Till innehåll på sidan

Energipolitiska frågor

Betänkande 2011/12:NU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 maj 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nej till motioner om energifrågor (NU19)

Riksdagen sa nej till 15 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om olika energipolitiska frågor. Skälet är att riksdagen redan har behandlat de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om havsbaserad vindkraft, biogasstrategi, fjärrvärme, statligt stöd till solel med mera.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-20
Justering: 2012-04-19
Trycklov till Gotab och webb: 2012-04-25
Trycklov: 2012-04-25
Betänkande 2011/12:NU19

Alla beredningar i utskottet

2012-03-20

Nej till motioner om energifrågor (NU19)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 15 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om olika energipolitiska frågor. Skälet är att riksdagen redan har behandlat de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om havsbaserad vindkraft, biogasstrategi, fjärrvärme, statligt stöd till solel med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-05-09
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:NU19, Energipolitiska frågor

Debatt om förslag 2011/12:NU19

Webb-tv: Energipolitiska frågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-05-09
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Energipolitiska frågor, Beslut

Beslut: Energipolitiska frågor

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Energipolitiska frågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 26 och 27,
  2011/12:N207 av Jan Ertsborn (FP),
  2011/12:N233 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
  2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 4, 9, 11 och 14,
  2011/12:N264 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (båda S),
  2011/12:N271 av Hans Hoff (S),
  2011/12:N282 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S),
  2011/12:N317 av Pia Nilsson (S),
  2011/12:N321 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (båda S) yrkande 1,
  2011/12:N360 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
  2011/12:N363 av Otto von Arnold (KD),
  2011/12:N368 av Johan Johansson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),
  2011/12:N372 av Krister Örnfjäder (S) yrkande 1,
  2011/12:N376 av Malin Löfsjögård (M) och
  2011/12:N391 av Krister Hammarbergh (M).