Energipolitik

Betänkande 2014/15:NU9

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 mars 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 33

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer: 7
Betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:NU9, Energipolitik

Debatt om förslag 2014/15:NU9

Webb-tv: Energipolitik

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-03-04
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 3, Voteringar: 3

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Vissa övergripande energipolitiska frågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 6,

   2014/15:111 av Jenny Petersson m.fl. (M),

   2014/15:746 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S),

   2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD),

   2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 15,

   2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 7,

   2014/15:2032 av Lars Eriksson (S) och

   2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 1 (M, C, FP, KD)
   • Reservation 2 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1001012
   M07707
   SD00454
   MP20104
   C01804
   V20001
   FP01603
   KD01402
   Totalt1401274537
   Ledamöternas röster
  2. Utveckling av kärnkraften

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:399 av Katarina Brännström (M),

   2014/15:620 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

   2014/15:899 av Michael Svensson (M),

   2014/15:902 av Tomas Tobé (M),

   2014/15:1101 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 7 samt

   2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9.
   • Reservation 3 (SD)
   • Reservation 4 (M, C, FP, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1000112
   M69168
   SD04504
   MP21004
   C60124
   V19002
   FP15013
   KD14002
   Totalt244462039
   Ledamöternas röster
  3. Avveckling av kärnkraften

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:850 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 5 (V)
  4. Förnybar energi

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

   2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 6,

   2014/15:303 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

   2014/15:478 av Peter Jeppsson m.fl. (S),

   2014/15:933 av Matilda Ernkrans och Peter Jeppsson (S) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:1086 av Gunilla Nordgren (M),

   2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 7,

   2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

   2014/15:1257 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:1955 av Krister Hammarbergh (M),

   2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

   2014/15:2739 av Kerstin Lundgren (C) och

   2014/15:2948 av Sara-Lena Bjälkö (SD).
   • Reservation 6 (SD)
   • Reservation 7 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M77007
   SD04504
   MP21004
   C18004
   V00201
   FP15004
   KD14002
   Totalt246452038
   Ledamöternas röster
  5. Energieffektivisering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  6. Vissa värmefrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument