tråkig utveckling som vi måste göra vad vi kan för att vända.

Vi Europavänner måste försvara Europarådets fundament. Det gläder mig därför att församlingen har haft en så tuff och principfast hållning gentemot Rysslands fullkomligt oacceptabla agerande, bland annat i Krim och i östra Ukraina.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Tänk om församlingen unisont hade visat samma driv i kritiken mot Turkiet, som genom intåg i sina grannländer har brutit mot internationell rätt och sysslat med massarresteringar av politiskt aktiva regimkritiker. I Turkiet har vi tvingats se fortsatt omfattande statligt förtryck, trakasserier och avskedanden av offentliganställda. Landet har därmed satt sitt alltmer auktoritära och odemokratiska styrelseskick på pränt.

Fru talman! Under året har den svenska delegationen också enats i en lång rad frågor. Ett par exempel var aktuella under 2018, men vi röstade om dem så sent som under januarisessionen i år.

Samtliga närvarande svenska ledamöter kunde exempelvis förenas i synen på att Europa är i stort behov av en Magnitskijlag som innebär att personer som har gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter ska straffas - oavsett nationalitet. Riktade Magnitskijsanktioner anses vara mycket effektiva just eftersom de straffar det fåtal personer som bär ansvar för vissa brott samtidigt som vanliga medborgare inte drabbas. Ett antal länder har gått i bräschen och genomfört detta redan före Europarådets rekommendation. Men Sverige har tyvärr inte gjort det.

Tänk om samma enighet som den svenska delegationen har visat i Europarådet skulle synas här i Sverige om några veckor när förslag om just Magnitskijsanktioner kommer att behandlas i denna kammare. Jag hoppas att vi enat kan följa upp vårt gemensamma ställningstagande i Europarådet och en gång för alla införa den lagstiftningen i Sverige, i enlighet med vad vi gemensamt har föreslagit där.

Fru talman! En annan viktig fråga där samtliga deltagande svenska ledamöter i delegationen utom från Vänsterpartiet har varit överens är synen på Kairodeklarationen och hur denna shariadeklaration överensstämmer, eller snarare inte överensstämmer, med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Vi sverigedemokrater ser som bekant Kairodeklarationen som ett direkt hot mot den fria världen och de fundamentala värden som vi har i Europakonventionen. De två är på intet sätt kompatibla med varandra, vilket lyckligtvis nu också Europarådet har tydliggjort.

Samarbetet över nations- och partigränser, som vi ofta ser i Europarådet, är också något jag vill lyfta upp. Det stärker en församling som arbetar med just demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Jag kan som konservativ i Europarådet skriva på motioner tillsammans med liberaler och socialister, och det är egentligen inte så konstigt. De frågor vi i behandlar i Europarådet berör ju ämnen där vi ofta har samma mål. Vi har sett att vi i många fall även har samma syn på hur vi ska nå målet.

Fru talman! Det här är en styrka, och det är något jag hade hoppats att vi här i Sverige kunde lära oss mer av.

Avslutningsvis vill jag likt Boriana tacka övriga medlemmar av den svenska delegationen. År 2018 antogs 55 resolutioner och 26 rekommendationer i Europarådet. Det är väldigt mycket. Vår delegation har som vanligt varit en väldigt aktiv grupp, och vi har medverkat i församlingens arbete på ett föredömligt sätt.

Jag vill med detta säga att jag ser fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans. Jag tackar för den här tiden, och riktar också ett tack till tidigare ledamöter.

(Applåder)


Anf. 275 Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Fru talman! I morgon, den 9 maj, firar vi Europadagen. Den 5 maj firade vi början till vad som nu är EU, nämligen Europarådets bildande. Det var då 70 år sedan man undertecknade avtalet i London. Man var inspirerad av Winston Churchill och hans arbete på ruinerna av andra världskriget för att förena Europa. Sedan 1949 har det alltså gått 70 år sedan man skrev under avtalet, och det skedde nästan på fredsdagen. Då hade tio europeiska stater bestämt sig för att bilda Europarådet. I dag finns 47 medlemsländer med drygt 800 miljoner invånare.

Medlemsländer ska vara demokratiska länder. De ska respektera mänskliga rättigheter och ha fungerande rättssystem. Europakonventionen ska ratificeras med Europadomstolen som yttersta utdömare när det gäller konventionens innehåll. Dödsstraff ska inte förekomma.

Konflikter skulle lösas vid förhandlingsbordet. Rättvisa som fungerande rättsväsen för alla medborgare skulle lösa konflikter mellan människor. Så såg vi utvecklingen - fram till dess att Ryssland med militära medel agerade och tog delar av Georgiens territorium och sedan delar av Ukrainas territorium, och ockuperar dem alltjämt. Det är naturligtvis en väldigt tragisk utveckling som vi har sett.

Efter Berlinmurens fall välkomnade vi ju länder som verkligen hade levt under kommunismens ok och Sovjetunionens förtryck av människor, tankar och ord. Det var ett förtryck av frihet och rättvisa. Vi välkomnade, hoppades på och ville jobba för att alla skulle skapa en gemensam rättsgrund för Europas medborgare genom Europarådet med Europakonventionen som grund. Vi har dock sett hur detta har eroderat, fru talman.

Ungern var först med att år 1990 komma med som medlemsland. Montenegro är det senaste landet som har kommit med. Sedan 90-talet och Berlinmurens fall har vi fått 23 nya medlemmar. Det handlar om alla utom Vitryssland, Kosovo och Vatikanstaten.

Den parlamentariska församling som jag har haft förmånen att i elva år tillhöra är en rådgivande församling. Men vi är också granskare och har granskat utvecklingen med hjälp av MR-kommissionären och dennes rapporter och arbete. Det har också skett med hjälp av de många expertorgan som är en del av fördelen med Europarådet. De baserar konventioner och bygger gemensamma baser som följs upp av expertorgan. På detta sätt kan vi granska hur vi som medlemsstater lever upp till våra åtaganden och det vi har signerat.

Fru talman! Den parlamentariska församlingen är till skillnad från många andra också en maktförsamling. Den parlamentariska församlingen utser domarna till Europadomstolen, som ytterst prövar ställningen för mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Vi har också haft möjlighet att följa mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet och kan införa sanktioner om någon bryter mot de åtaganden som man som medlemsstat gjorde när man blev medlem.

Europarådets parlamentarikerförsamling är således inte ett konsensusorgan där någon stat kan ha vetorätt. Detta har retat flera av medlemsstaterna, fru talman. Det kan man inte minst se i utvecklingen under de senaste tio åren.

Ryssland är alldeles uppenbart irriterat på grund av de sanktioner som infördes 2014 efter annekteringen av Krim och det krig som pågår. Ryssland är irriterat då vi inte backar när Europarådets parlamentarikerförsamling säger att om inget ändras på marken ändras inget i sanktionssystemet. De vill kunna bryta mot regler och konventioner utan konsekvenser. Så har man gjort, och då gäller det mer än detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Man har åtaganden om att skicka inbjudningar till valövervakning. Det har man inte gjort. Man har åtagande om att säkra tillträde till hela territoriet för att monitorera, övervaka. Man har inte släppt in monitorer, och det finns inget tillträde till Tjetjenien, som vi alla vet är ett svart hål för mänskliga rättigheter. Trots detta har ministerkommittén inte tydligt tagit dem i örat.

Vi har som sagt sett hur detta sedan tidigare har eroderat. Redan 2013 hade jag en rapport om Ungern. I den krävdes att man skulle öppna för en monitorering av Ungern på grund av den illiberala utveckling vi kunde se och hoten mot rättsstat, demokrati och civilsamhälle.

Det vi också kunde se, och som har präglat de senaste åren, är korruptionsskandaler. De har följt med in i vårt system. Vi har inte varit rustade att möta dem. Länge har vi talat om kaviardiplomatin från Azerbajdzjan, och den har varit synlig. Vi har haft en uppgift att rensa, vilket vi i parlamentarikerförsamlingen har gjort under de senaste åren. Det har inte varit enkelt, och jag vill inte säga att det är över. Det har dock varit ett viktigt städarbete. Korruptionen är det instrument som de illiberala krafterna använder som smörjmedel för att få möjlighet att styra vid sidan av systemet. Detta har vi sett.

Fru talman! Det finns flera trojanska hästar i systemet som det är viktigt att se. Ryssland har jag redan berört. Azerbajdzjan har jag nämnt.

Vi har också Turkiet, som nu agerar tydligt. Det ser man inte minst på kravet på omval i Istanbul efter ett val som bedömdes som rättvist och sjyst. Det är alldeles uppenbart att Turkiet nu går i fel riktning.

Det var bra att vi under 2018 kunde öppna för monitorering. Det ledde till att den turkiska delegationen i princip lämnade förhandlingarna och var beredd att göra som den ryska delegationen och säga att "gör ni så här, då går vi". Och de gjorde som den ryska delegationen. De drog in de pengar som de själva tidigare skjutit till för att få ökat inflytande. De pengarna drogs tillbaka.

Nu är det upp till parlamentarikerförsamlingen och till oss alla att fundera på om vi ska låta oss utpressas eller om vi ska vara beredda att ta fajten. Den kommer att vara viktig för oss som vill stå upp för demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Då handlar det om att se Europarådets uppdrag. Det är inte att göra allt och vara en klubb för alla. Det är att fokusera på de centrala uppgifterna, som är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens funktion i vårt Europa.

Klarar vi den uppgiften kommer vi att kunna fira 100-årsdagen. Klarar vi det inte kommer Europarådet att eroderas. Jag hoppas att mina kollegor kommer att ta fajten framöver och att vi från Sveriges riksdag kommer att göra det.

Med det, fru talman, vill jag tacka mina tidigare kollegor i delegationen från 2018. Jag vill tacka delegationsledaren, som inte är här. Vice är här i form av Boriana Åberg. Jag vill också tacka sekretariatet och önska lycka till i fajten framöver. Den är viktig, fru talman.

Jag yrkar bifall till förslaget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

(Applåder)


Anf. 276 Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V)

Fru talman! Vi debatterar om Europarådets parlamentariska församling. Jag satt med i den svenska delegationen under förra mandatperioden, som rapporten i huvudsak berör.

Utskottet konstaterar mycket riktigt att arbetet i Europarådet under 2018 fokuserats på de tilltagande utmaningarna för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna. Tyvärr kan vi konstatera att utvecklingen går åt helt fel håll i flera europeiska länder när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, organisations och mediefrihet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Särskilt oroande är utvecklingen i länder som Ryssland, Turkiet, Ungern, Rumänien, Azerbajdzjan och Polen.

I en tid när Europa står inför flera stora utmaningar med ökade motsättningar och spänningar blir det extra viktigt att Sverige stärker sitt engagemang i Europarådet och intensifierar arbetet för Europarådets kärnvärden: att värna de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och ett demokratiskt styrelseskick. Europarådet är trots allt det enda mellanstatliga organ där i stort sett samtliga europeiska länder ingår och utgör därmed en viktig plattform för dialog, utbyte och samarbete.

Jag håller också med ledamoten Ola Möller om att vi måste bli bättre på att föra ut Europarådets arbete här i Sverige och i vår egen riksdag.

Fru talman! En fråga som under lång tid varit särskilt bekymmersam för Europarådet är synen på Rysslands deltagande. Europarådet har alltid varit restriktivt när det gäller sanktioner. Det tycker jag är bra. Men när det gäller Ryssland är den svenska delegationen helt överens om att det var riktigt att införa sanktioner som innebar att den ryska delegationen fråntogs sin rösträtt i den parlamentariska församlingen. Detta på grund av det allvarliga folkrättsbrott som Ryssland begick och fortfarande begår mot ett annat medlemsland genom annekteringen av Krim och de fortsatta aggressionerna i östra Ukraina.

Nu pågår ett arbete med att se över regelverket. Det finns en risk att det blir svårare att genomföra sanktioner i framtiden, vilket kan leda till att Ryssland får tillbaka sin rösträtt utan att landet gjort några förflyttningar i sakfrågan. Om så sker är det något jag djupt beklagar.

En annan fråga som tagit mycket av Europarådets tid i anspråk är frågan om korruption.

Efter korruptionsanklagelser mot vissa personer inom Europarådet beslutades att tillsätta en oberoende extern utredning, där Elisabet Fura från Sverige ingick. Det är glädjande att den svenska delegationen var mycket aktiv i att få utredningen till stånd. Utredningen presenterade sin rapport i april 2018. Man kom bland annat fram till att det förekommit korruption med koppling till Azerbajdzjan i några fall.

Det är nu viktigt att arbetet mot korruption fortsätter i Europarådet och att rapporten följs upp kontinuerligt. Europarådet måste självklart stå helt fritt från korruption. Det är en avgörande förtroendefråga, som är extra viktig för en organisation som Europarådet.

Fru talman! Europarådet diskuterade och antog ett stort antal resolutioner om viktiga frågor, exempelvis jämställdhet, migration och flyktingar, medier, fredsprocessen Palestina-Israel och idrott, språk och kultur. Det är omöjligt att gå in på alla dessa resolutioner, men jag tänkte passa på att lyfta fram några.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Frågan om mediefrihet och journalisters möjlighet att verka har varit uppe vid flera tillfällen men även frågor som rör de nya utmaningar som digitaliseringen inneburit på gott och ont. Frågor om hur man ska bemöta fake news och hat och hot på nätet och om journalisters arbetsvillkor i den nya digitala miljön har belysts.

Ett land som kritiserats hårt när det gäller inskränkningar i mediefriheten är Turkiet, ett land där ett mycket stort antal journalister sitter fängslade. Men journalisters möjligheter att verka begränsas även i andra europeiska länder, exempelvis Azerbajdzjan, Ungern och Ryssland, där oberoende journalister får allt svårare att verka.

Tyvärr ser vi ingen förbättring i Turkiet när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna utan snarare motsatsen, vilket också bekräftas av en rapport som kom i januari i år. Den kurdiska befolkningen är särskilt utsatt. Turkiet fortsätter att angripa kurder både inom och utanför landets gränser. Vänsterpartiet HDP har drabbats särskilt hårt, bland annat genom att ett stort antal av dess demokratiskt valda ledare på olika nivåer sitter i fängelse.

Det är mot denna bakgrund mycket bra att den parlamentariska församlingen med full kraft fortsätter övervakningsförfarandet gentemot Turkiet.

En annan resolution som jag skulle vilja uppmärksamma är den om förföljelserna och de mycket grova övergreppen mot hbtq-personer i Tjetjenien. Ryssland uppmanades återigen att påbörja en opartisk och effektiv utredning av förföljelserna.

Tyvärr kan vi konstatera att Tjetjenien inte är det enda land i Europa där hbtq-personer utsätts för övergrepp och förföljelser. Det är viktigt att Europarådet fortsätter engagera sig i och följa frågor med koppling till hbtq-personers situation och rättigheter.

Ytterligare en resolution som jag vill belysa är den om nya restriktioner för NGO-aktiviteter i Europarådets medlemsländer. En attack på civilsamhället är en attack på demokratin, och det är djupt beklagligt att ett antal medlemsländer begränsat möjligheten för civilsamhällets organisationer att verka. Särskilt allvarlig är situationen återigen i Turkiet, där hundratals organisationer stängts ned. Men situationen för civilsamhället är bekymmersam även i länder som Polen, Ungern, Ryssland, Rumänien och Azerbajdzjan.

Slutligen vill jag nämna två viktiga resolutioner där den svenska delegationen var mycket aktiv. Det gäller resolutionerna som uppmanar medlemsländerna att agera kraftfullt mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är glädjande att Europarådet lyfte upp och stärkte sitt ställningstagande runt dessa viktiga frågor. Jag tycker att det är av yttersta vikt att jämställdhetsfrågan utifrån olika aspekter även fortsättningsvis står i centrum för Europarådets arbete.

Fru talman! Slutligen vill jag tacka tjänstemännen, sekretariatet och ledamöterna för det goda samarbetet i delegationen under förra mandatperioden. Jag vill också önska er i den nya delegationen stort lycka till i ert fortsatta viktiga arbete i Europarådet.


Anf. 277 Robert Halef (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Fru talman! Vi diskuterar Europarådets parlamentariska församling. Europarådet bildades 1949 och har sedan dess varit en huvudaktör när det gäller att skapa en gemensam europeisk värdegrund baserad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Ett av de viktigaste uppdragen är att åstadkomma ett nära etablerat samarbete mellan medlemsländerna för att värna mänskliga rättigheter och demokrati.

Sverige var en av grundarna när Europarådets stadgar undertecknades, och efter Berlinmurens fall har antalet medlemmar fördubblats. Europarådet har nu 47 medlemsländer. Den parlamentariska församlingen har 324 medlemmar och lika många suppleanter. För att bidra till demokratisk utveckling i andra länder bygger Europarådet relationer till fler länder i grannskapet genom partnerstatus med närvarorätt.

