Till innehåll på sidan

Den kommunala redovisningen

Betänkande 1996/97:FiU15

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Ett balanskrav infördes för kommuner, landsting och kommunalförbund, vilket innebär att de varje år ska upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska detta regleras i budgeten senast två år efter det år det negativa resultatet uppkom. Riksdagen beslutade om detta i och med att en ny redovisningslag antogs för kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen innehåller bland annat regler om redovisning av pensionsåtaganden enligt den så kallade blandade modellen. Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1998. Balanskrav och reglerna för redovisning av pensionsåtaganden får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.
Beslut
Kommunal redovisning (FiU15)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Kommunal redovisning (FiU15)

Ett balanskrav infördes för kommuner, landsting och kommunalförbund, vilket innebär att de varje år ska upprätta sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska detta regleras i budgeten senast två år efter det år det negativa resultatet uppkom. Riksdagen beslutade om detta i och med att en ny redovisningslag antogs för kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen innehåller bland annat regler om redovisning av pensionsåtaganden enligt den så kallade blandade modellen. Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1998. Balanskrav och reglerna för redovisning av pensionsåtaganden får börja tillämpas senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan