Till innehåll på sidan

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m.m. (prop. 1988/89: 150, 151 och 100)

Betänkande 1988/89:FiU30

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 71
Propositioner: 71

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning

Justering: 1989-05-26
Betänkande 1988/89:FiU30
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd