Till innehåll på sidan

En ny tullag

Betänkande 2000/01:SkU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag till ny tullag. Syftet är bl.a. att bättre anpassa den svenska tullagstiftningen till EG-rätten och göra tullförfarandet smidigare för näringslivet och myndigheterna.
Beslut
Ny tullag (SkU3)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionerna med vissa ändringar. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ny tullag. Syftet är bl.a. att bättre anpassa den svenska tullagstiftningen till EG-rätten och göra tullförfarandet smidigare för näringslivet och myndigheterna.</p>
Utskottets förslag
Ny tullag (SkU3)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Ny tullag (SkU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag till ny tullag. Syftet är bl.a. att bättre anpassa den svenska tullagstiftningen till EG-rätten och göra tullförfarandet smidigare för näringslivet och myndigheterna.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionerna med vissa ändringar. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-14
Trycklov: 2000-11-23
Betänkande 2000/01:SkU3

Alla beredningar i utskottet

2000-11-07

Ny tullag (SkU3)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ny tullag. Syftet är bl.a. att bättre anpassa den svenska tullagstiftningen till EG-rätten och göra tullförfarandet smidigare för näringslivet och myndigheterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-11-30

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser