Till innehåll på sidan

Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95

Betänkande 1993/94:FiU20

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 40
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-24
Justering: 1994-05-31
Betänkande 1993/94:FiU20

Alla beredningar i utskottet

1994-05-24
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1994-06-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser