Till innehåll på sidan

En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

Betänkande 1996/97:AU13

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag till förändringar i arbetslöshetsersättningen. En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring införs den 1 januari 1998. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska bestå av en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Dagpenning ska utgå i form av grundbelopp som motsvarar det nuvarande kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) eller i form av inkomstrelaterad ersättning som är en motsvarighet till den inkomstrelaterade ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF-lagen). Innan den nya arbetslöshetsförsäkringen börjar gälla görs ett antal ändringar i ALF- och KAS-lagarna under 1997: Nya regler införs för hur det så kallade arbetsvillkoret ska uppfyllas. Huvudregeln innebär krav på sex månaders arbete på minst halvtid. Kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 75 till 80 procent av den tidigare inkomsten.
Beslut
Arbetslöshetsförsäkring (AU13)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Arbetslöshetsförsäkring (AU13)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag till förändringar i arbetslöshetsersättningen. En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring införs den 1 januari 1998. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska bestå av en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Dagpenning ska utgå i form av grundbelopp som motsvarar det nuvarande kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) eller i form av inkomstrelaterad ersättning som är en motsvarighet till den inkomstrelaterade ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF-lagen). Innan den nya arbetslöshetsförsäkringen börjar gälla görs ett antal ändringar i ALF- och KAS-lagarna under 1997: Nya regler införs för hur det så kallade arbetsvillkoret ska uppfyllas. Huvudregeln innebär krav på sex månaders arbete på minst halvtid. Kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 75 till 80 procent av den tidigare inkomsten.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 37
Propositioner: 37

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-04-22
Justering: 1997-05-14
Betänkande 1996/97:AU13

Alla beredningar i utskottet

1997-04-09T22:00:00Z, 1997-04-21T22:00:00Z
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1997-05-21

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut