Ersättningsrättsliga frågor

Betänkande 2004/05:LU17

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 april 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 20

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-08
Justering: 2005-03-22
Trycklov: 2005-03-29
Trycklov till Gotab och webb: 2005-03-30
Trycklov: 2005-03-30
Reservationer: 9
Betänkande 2004/05:LU17

Alla beredningar i utskottet

2005-02-15, 2005-03-01, 2005-03-08

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU17)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-04-06

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-04-07
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 9, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Ersättning för sorg och saknad

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 15 och 2004/05:L292 yrkande 3.
   • Reservation 1 (fp)
  2. Skadeståndsansvar för atomskador

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L242 och 2004/05:N307 yrkandena 11 och 12.
  3. Oljeskador till sjöss

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ371 yrkande 16.
  4. Skadeståndsansvar för multinationella företag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:L278 yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 2 (c, v)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (c, v)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1100034
   m380017
   fp361011
   kd220011
   v02405
   c11506
   mp01106
   -0100
   Totalt20752090
   Ledamöternas röster
  5. Hästägares skadeståndsansvar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:L308.
  6. Företagares försäkringsskydd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L292 yrkande 1, 2004/05:T260 yrkande 5 och 2004/05:N394 yrkande 5.
   • Reservation 3 (c, fp)
  7. Det s.k. överfallsskyddet i hemförsäkringar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L231 och 2004/05:L338 yrkande 1.
   • Reservation 4 (c, v)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (c, v)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1100034
   m380017
   fp370011
   kd220011
   v02405
   c01606
   mp01106
   -0100
   Totalt20752090
   Ledamöternas röster
  8. Ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju385.
  9. Könsneutrala pensionsförsäkringar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:L284.
   • Reservation 5 (m, fp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (m, fp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1100034
   m038017
   fp037011
   kd202011
   v24005
   c16006
   mp10106
   -1000
   Totalt18178090
   Ledamöternas röster
  10. Utvidgat ansvar för trafikförsäkringen m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L292 yrkande 5 och 2004/05:L352.
   • Reservation 6 (m, fp)
  11. Jämkning av trafikskadeersättning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1.
   • Reservation 7 (m, c, fp, kd)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1090035
   m038017
   fp037011
   kd022011
   v23006
   c01606
   mp10106
   -1000
   Totalt143114092
   Ledamöternas röster
  12. Handläggning av trafikskadeärenden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L233 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L292 yrkande 6 och 2004/05:L346.
   • Reservation 8 (c, fp)
   • Reservation 9 (v)
  13. Patientskadelagen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2004/05:L282 yrkandena 1-3.