Fru talman! Europarådet har stor samverkan med EU-parlamentet, FN:s generalförsamling och många andra organ såsom OSSE, UNHCR, FN:s flyktingkommissarie, IPU, Nordiska rådet med flera. Medlemskap i Europarådet förpliktar och bidrar till att stärka de rättsliga institutionerna och främja säkerställandet av de mänskliga fri- och rättigheterna i medlemsländerna.

Fru talman! Europarådets parlamentariska församling har under de gångna åren aktivt verkat för ökad respekt för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna och debatterat de ökade utmaningarna för mänskliga rättigheter i vissa medlemsstater. Frågor som debatterats och hanterats i utskotten är bland annat migration och flyktingar, terrorbekämpning, korruption, hotet mot journalister och fria medier, Rysslands annektering av Krim, situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, kriget i Syrien, terrorfinansiering och terrorbekämpning samt Europarådets framtid.

Fru talman! Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är Europarådets främsta grundpelare. Att rådets 47 medlemsländer, inklusive alla EU-medlemsländer, har ratificerat konventionen är en stor demokratisk bedrift. Att konventionen följs och övervakas av Europadomstolen med sina 47 domare från samtliga medlemsländer är av stor betydelse för att medlemsländerna ska uppfylla sina åtaganden.

Fru talman! Under de senaste åren har en del medlemsländer inte fullgjort efterlevnaden av åtagandena i Europarådets stadgar eller i den europeiska konventionen för mänskliga fri- och rättigheter. Detta är beklagligt. En fortsatt försämring för mänskliga rättigheter i en del länder är ett faktum, och att vissa medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden är inte acceptabelt.

Människorättsförsvarare och fria medier ifrågasätts. Invånare frihetsberövas på grund av politiskt engagemang, civilsamhällesorganisationer lever under ständigt hot och journalister fängslas. Denna utveckling bör motverkas, och Europarådet bör aktivt verka för ökad respekt för människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter.

Fru talman! Ett enat europaråd som håller fast vid sina principer och lever upp till sina grundläggande värden kan bidra till en bättre utveckling världen över. Det ligger ett stort ansvar på dess medlemsländer och samarbetsorganisationer att stärka demokrati och främja öppenhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter samt, inte minst, bekämpa terrorism och rasism.

Fru talman! Intolerans och islamistisk terrorism har under det senaste decenniet ökat. De islamistiska terrororganisationer som fördriver människor från deras hemtrakter och begår folkmord och brott mot mänskligheten bör stoppas och lagföras och all radikalisering motarbetas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Europarådet

Terrorismen har under de senaste åren drabbat många medlemsländer, med tusentals dödade och skadade. Sverige har drabbats av två terrordåd, och vi har nu en pågående rättegång mot tre terrorister som anklagas för planering av terrordåd i Sverige.

Fru talman! Nu när kriget i Syrien går mot sitt slut kommer terrorgruppen Islamiska statens anhängare att fortsätta med terrordåd för att sprida sin hatiska propaganda. Senast fick vi bevittna detta på påskdagen, då över 250 troende kristna personer dödades och över 500 skadades i samordnade attacker mot kyrkor och hotell i Sri Lanka.

Fru talman! Antisemitism och intolerans ökar, och de högerextrema krafterna får allt större utrymme i beslutande församlingar. Detta är en utveckling som Europarådet bör motverka.

Även i vårt land utsätts invånare för diskriminering och förföljelse. I Malmö har under det senaste decenniet många judar trakasserats, och de känner sig otrygga och lämnar staden - en utveckling som är skrämmande och med kraft bör motverkas. Detta är en stor utmaning som Europarådet bör ta sig an och prioritera i sitt arbete framöver för att bekämpa alla onda krafter som vill destabilisera våra öppna samhällen.

Fru talman! De svenska ledamöterna är aktiva i församlingens olika verksamheter och bidrar stort vid sessioner och utskottsarbete samt vid valobservationer.

Europarådets arbete är viktigt och nödvändigt för att bidra till fred, frihet, demokratisk utveckling och hållbara samhällen med respekt för mänskliga rättigheter.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 9 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-09
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Europarådet, Beslut

Beslut: Europarådet

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelse 2018/19:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:ER1 till handlingarna.