Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Betänkande 1999/2000:SfU13

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet ändras fr.o.m. den 1 januari 2003. Ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Riksdagens beslut motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension.
Beslut
Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet. Förslagen innebär att ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Förslagen motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.</p>
Utskottets förslag
Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)

Regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet ändras fr.o.m. den 1 januari 2003. Ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Riksdagens beslut motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-04-25
Justering: 1999-05-16
Betänkande 1999/2000:SfU13

Alla beredningar i utskottet

2000-04-25

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet. Förslagen innebär att ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Förslagen motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-05-30

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser