Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Betänkande 2020/21:SoU14

Socialutskottets betänkande

2020/21:SoU14

 

Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. Motionsyrkandena handlar bl.a. om allmänna frågor om smittskydd, smittskydd bland äldre, hälso- och sjukvårdens beredskap, läkemedelsberedskap och lager.

I betänkandet finns 29 reservationer (M, SD, C, V, KD och L).

Behandlade förslag

Cirka 120 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2020/21.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Smittskydd

Beredskap

Vaccination

Reservationer

1.Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (M, KD)

2.Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (SD)

3.Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (C)

4.Smittskydd bland äldre, punkt 2 (M)

5.Smittskydd bland äldre, punkt 2 (SD)

6.Smittskydd bland äldre, punkt 2 (V)

7.Smittskydd bland äldre, punkt 2 (KD)

8.Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (SD)

9.Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (C)

10.Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (V)

11.Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (KD)

12.Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (L)

13.Läkemedelsberedskap, punkt 4 (SD)

14.Läkemedelsberedskap, punkt 4 (C)

15.Läkemedelsberedskap, punkt 4 (V)

16.Läkemedelsberedskap, punkt 4 (KD)

17.Läkemedelsberedskap, punkt 4 (L)

18.Lager, punkt 5 (M)

19.Lager, punkt 5 (C)

20.Lager, punkt 5 (V)

21.Lager, punkt 5 (KD)

22.Lager, punkt 5 (L)

23.Effekter av pandemin, punkt 6 (SD)

24.Effekter av pandemin, punkt 6 (KD)

25.Psykisk hälsa och rehabilitering, punkt 7 (SD)

26.Psykisk hälsa och rehabilitering, punkt 7 (V)

27.Vaccination, punkt 8 (SD, V)

28.Vaccination, punkt 8 (M)

29.Vaccination, punkt 8 (KD)

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Motioner från allmänna motionstiden 2020/21

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Smittskydd

1.

Allmänna frågor om smittskydd

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:1345 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 13–15,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 19,

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:2861 av Lars Beckman (M),

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 16,

2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

 

Reservation 1 (M, KD)

Reservation 2 (SD)

Reservation 3 (C)

2.

Smittskydd bland äldre

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 30, 33 och 34,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 6 och 7 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

 

Reservation 4 (M)

Reservation 5 (SD)

Reservation 6 (V)

Reservation 7 (KD)

Beredskap

3.

Hälso- och sjukvårdens beredskap

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1–4, 6 och 7,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 21, 22 och 45,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

Reservation 8 (SD)

Reservation 9 (C)

Reservation 10 (V)

Reservation 11 (KD)

Reservation 12 (L)

4.

Läkemedelsberedskap

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

Reservation 13 (SD)

Reservation 14 (C)

Reservation 15 (V)

Reservation 16 (KD)

Reservation 17 (L)

5.

Lager

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35.

 

Reservation 18 (M)

Reservation 19 (C)

Reservation 20 (V)

Reservation 21 (KD)

Reservation 22 (L)

6.

Effekter av pandemin

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 36,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25,

2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 16,

2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 6 och

2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 49.

 

Reservation 23 (SD)

Reservation 24 (KD)

7.

Psykisk hälsa och rehabilitering

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 13 och 15,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 51 och 55,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 36 och

2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M).

 

Reservation 25 (SD)

Reservation 26 (V)

Vaccination

8.

Vaccination

Riksdagen avslår motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3313 av Larry Söder (KD) och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4.

 

Reservation 27 (SD, V)

Reservation 28 (M)

Reservation 29 (KD)

Stockholm den 9 februari 2021

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Dag Larsson (S), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Michael Anefur (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M) och Barbro Westerholm (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet ca 120 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2020/21. Motionsförslagen finns i bilagan.

Företrädare för regeringen, myndigheter m.m. har informerat i frågan vid flera utskottssammanträden, se utskottets protokoll på riksdagens webbplats.

Den 26 januari 2021 anordnade utskottet en offentlig utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin.

Den 1 januari 2020 ändrades beteckningen för kommuner på regional nivå från landsting till region (prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48). Innan dess hade kongressen för Sveriges Kommuner och Landsting den 27 november 2019 beslutat om namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För tydlighets och enkelhets skull skrivs i betänkandet som huvudregel ordet region genomgående trots att ordet landsting användes i skrivningar som det hänvisas till i betänkandet, eller trots att det var landstinget som agerade vid en viss tidpunkt.

Utskottets överväganden

Smittskydd

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om allmänna frågor om smittskydd och smittskydd bland äldre.

Jämför reservation 1 (M, KD), 2 (SD), 3 (C), 4 (M), 5 (SD), 6 (V) och 7 (KD).

Motionerna

Allmänna frågor om smittskydd

I partimotion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att ta fram en samlad nationell handlingsplan om testning, smittspårning och isolering. Enligt motionärerna behövs en handlingsplan som binder samman hur alla myndigheter, aktörer och invånare ska agera avseende testning, smittspårning och isolering. Handlingsplanen ska innehålla tydliga riktlinjer som ska följas och planen ska följas upp och utvärderas regelbundet. Likalydande yrkanden finns i kommittémotion 2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och i kommittémotion 2020/21:3137 av samma motionärer (yrkande 3). I motion 2020/21:2861 av Lars Beckman (M) begärs ett tillkännagivande om att skydda alla riskgrupper bättre genom att regelverket gäller den som har statlig såväl som kommunal LSS-insats. I motion 2020/21:1345 av Sten Bergheden (M) begärs ett tillkännagivande om att ta fram en tydlig strategi för att genom fler avloppsvattenprover begränsa skadan och spridningen av virussjukdomar.

I kommittémotion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23 begärs ett tillkännagivande om att det vid pandemier bör vara möjligt att begränsa rörelsefriheten genom undantagstillstånd för större områden än vad smittskyddslagen medger. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 13 begärs ett tillkännagivande om att inspireras av de länder där ansvaret för att kontakta dem som kan ha smittats vilar på sjukvården, när det gäller covid-19-smittspårning. I kommittémotion 2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 16 begärs ett tillkännagivande om att inspireras av Tyskland när det gäller covid-19-smittspårning. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 14 begärs ett tillkännagivande om att lämplig myndighet bör arbeta fram nationella riktlinjer för vad som ska räknas som trängsel i kollektivtrafik. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2028 av samma motionärer (yrkande 17). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 15 begärs ett tillkännagivande om att verka för att Sverige bör följa WHO:s rekommendationer om munskydd. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2028 av samma motionärer (yrkande 19). I motion 2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) begärs ett tillkännagivande om att verka för att en tydlig handlingsplan arbetas fram för hur Sverige exempelvis ska hantera inresande från rödlistade områden, behovet av karantän samt nedstängning av olika verksamheter eller geografiska områden.

I kommittémotion 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 9 begärs ett tillkännagivande om att nyckelkompetens inom t.ex. it, sjöfart och flyg ska kunna röra sig fritt över gränserna även i händelse av stängda gränser och att in- och utreseförbud därför bör hanteras i särskild ordning för denna personalkategori. Motionärerna anser att personer verksamma inom samhällsviktiga sektorer ska kunna resa fritt i så stor utsträckning som möjligt om de kan konstateras vara friska. Ett liknande yrkande som avser nyckelkompetens inom den samhällsviktiga it-branschen finns i kommittémotion 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 16.

I motion 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att se över möjligheten även för personliga assistenter att omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Smittskydd bland äldre

I partimotion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att förändra den del av den hittills förda covid-19-strategin som handlar om att äldre över 70 år ska isoleras. Likalydande yrkanden finns i kommittémotion 2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2 och i kommittémotion 2020/21:3137 av samma motionärer (yrkande 4). I kommittémotion 2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att det ska ges ett nationellt uppdrag att säkerställa att kommunerna har tillgång till relevant skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Ett likalydande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:3137 av samma motionärer (yrkande 6). I partimotion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör ge Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att särskilt följa upp och utvärdera att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 30 begärs ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska se till att Inspektionen för vård och omsorg omgående undersöker vilken roll språkförbistringen bland personal inom äldreomsorgen har haft för smittspridningen av coronaviruset. I yrkande 33 föreslås ett tillkännagivande om att se till att vård och omsorg av smittade covid-19-patienter separeras från friska boende. I yrkande 34 föreslås ett tillkännagivande om att ett besöksförbud på äldreboenden bör omprövas kontinuerligt.

I kommittémotion 2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att det på varje äldreboende samt inom hemtjänsten i varje kommun finns en beredskapsplan för utbrott av virus och pandemier. Det finns enligt motionärerna många indikationer på bristande beredskap inom äldreomsorgen, och planeringen och beredskapen inför utbrott av virus måste kraftigt förbättras.

Gällande rätt

Smittskyddslagen

Samhällets smittskydd ska enligt 1 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. I lagen ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor (1 kap. 2 § första stycket).

Av 1 kap. 3 § framgår att med smittsamma sjukdomar avses i lagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar ska anmälas eller bli föremål för smittspårning enligt bestämmelserna i lagen.

Smittskyddsåtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet (1 kap. 4 § första stycket).

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet samt följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt (1 kap. 7 §). Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område, i den utsträckning annat inte följer av lagen (1 kap. 8 § första stycket). I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare (1 kap. 9 § första stycket).

Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt lagen, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet (9 kap. 6 §).

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall, utredning av sjukdomsfall samt vissa smittskyddsåtgärder.

Bakgrund och pågående arbete

Riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. har vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin, t.ex. har regeringen lämnat flera extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2020 och 2021. I detta betänkande redovisas några av dessa åtgärder. För information om övriga åtgärder hänvisas till bl.a. riksdagens, regeringens och myndigheternas webbplatser.

Coronakommissionen

Vid regeringssammanträde den 30 juni 2020 beslutades kommittédirektivet Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 (dir. 2020:74). Enligt direktivet får en kommitté i form av en kommission i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och åtgärdernas effekter. Kommissionen ska bl.a.

–      utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottet och utbrottets effekter

–      utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin

–      utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen

–      lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Kommissionen har tagit namnet Coronakommissionen (S 2020:09). I upp­draget ingår bl.a. följande

Virusets spridning till och inom Sverige

Kommissionen ska bl.a.

–      beskriva den initiala smittspridningen till och inom Sverige

–      analysera reseströmmarnas betydelse för smittspridningen i Sverige och i övriga nordiska länder.

Åtgärder för att begränsa smittspridningen

Kommissionen ska bl.a.

–      utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, kommuners och regioners åtgärder för att begränsa smittspridningen

–      utvärdera hur ändamålsenliga Folkhälsomyndighetens rekommendationer har varit under olika faser av pandemin

–      utvärdera i vilken utsträckning befolkningen har följt Folkhälso­myndighetens rekommendationer och om detta har påverkats av socioekonomiska förhållanden, ålder eller könstillhörighet

–      analysera om smittskyddslagstiftningen och annan lagstiftning gett samhället ändamålsenliga förutsättningar för att begränsa smittspridningen

–      utvärdera effekterna av den sociala distanseringen för befolkningen som helhet och särskilt för gruppen äldre samt för personer med funktionsnedsättning.

Smittspridning inom vård och omsorg om äldre

Kommissionen ska bl.a.

–      analysera orsakerna till smittspridningen på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten

–      utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regioners och kommuners åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen och sätta dem i relation till de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen i samhället

–      belysa om strukturella orsaker kan ha bidragit till den uppkomna situationen

–      belysa om det funnits brister vid de medicinska bedömningarna av äldre personer

–      utvärdera tillgången till relevant medicinsk behandling på särskilda boenden för äldre

–      belysa om det funnits brister när det gäller tillgången till adekvat skyddsutrustning

–      utvärdera om det funnits brister i utbildning och kompetens, arbets­organisation, arbetsmiljö och anställningsförhållanden eller liknande som kan ha försvårat äldreomsorgens förmåga att hantera smittspridningen.

Provtagning och smittspårning

Kommissionen ska bl.a.

–      utvärdera de åtgärder som vidtagits för provtagning av den svenska befolkningen när det gäller såväl pågående infektion som förekomsten av antikroppar

–      utvärdera den samverkan som förekommit mellan staten och regionerna i syfte att utöka antalet provtagningar och i det sammanhanget beakta den nationella strategin för utökad nationell provtagning

–      utvärdera variationer i regionernas insatser för provtagning och smittspårning

–      göra en jämförelse av arbetet med provtagning och smittspårning i Sverige med andra relevanta länder.

Åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer

Kommissionen ska bl.a. utvärdera de åtgärder som vidtagits för att lindra konsekvenserna för enskilda individer.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. En första delredovisning som avser deluppdraget om smittspridning inom vård och omsorg om äldre ska lämnas den 30 november 2020. En andra delredovisning ska lämnas den 31 oktober 2021 och innehålla en redovisning av bl.a. följande deluppdrag:

–      Virusets spridning till och inom Sverige.

–      Åtgärder för att begränsa smittspridningen.

–      Provtagning och smittspårning.

–      Åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer.

Delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin

Coronakommissionen överlämnade delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80) den 15 december 2020. Kommissionen gör följande övergripande bedömning:

•       Den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen i äldreboendena.

•       När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen oförberedd. Äldreomsorgens institutionella struktur var inte rustad för en pandemi och anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera denna krissituation.

•       De åtgärder som regeringen och statliga myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen var sena och i flera avseenden även otillräckliga.

Kommissionen presenterar vidare sin bedömning i fråga om äldreomsorgens beredskap, enskilda beslut och åtgärder, andra uppmärksammade brister samt ansvaret för de brister kommissionen funnit.

Enligt uppgift från Regeringskansliet bereds ärendet.

Kommittédirektiv om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018 beslutades kommittédirektivet Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). Utredningen har tagit namnet Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). I uppdraget ingår bl.a. följande tre delar.

Övergripande om uppdraget

En särskild utredare ska göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen på de åtgärder som bör vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Vidare är syftet att föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, säkerställa att det finns ett ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid behov förtydliga statens, regionernas och privata aktörers ansvar.

Beredskap mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot

Utredaren ska analysera behoven av insatser för att ha en god beredskap mot smittsamma sjukdomar, inklusive zoonoser, och andra hälsohot.

Redovisning

Uppdraget ska enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:84) redovisas slutligt den 28 februari 2022.

Utredningen om en äldreomsorgslag

Vid regeringssammanträde den 22 december 2020 beslutades kommitté­di­rek­ti­vet En äldreomsorgslag (dir. 2020:142). Enligt direktivet får en särskild utredare i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg behöver definieras och verksamheten ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Den pågående covid-19-pandemin har visat att patientsäkerheten inom den kommunala vården brister. Utredaren får vidare i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Utredningen har tagit namnet Utredningen om en äldreomsorgslag (S 2020:16). Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Kommittédirektiv om en översyn av förutsättningarna för legalt handlande vid fredstida kriser

Regeringen har aviserat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska ges i uppdrag att göra en översyn av förutsättningarna för legalt handlande vid fredstida kriser.

En tillfällig covid-19-lag

Regeringen överlämnade den 4 januari 2021 propositionen En tillfällig covid-19-lag (prop. 2020/21:79) till riksdagen. I propositionen föreslås en ny och tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning ska särskilda begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

•       allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

•       platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten

•       handelsplatser som är öppna för allmänheten

•       kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

•       platser för privata sammankomster.

Det föreslås också en möjlighet för det allmänna att genom föreskrifter införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås en motsvarande möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås en ändring som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen. Med anledning av den nya lagen föreslås det även följdändringar i ordningslagen (1993:1617).

Vissa av regeringens föreskrifter som har meddelats med stöd av den nya lagen ska inom en vecka, genom proposition i varje enskilt fall, underställas riksdagens prövning. Regeringen ska föreslå att riksdagen beslutar om förkortad motionstid med anledning av en sådan proposition. Regeringen ska i propositionen om underställning även redovisa en bedömning av de underställda föreskrifternas ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

Propositionen behandlades i utskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag. Utskottet ställde sig bakom regeringens lagförslag och föreslog två tillkännagivanden till regeringen om dels ekonomisk kompensation och dels information. Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut (rskr. 2020/21:159).

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar inledningsvis att riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. har vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin, t.ex. har regeringen lämnat flera extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2020 och 2021. Utskottet vill i detta sammanhang även lyfta fram att Coronakommissionen (S 2020:09) har i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. I uppdraget ingår bl.a. frågor om virusets spridning till och inom Sverige, åtgärder för att begränsa smittspridningen, provtagning och smittspårning samt åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Utskottet noterar vidare att Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) har i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas. Uppdraget ska redovisas slutligt den 28 februari 2022. Utskottet noterar också att regeringen har aviserat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska ges i uppdrag att göra en översyn av förutsättningarna för legalt handlande vid fredstida kriser. Avslutningsvis noterar utskottet att en tillfällig covid-19-lag trädde i kraft den 10 januari 2021. Riksdagen bör enligt utskottet inte föregripa resultatet av detta arbete, och därför bör motionerna 2020/21:677 (SD) yrkande 23, 2020/21:1345 (M), 2020/21:1623 (SD) yrkandena 13–15, 2020/21:2028 (SD) yrkandena 16, 17 och 19, 2020/21:2054 (S) yrkande 2, 2020/21:2861 (M), 2020/21:3136 (M) yrkande 1, 2020/21:3137 (M) yrkande 3, 2020/21:3168 (C) yrkande 9, 2020/21:3169 (C) yrkande 16, 2020/21:3342 (SD) och 2020/21:3369 (M) yrkande 1 avslås.

Några motionsyrkanden tar upp frågan om smittskydd bland äldre. Utskottet noterar att Coronakommissionen överlämnade delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80) den 15 december 2020 och att betänkandet bereds i Regeringskansliet. Utskottet noterar vidare att Utredningen om en äldreomsorgslag (S 2020:16) har i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag samt att överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. Mot denna bakgrund finns det därför enligt utskottet ingen anledning att föreslå någon åtgärd från riksdagen i denna fråga. Motionerna 2020/21:1310 (V) yrkande 3, 2020/21:1623 (SD) yrkandena 30, 33 och 34, 2020/21:3136 (M) yrkandena 2 och 4, 2020/21:3137 (M) yrkandena 4, 6 och 7 samt 2020/21:3369 (M) yrkandena 2 och 3 bör därför avslås.

Beredskap 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om hälso- och sjukvårdens beredskap, läkemedelsberedskap, lager, effekter av pandemin samt psykisk hälsa och rehabilitering.

Jämför reservation 8 (SD), 9 (C), 10 (V), 11 (KD), 12 (L), 13 (SD), 14 (C), 15 (V), 16 (KD), 17 (L), 18 (M), 19 (C), 20 (V), 21 (KD), 22 (L), 23 (SD), 24 (KD), 25 (SD) och 26 (V).

Motionerna

Hälso- och sjukvårdens beredskap

I motion 2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M) begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör tidigarelägga betänkandet från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

I kommittémotion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22 begärs ett tillkännagivande om pandemier och om att Sverige bör öka kapaciteten att ta hand om och bota smittade samt att ett särskilt pandemicentrum bör upprättas. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om att upprätta ett tydligt statligt ansvar vad det gäller nationell samordning av hälso- och sjukvårdens beredskap. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 11). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om att arbeta fram strukturer för att de nationella myndigheterna ska bli bättre på att stödja regionerna i arbetet för en stärkt beredskap. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 12). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 7 begärs ett tillkännagivande om att verka för att skapa ett långsiktigt system för riktade resurser med syftet att bygga upp en kvalitativ och jämlik beredskap i hela landet. Ett likalydande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 13). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 8 begärs ett tillkännagivande om att tillsätta en utredning med syftet att granska och utvärdera den bristfälliga beredskap som exponerats under pandemin. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 14). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 16 begärs ett tillkännagivande om att utöka verksamheten med mobila vårdenheter vid en pandemi. Ett likalydande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 17 begärs ett tillkännagivande om att utöka verksamheten för mobila vårdenheter med tandvård. I yrkande 19 begärs ett tillkännagivande om att underlätta kompetensförsörjning under kris genom att personal kan förflyttas mellan olika huvudmän. I yrkande 20 begärs ett tillkännagivande om att verka för ett snabbt införande av särskild administrativ vårdservicepersonal. I yrkande 56 begärs ett tillkännagivande om post-coronauppdraget. Motionärerna anför att den bristfälliga beredskapen i regionerna bör granskas grundligt när krisen har lagt sig för att kunna utvärdera och ta lärdom inför framtida beslut. Detta arbete inryms i regeringens samordnade post-coronauppdrag.

I kommittémotion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 21 begärs ett tillkännagivande om att regeringen i samarbete med regionerna snarast bör kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter om vilken vårdkapacitet som finns i landet. I yrkande 22 begärs ett tillkännagivande om att en rimlig ambitionsnivå bör vara att regionerna inom den kommande försvarsbeslutsperioden ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser med bemanning jämfört med ett normalläge i fredstid. I yrkande 45 begärs ett tillkännagivande om att upprätta en gemensam ambitionsnivå för sjukvårdens beredskap.

I kommittémotion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en nationell transparent kartläggning av regionernas förmåga att härbärgera större infektionsutbrott, större olyckor och andra kriser. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om nationella krisberedskapsövningar inom hälso- och sjukvården. I yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om stärkt långsiktigt informationsarbete från Folkhälsomyndigheten. I yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att samtliga privata vårdföretag med avtal från regionen enligt lag ska ingå i regionerna och statens krisberedskap. I yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om en nationell samordning för att tillgodose att vården kan härbärgera ett stort antal sjuka patienter på kort tid och ta emot patienter efter större olyckor. I yrkande 7 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi för tillräckligt många vårdplatser utifrån bl.a. demografiska behov, krisberedskap och långsiktiga kompetensbehov. I kommittémotion 2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att Sverige i sina bilaterala kontakter med USA, i FN och i andra internationella sammanhang bör trycka på för att USA återupptar sitt ekonomiska stöd till WHO. I yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om att Sverige bör stå upp för WHO:s arbete och genom organisationen bidra och vara delaktigt i arbetet med att bygga upp en bättre struktur för samarbete mellan länder vid internationella katastrofer. I yrkande 10 begärs ett tillkännagivande om att Sverige bör arbeta för att all forskning, kunskap och data som rör covid-19 ska utbytas mellan länder samt att behandlingar och vaccin ska vara patentfria och tillgängliga för alla. I yrkande 11 begärs ett tillkännagivande om att Sverige bör verka för en global överenskommelse om att vaccin, behandlingar och tester bör produceras och levereras till lägsta möjliga kostnad och fördelas utifrån behov.

I kommittémotion 2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 begärs ett tillkännagivande om stärkt beredskap i hälso- och sjukvården. Sverige behöver enligt motionärerna återställa en fungerande sjukvårdsberedskap.

I motion 2020/21:1891 av Hanna Westerén (S) begärs ett tillkännagivande om att verka för att Coronakommissionen får i uppdrag att se över arbetsvillkoren inom offentlig sektor. I motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om behovet av att förstärka personalpolitiken och attrahera och behålla viktig kompetens inom hälso- och sjukvården.

I kommittémotion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om vikten av att tänka långsiktigt, resurssmart och utifrån en medveten försiktighetsprincip. Det senaste årets dramatiska utveckling som covid-19 medverkat till har ställt många frågor på sin spets. Det har handlat om beslutsfattande i akuta skeden på områden som varit nya. Det har i sin tur aktualiserat frågor som t.ex. medarbetares arbetsvillkor, samarbete mellan olika nivåer i samhället och hur beslut och riktlinjer får genomslag.

Läkemedelsberedskap

I motion 2020/21:2581 av Johan Hultberg (M) begärs ett tillkännagivande om att skyndsamt ta fram och genomföra en strategi gällande läkemedelsberedskap vid kris och krig. I motion 2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M) begärs ett tillkännagivande om att upprätta en nationell ambitionsnivå för vilka läkemedel och vilken sjukvårdsmateriel som det är nödvändigt att ha samt utse en ansvarig myndighet.

I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 9 begärs ett tillkännagivande om att se över den lagstiftning som omfattar regionernas beredskap vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning. Motionärerna anför att lagstiftningen är otydlig när det gäller vad för typ av beredskap som förväntas och hur lång tid regioner ska väntas klara sig på upprättade beredskapslager. Ett liknande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 10). I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 10 begärs ett tillkännagivande om att lagstiftningen som omfattar regionernas beredskap i fråga om läkemedel och medicinsk utrustning ska vara tvingande.

I kommittémotion 2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13 begärs ett tillkännagivande om att Sverige ska ha en god försörjningsförmåga i fråga om läkemedel i vardag, kris och krig. I kommittémotion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 42 begärs ett tillkännagivande om att etablera en förtydligad ansvarsfördelning för krisberedskap i läkemedelsförsörjningen. I yrkande 48 begärs ett tillkännagivande om att förtydliga lagstiftningen för att tydliggöra ansvaret för läkemedelsförsörjning ur ett krisberedskapsperspektiv. I yrkande 49 begärs ett tillkännagivande om att utreda möjligheten att stärka det nordiska samarbetet beträffande läkemedelsförsörjning vid kris. I kommittémotion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om gemensam medicinsk krisberedskap i Norden. Kopplat till pandemin anser motionärerna att initiativ bör tas till en förbättrad nordisk strategi för en gemensam medicinsk krisberedskap. Inom ramen för en sådan strategi bör det tas fram förslag på hur samordning av läkemedel och sjukvårdsmaterial mellan nordiska länder vid kris kan möjliggöras.

I kommittémotion 2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med en utredning om ett statligt bolag med uppdrag att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige och att detta om möjligt ska göras i samarbete med våra nordiska grannländer. Det krävs enligt motionärerna ett bredare ansvarstagande i form av ett statligt läkemedelsbolag.

I kommittémotion 2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23 begärs ett tillkännagivande om vikten av att trygga en god beredskap av läkemedel. Staten behöver enligt motionärerna ta ansvar för att bygga upp en god beredskap och säkerställa tillräcklig och uthållig kapacitet avseende läkemedel, skyddsutrustning, medicintekniska produkter m.m.

Lager

I kommittémotion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om vikten av samordnade insatser inom EU gällande beredskapslager och utdelning av vaccin med anledning av covid-19. Motionärerna anför att coronapandemin har drabbat hela världen, EU och Sverige hårt. I vissa fall har det bidragit till att EU-samarbetet försvagats när medlemsländer konkurrerat om tillgången till materiel för skydd mot smittspridning och hantering av sjukvård. Under en global pandemi måste EU enligt motionärerna förbli starkt. I motion 2020/21:2278 av Sten Bergheden (M) begärs ett tillkännagivande om att utreda och planera för större lager av skyddsutrustning, mediciner och medicinsk utrustning. I motion 2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M) begärs ett tillkännagivande om att regeringen ska ta fram riktlinjer till kommuner gällande beredskapslager av skyddsutrustning. I motion 2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M) begärs ett tillkännagivande om att överväga att placera det nationella beredskapslagret för sjukvårdsmaterial i Västmanland.

I motion 2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att återinrätta nationella beredskapslager med skydds- och sjukvårdsutrustning. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att återinföra statliga beredskapslager med strategiskt viktiga mediciner. I motion 2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att se över lämpliga inrättningar för lagerhållning av jodtabletter (t.ex. sjukhus, vårdcentraler, apotek) och införa handlingsplaner för skyndsam information om intag samt distribution inom lokalområdet. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att möjliggöra för landets invånare att själva beställa jodtabletter ifrån landets apotek.

I kommittémotion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 43 begärs ett tillkännagivande om att införa ett system för att kunna överblicka svenska läkemedelslager hos apotek och vårdgivare. I yrkande 47 begärs ett tillkännagivande om att utreda möjligheten att återinföra beredskapslager och särfinansiera beredskapsansvaret.

I kommittémotion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11 begärs ett tillkännagivande om behovet att införa ett nationellt lager av medicinsk utrustning och relevanta läkemedel som en del av krisberedskapen. I yrkande 12 begärs ett tillkännagivande om behovet av lagstiftning om att regionerna ska ha pandemilager med t.ex. skyddsutrustning för tre månaders förbrukning.

I kommittémotion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med lagförslag beträffande beredskapslager som anger hur länge lager av skyddsutrustning ska räcka i kommuner och regioner. Motionärerna anför att många leverantörer har velat bidra, men regelverket har varit krångligt och det har därför tagit alldeles för lång tid att få fram tillräckligt med skyddsmateriel.

I kommittémotion 2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 10 begärs ett tillkännagivande om omsättningslager av läkemedel och sjukvårdsutrustning. Sverige bör enligt motionärerna införa sådant omsättningslager. Regionerna bör få ansvar för mindre lager, men staten bör få ett övergripande ansvar för lång tids uthållighet. I yrkande 11 begärs ett tillkännagivande om möjlighet till inhemsk produktionskapacitet. Det bör enligt motionärerna ses över för vilka läkemedel och vilken medicinteknisk utrustning Sverige bör ha möjlighet till inhemsk produktionskapacitet.

I motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå. Ett liknande yrkande finns i motion 2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S). I motion 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att se över möjligheten att åter bygga upp beredskapslager av skyddsutrustning. I motion 2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om att prioritera frågor om beredskapslager för läkemedel och komma till rätta med brister i läkemedelstillgången. I motion 2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet system för lagerhållning av läkemedel och ett insynssystem för vilka läkemedel öppenvårdsapoteken har i lager.

Effekter av pandemin

I motion 2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M) begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör arbeta fram särskilda direktiv för hantering av långtidssjuka covid-19-patienter. I motion 2020/21:2782 av samma motionär (M) begärs ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör utreda hur forskningen på långtidssjuka i covid-19 kan stärkas.

I kommittémotion 2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att verka för att staten ska ta ett större ansvar för att komma till rätta med effekterna av pandemin. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 36 begärs ett tillkännagivande om att regeringen ska se till att bedömningar vid palliativ vård följs även under en pandemi.

I partimotion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 49 begärs ett tillkännagivande om stöd till privattandvården i spåren av coronapandemin. I kommittémotion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 16 begärs ett tillkännagivande om att det bör utredas huruvida även assistansanordnare ska omfattas av de medel som regeringen avsatt för merkostnadsersättningen för covid-19-relaterade kostnader. I kommittémotion 2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25 begärs ett tillkännagivande om att genomföra relevanta positiva erfarenheter från covid-19-pandemin i ordinarie apoteksverksamhet. I kommittémotion 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om att pandemin har påverkat bruket av ANDTS-produkter och relaterade hälsoeffekter. I motion 2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om att utreda och sammanställa fakta om hur covid-19 påverkar utsattheten bland kvinnor.

I motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om behovet av utveckling och resursförstärkningar i sjukvården efter coronapandemin.

Psykisk hälsa och rehabilitering

I motion 2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) begärs ett tillkännagivande om att tillsätta en utredning i syfte att förebygga suicid bland personer som lider av psykisk ohälsa under de olika faser som covid-19-pandemin för med sig.

I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 51 begärs ett tillkännagivande om att ta fram en nationell handlingsplan för att möta en väntad ökad psykisk ohälsa med anledning av pandemin. Ett likalydande yrkande finns i kommittémotion 2020/21:2033 av samma motionärer (yrkande 36). I kommittémotion 2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13 begärs ett tillkännagivande om att en akut åtgärd bör vara att kartlägga pandemins påverkan på rehabilitering och lägga förslag på hur rehabiliteringen kan följas upp långsiktigt och systematiskt. I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 55 begärs ett tillkännagivande om att se till att tillräckliga resurser för rehabilitering efter covid-19-sjukdom garanteras.

I kommittémotion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till ett brett program mot psykisk ohälsa till följd av pandemin. I yrkande 15 begärs ett tillkännagivande om att regeringen och relevanta myndigheter tillsammans med SKR på lämpligt sätt bör intensifiera rehabiliteringsinsatserna för de som drabbats av covid-19.

Gällande rätt

Hälso- och sjukvårdslagen

Med hälso- och sjukvård avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter samt omhändertagande av avlidna (2 kap. 1 § första stycket).

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (3 kap. 1 §).

Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god hälsa hos befolkningen (8 kap. 1 §). Regionens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom regionen har ansvar för enligt 12 kap. 1 § eller 14 kap. 1 § (8 kap. 6 §). Av 12 kap. 2 § följer att kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård. Regionen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Regionen ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls (7 kap. 2 §).

Läkemedelslagen

Av 1 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) följer att syftet med lagen främst är att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda miljön utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förutom regler om krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel innehåller lagen bestämmelser om bl.a. säkerhetsövervakning, tillverkning och import.

Lagen om handel med läkemedel

I lagen (2009:366) om handel med läkemedel finns bestämmelser om bl.a. detaljhandel med läkemedel till konsument, partihandel med läkemedel, detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården samt sjukhusens läkemedelsförsörjning (1 kap. 1 §).

Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska bl.a. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedels­förmåner m.m. så snart det kan ske (2 kap. 6 § 3).

I 5 kap. finns bestämmelser om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus på ett sådant sätt att den bedrivs rationellt och så att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. För detta ändamål ska det finnas sjukhusapotek som ska vara bemannat med en eller flera farmaceuter (5 kap. 1 §). Vård­givaren ska till Läkemedelsverket anmäla hur läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus ska vara organiserad. Om organisationen för läkemedelsförsörjningen väsentligt förändras ska detta anmälas till Läkemedelsverket (5 kap. 2 §). Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister i läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhus ska vårdgivaren snarast anmäla detta till Läkemedelsverket (5 kap. 3 §).

Lagen om läkemedelsförmåner m.m.

I lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av läkemedel och andra varor, utbyte av läkemedel och därmed sammanhängande frågor (1 §).

Förordningar om statsbidrag

Förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Verksamheter som avses är hälso- och sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (1 § första stycket).

Förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 1 december 2020. Av 2 § första stycket framgår att statsbidrag enligt förordningen får lämnas, i mån av tillgång på medel, för kostnader som har uppkommit fr.o.m. den 1 februari 2020 t.o.m. den 30 november 2020 för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Bakgrund och pågående arbete

Som nämnts har riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. I detta betänkande redovisas några av dessa åtgärder. För information om övriga åtgärder hänvisas till bl.a. riksdagens, regeringens och myndigheternas webbplatser.

Coronakommissionen

Som redovisats i avsnittet Smittskydd beslutades kommittédirektivet Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 (dir. 2020:74) vid regeringssammanträde den 30 juni 2020. Kommissionen har i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen har tagit namnet Coronakommissionen (S 2020:09). I uppdraget ingår bl.a. följande fem delar.

Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet

Kommissionen ska bl.a.

–      beskriva hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

–      redovisa tillgången till vård, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, medicin­teknisk utrustning, skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial under pandemin

–      utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

–      belysa vårdanställdas arbetsvillkor under krisen

–      belysa konsekvenserna av att hälso- och sjukvård och andra insatser har behövt skjutas upp.

Åtgärder för att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna

Kommissionen ska bl.a.

–      utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna ur bl.a. ett stabiliserings- och inkomstfördelningsperspektiv

–      utvärdera åtgärdernas kort- och långsiktiga effekter för de offentliga finanserna, för Sveriges näringsliv och samlade produktion, sysselsättning och arbetslöshet

–      belysa åtgärdernas effekter för olika typer av företag och för anställda med olika anställningsformer.

Åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer

Kommissionen ska bl.a. utvärdera de åtgärder som vidtagits för att lindra konsekvenserna för enskilda individer.

EU och internationell samverkan

Kommissionen ska bl.a.

–      utvärdera det samarbete Sverige har haft inom EU och med internationella organ, såsom WHO

–      utvärdera det samarbete Sverige haft med övriga nordiska länder, såväl på myndighetsnivå som på politisk nivå.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. En första delredovisning som avser deluppdraget om smittspridning inom vård och omsorg om äldre ska lämnas den 30 november 2020. En andra delredovisning ska lämnas den 31 oktober 2021 och innehålla en redovisning av bl.a. följande deluppdrag:

–      Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet.

–      Åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer.

–      EU och internationell samverkan.

Kommittédirektiv om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Som redovisats i avsnittet Smittskydd beslutades kommittédirektivet Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77) vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018. Utredningen har tagit namnet Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). I uppdraget ingår bl.a. följande sju delar.

Beredskap och förmåga inom hälso- och sjukvården i fredstid behöver stärkas

Utredaren ska analysera behoven av insatser för att säkerställa hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid respektive vid höjd beredskap. Vidare ska utredaren analysera om det finns behov av utvecklade insatser för att vid allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap bedriva katastrofmedicin och traumahantering. Analysen ska också avse dels vilket behov det finns av särskilda förmågor för att hantera specifika händelser inför allvarliga händelser i fredstid, dels höjd beredskap och om den behöver utvecklas. Utredaren ska även analysera förmågan att leda verksamheten vid kris och krig, förmågan att lämna lägesbilder, förmågan att samverka med varandra samt förmågan att vid behov omfördela patienter mellan regioner. Vidare ska analysen innefatta frågor som rör planering samt vilka övningar och utbildningar som regionerna behöver genomföra.

I uppdraget ingår även att analysera eventuella konsekvenser av den pågående strukturreformen av hälso- och sjukvården när det gäller hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga kriser i fredstid och vid höjd beredskap och vid behov lämna förslag på hur detta bör hanteras. I relevanta delar bör även de behov som finns inom den kommunala hälso- och sjukvården beaktas.

Försörjningen av läkemedel och annan sjukvårdsmateriel

Utredaren ska se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap. I uppdraget ingår att analysera de förändringar som skedde i samband med omregleringen av apoteksmarknaden och de förändringar som apoteksmarknaden genomgått sedan dess. Utredaren ska även analysera de förändringar som i övrigt skett vad gäller regionernas försörjning av läkemedel i slutenvården och vad gäller medicintekniska produkter.

Mot denna bakgrund ska utredaren se över behoven av insatser för att säkerställa tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel som är nödvändig inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utgångspunkten ska vara att behoven så långt det är möjligt bör tillgodoses i den ordinarie försörjningskedjan. I uppdraget ingår att se över behoven av insatser för att inom såväl sluten- som öppenvården samt på grossistnivå och hos läkemedelsföretagen öka motståndskraften mot störningar i försörjningen av läkemedel och medicinteknik och dessutom få en försörjningskedja som kan ta höjd för ökade och specifika behov vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vidare ska utredaren analysera behoven av och ändamålsenligheten hos den beredskapslagring som i dag sker i Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens respektive i regionernas regi.

I uppdraget ingår att analysera vilka principer som bör gälla vid beslut om inriktning och dimensionering av insatserna för att säkerställa tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel.

Behov av att förtydliga huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvårdens beredskap

Med utgångspunkt i ansvarsprincipen ska utredaren se över om man bör förändra eller förtydliga regionernas ansvar för att vidta insatser och åtgärder inför, under och efter allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap. Vid behov ska utredaren även lämna förslag om förtydliganden eller förändringar av kommunernas ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i dessa situationer.

Behov av utökade möjligheter till samordning och samarbete mellan regionerna samt i förhållande till andra aktörer

Utredaren ska analysera det samarbete som regionerna i dag har med varandra vad gäller allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap och göra en bedömning av om detta samarbete är tillräckligt.

Utredaren ska även analysera det samarbete som regionerna i dag har med andra aktörer i beredskapssystemet.

Utredaren ska även analysera hur samarbetet mellan regionerna och centrala myndigheter som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten bör utvecklas.

Behov av att se över statens ansvar för hälso- och sjukvårdens beredskap

Utredaren ska, med utgångspunkt i ansvarsprincipen, se över statens ansvar för beredskapen inom hälso- och sjukvården och vid behov lämna förslag till förändringar eller förtydliganden av det statliga ansvaret. Vidare ska utredaren se över behoven av att tydliggöra vilket stöd från staten som regionerna kan förvänta sig i arbetet med att förbättra beredskapen inom hälso- och sjukvården och vid behov lämna sådana förslag.

Privata aktörers ansvar för hälso- och sjukvårdens beredskap behöver ses över

Utredaren ska se över ansvaret för de delar av hälso- och sjukvården där privata aktörer har ett direkt ansvar, främst vad gäller för försörjningen av läkemedel i öppenvården och delar av den övriga läkemedelskedjan.

Utredaren ska kartlägga i vilken utsträckning hälso- och sjukvården i övrigt är beroende av privata aktörer för att kunna hantera allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap.

Utredaren ska kartlägga vilka krav regionerna i nuläget ställer på privata aktörer vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap samt om och i så fall hur dagens situation påverkar hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser.

En ändamålsenlig reglering för allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap

Utredaren ska analysera om befintliga författningar av betydelse för beredskap inom hälso- och sjukvården i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Vid regeringssammanträde den 14 november 2019 beslutades tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09, dir. 2019:83). Av direktivet framgår bl.a. följande:

Utredningens uppdrag enligt de ursprungliga direktiven (dir. 2018:77) handlar om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Regeringen bedömer att uppdraget bör utvidgas till att omfatta situationer där det inte finns några yttre störningar i samhället som inverkar negativt på försörjningen av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial. Utredaren ska därför

–      analysera och överväga åtgärder för att stärka försörjningskedjorna till hälso- och sjukvården under mer vardagliga förhållanden och inte enbart kopplat till allvarliga händelser i fredstid eller höjd beredskap

–      i fråga om läkemedel lägga tyngdpunkten på åtgärder som kan vidtas av regionerna och de aktörer som svarar för försäljning och distribution av läkemedel till hälso- och sjukvården

–      föreslå de åtgärder inklusive eventuella förslag till författningsändringar som översynen föranleder.

Det finns därtill enligt regeringen behov av att ytterligare utvidga uppdraget till att omfatta vissa frågor kring hantering av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen.

Delbetänkande om hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) överlämnade i april 2020 delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23).

Ytterligare tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Vid regeringssammanträde den 20 augusti 2020 beslutades ytterligare ett tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09, dir. 2020:84). Av direktivet framgår bl.a. följande:

Utredaren ska, utöver vad som framgår av tidigare direktiv

–      beakta erfarenheter och resultat av uppdrag och andra regeringsbeslut som är av betydelse för de frågor som ingår i utredningens uppdrag

–      beakta ett längre tidsperspektiv än tre månader när det gäller hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera kriser och tillgodose behovet av läkemedel och tjänster och också beakta att förbrukningen av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial kan vara betydligt högre än normalt under den period som en kris pågår

–      lägga stor vikt vid frågor om nationell och regional samordning och omfördelning av resurser mellan olika aktörer

–      analysera och vid behov lämna förslag om vilka möjligheter som bör finnas att omfördela läkemedel och sjukvårdsmaterial från en enskild aktör, oavsett om vårdgivaren har vårdavtal med regionen eller inte

–      analysera och lägga fram förslag på hur hälso- och sjukvårdens behov av personal med adekvat kompetens kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

–      analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att ta i anspråk hälso- och sjukvårdspersonal som till vardags inte är anställd i kommunen eller regionen och vid behov lämna förslag om detta

–      vid genomförandet av uppdraget beakta samspelet mellan kommunal hälso- och sjukvård och omsorg och regional hälso- och sjukvård, såsom primärvården, regional ASIH-verksamhet, akutsjukvården, slutenvården och smittskyddet

–      beakta hur utbrottet av covid-19 påverkat de globala värdekedjorna och hur detta i sin tur påverkat tillgången till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial i Sverige.

Spridningen av det virus som orsakar covid-19 har satt ytterligare fokus på sårbarheten i hälso- och sjukvårdens försörjning med skyddsutrustning och annat hälso- och sjukvårdsmaterial på både regional och lokal nivå samt läkemedel. Regeringen bedömer nu att det är angeläget att ett underlag för åtgärder på dessa områden tas fram så snart som det är möjligt. Underlaget bör bl.a. bygga på erfarenheterna från utbrottet av covid-19.

Utredaren ska mot bakgrund av de bedömningar som görs i delbetänkandet (SOU 2020:23) om behovet av en förstärkt försörjningsberedskap och den situation som spridningen av det virus som orsakar covid-19 resulterat i senast den 1 april 2021 i ett delbetänkande

–      redovisa de delar av uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv, dir. 2018:77 och dir. 2019:83, som avser försörjningen av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid allvarliga händelser i fredstid, vid höjd beredskap och i andra situationer

–      överväga och lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas utöver den lagring av läkemedel och material som bör finnas hos olika aktörer

–      ta ställning till om s.k. beredskapsapotek, dvs. apotek med ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda, är en lämplig åtgärd för att säkerställa tillgången till läkemedel i en krissituation eller vid höjd beredskap och i så fall föreslå hur ett sådant system ska utformas

–      föreslå vilka aktörer som ska ansvara för olika uppgifter och i fråga om läkemedelsförsörjningen särskilt ta ställning till och vid behov lämna förslag om vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek Produktion & Laboratorier AB lämpligen kan ansvara för.

Utredningstiden förlängs. En delredovisning ska i stället enligt vad som framgår ovan lämnas senast den 1 april 2021 i de delar som rör försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial. Uppdraget i övrigt ska i stället redovisas slutligt den 28 februari 2022.

Utskottets ställningstagande

Som redovisats ovan har riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Utskottet noterar inledningsvis att Coronakommissionen (S 2020:09) har i uppdrag att beskriva hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Kommissionen ska redovisa tillgången till vård, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial under pandemin. Vidare ingår i uppdraget att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa resurser till hälso- och sjukvård samt att belysa vårdanställdas arbetsvillkor under krisen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Utskottet noterar vidare att Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) har i uppdrag att analysera behoven av insatser för att säkerställa hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid respektive vid höjd beredskap. Med utgångspunkt i ansvarsprincipen ska utredaren se över om regionernas ansvar för att vidta insatser och åtgärder inför, under och efter allvarliga händelser i fredstid respektive höjd beredskap bör förändras eller förtydligas. Utredaren ska också analysera det samarbete som regionerna i dag har med varandra vad gäller allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap och göra en bedömning av om detta samarbete är tillräckligt. Utredaren ska, med utgångspunkt i ansvarsprincipen, se över statens ansvar för beredskapen inom hälso- och sjukvården och vid behov lämna förslag till förändringar eller förtydliganden av det statliga ansvaret. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2022.

Riksdagen bör enligt utskottet inte föregripa resultatet av detta arbete, och därför bör motionerna 2020/21:250 (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11, 2020/21:389 (V) yrkandena 1–4, 6 och 7, 2020/21:677 (SD) yrkande 22, 2020/21:1361 (M), 2020/21:1623 (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56, 2020/21:1832 (SD) yrkande 53, 2020/21:1850 (S) yrkande 2, 2020/21:1891 (S), 2020/21:2031 (SD) yrkandena 11–14, 2020/21:2953 (C) yrkandena 21, 22 och 45, 2020/21:3229 (L) yrkande 19 och 2020/21:3637 (MP) yrkande 1 avslås.

Några motionsyrkanden tar upp frågan om läkemedelsberedskap. Som nämnts ovan har Coronakommissionen i uppdrag att redovisa tillgången till vård, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial under pandemin.

Utskottet noterar vidare att det i uppdraget till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap även ingår att se över behoven av insatser för att säkerställa tillgången till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel som är nödvändig inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I uppdraget ingår också att se över behoven av insatser för att såväl inom sluten- och öppenvården som hos grossister och läkemedelsföretag öka motståndskraften mot störningar i försörjningen av läkemedel och me­di­cin­tek­nik och dessutom få en försörjningskedja som kan ta höjd för ökade och specifika behov vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Utskottet anser att riksdagen inte heller i denna fråga bör föregripa resultatet av detta arbete, och därför bör även motionerna 2020/21:597 (V) yrkande 15, 2020/21:1623 (SD) yrkandena 9 och 10, 2020/21:2031 (SD) yrkande 10, 2020/21:2581 (M), 2020/21:2746 (KD) yrkande 23, 2020/21:2943 (C) yrkande 5, 2020/21:2944 (C) yrkande 13, 2020/21:2953 (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt 2020/21:3029 (M) avslås.

När det gäller motionsyrkanden om lager noterar utskottet att Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har i uppdrag att analysera behoven av och ändamålsenligheten hos den beredskapslagring som i dag sker i Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens respektive regionernas regi. Vidare ska utredningen överväga och lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas utöver den lagring av läkemedel och material som bör finnas hos olika aktörer. Utredningen ska också ta ställning till om s.k. beredskapsapotek, dvs. apotek med ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda, är en lämplig åtgärd för att säkerställa tillgången till läkemedel i en krissituation eller vid höjd beredskap och i så fall föreslå hur ett sådant system ska utformas.

Riksdagen bör inte heller i denna fråga föregripa resultatet av detta arbete, och därför bör även motionerna 2020/21:28 (SD) yrkandena 1 och 2, 2020/21:288 (SD) yrkandena 1 och 2, 2020/21:389 (V) yrkandena 11 och 12, 2020/21:990 (M), 2020/21:1646 (S), 2020/21:2038 (S), 2020/21:2054 (S) yrkande 1, 2020/21:2162 (S), 2020/21:2248 (M), 2020/21:2278 (M), 2020/21:2373 (S), 2020/21:2953 (C) yrkandena 43 och 47, 2020/21:3207 (M) yrkande 2, 2020/21:3268 (L) yrkandena 10 och 11 samt 2020/21:3409 (KD) yrkande 35 avslås.

Några motionsyrkanden tar upp frågan om effekter av pandemin. Utskottet vill i detta sammanhang lyfta fram att Coronakommissionen har i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen ska beskriva hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, redovisa tillgången till vård under pandemin samt utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa resurser till hälso- och sjukvård. Kommissionen ska också utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna och utvärdera de åtgärder som vidtagits för att lindra konsekvenserna för enskilda individer.

Utskottet anser att riksdagen mot denna bakgrund bör avslå motionerna 2020/21:495 (KD) yrkande 6, 2020/21:994 (M), 2020/21:1623 (SD) yrkande 36, 2020/21:1850 (S) yrkande 1, 2020/21:2028 (SD) yrkande 1, 2020/21:2746 (KD) yrkande 25, 2020/21:2782 (M), 2020/21:2996 (KD) yrkande 16, 2020/21:2997 (KD) yrkande 6 och 2020/21:3141 (KD) yrkande 49.

Avslutningsvis tar några motionsyrkanden upp frågan om psykisk hälsa och rehabilitering. Även i detta sammanhang vill utskottet särskilt lyfta fram att Coronakommissionen har i uppdrag att redovisa tillgången till vård under pandemin samt utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.

Mot denna bakgrund bör även motionerna 2020/21:389 (V) yrkandena 13 och 15, 2020/21:1623 (SD) yrkandena 51 och 55, 2020/21:2028 (SD) yrkande 13, 2020/21:2033 (SD) yrkande 36 och 2020/21:2781 (M) avslås.

Vaccination

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om vaccination.

Jämför reservation 27 (SD, V), 28 (M) och 29 (KD).

Motionerna

I partimotion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att den strategi som ska genomföras om vaccination mot covid-19 särskilt bör följas upp och utvärderas med fokus på att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar givet olika regioners förutsättningar. Det är enligt motionärerna avgörande att riskgrupper ska få ta del av vaccin först och då är det helt centralt att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar med hänsyn till bl.a. olika regioners kapacitet och förutsättningar. Liknande yrkanden finns i kommittémotion 2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och i kommittémotion 2020/21:3138 av samma motionärer (yrkande 1).

I kommittémotion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att riksdagen grundligt ska utreda möjligheten till vaccintillverkning i statlig regi. Motionärerna anför att egen tillverkning av vaccin kan komma att bli billigare att finansiera för staten jämfört med kostnader för att reservera produktionskapacitet hos internationella producenter. Liknande yrkanden finns i kommittémotion 2020/21:2031 av samma motionärer (yrkande 9), kommittémotion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9 och i motion 2020/21:3313 av Larry Söder (KD).

I kommittémotion 2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 28 begärs ett tillkännagivande om den nationella vaccinationsstrategin. Enligt motionärerna är det angeläget att den nationella vaccinationsstrategin omfattar frågor som berör läkemedelsförsäkringar och kompensation vid eventuella biverkningar som är så sällsynta att de inte kan fångas upp i regelrätta fas 3-prövningar som testar läkemedlets effekt och säkerhet i stora patientgrupper. I yrkande 29 begärs ett tillkännagivande om att säkerställa en trygg och effektiv vaccinering mot covid-19. Enligt motionärerna är det angeläget att regeringen agerar proaktivt för att identifiera eventuella logistiska eller lagmässiga ändringar som kan krävas och förbereda lösningar för att kunna erbjuda och säkerställa en trygg och effektiv vaccinering till befolkningen.

Bakgrund och pågående arbete

Som redovisats ovan har riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. I detta betänkande redovisas några av dessa åtgärder. För information om övriga åtgärder hänvisas till bl.a. riksdagens, regeringens och myndigheternas webbplatser.

Vaccinstrategi

Av regeringens webbplats framgår att regeringen har tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan. Den första delen i vaccinstrategin handlar bl.a. om regeringens fortsatta arbete i EU och WHO för att säkra en rättvis global fördelning av ett kommande vaccin till Sverige och andra länder. Den andra delen handlar om att en vaccinsamordnare inrättas som får i uppdrag att se till att de nationella behoven tillgodoses. Den tredje delen är ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19.

Vaccinsamordnare

Vid regeringssammanträde den 20 maj 2020 beslutades kommittédirektivet Tillgång till vaccin mot covid-19 (dir. 2020:59). En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska som en del i regeringens strategi för vaccin mot sjukdomen covid-19 förbereda för att Sverige ska få tillgång till kommande vaccin mot covid-19. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar och utarbeta en handlingsplan för att Sverige ska få tillgång till ett eller flera kommande vaccin mot covid-19 i sådan utsträckning att de nationella behoven tillgodoses. I uppdraget ingår att beakta internationella behov och de processer som pågår i fråga om solidarisk tillgång och rättvis fördelning globalt.

Samordnaren ska bl.a.

–      identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande

–      identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19

–      utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin mot covid-19 så snabbt och effektivt som möjligt

–      verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till vaccin mot covid-19 sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat med internationella behov och processer.

Samordnaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (So­ci­al­de­par­te­men­tet) om arbetet. En kortfattad delrapport ska lämnas senast den 31 augusti 2020. En andra delrapport ska lämnas senast den 1 juni 2021. Denna delrapport ska innehålla en redovisning av det arbete som har bedrivits och resultatet av detta samt en plan för det fortsatta arbetet. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 28 januari 2022 om inte vaccintillgång eller kunskapsläge tillåter att slutrapport lämnas tidigare.

Utredningen har tagit namnet Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07).

Utredningen lämnade den 31 augusti 2020 en delrapport (komm2020/00463/S 2020:07). Rapporten innehåller bl.a. en plan för det fortsatta arbetet.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19 orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (S2020/04550/FS [delvis]). En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 28 januari 2022 om de tekniska och vetenskapliga förutsättningarna då finns. Om vaccin finns tillgängligt tidigare eller om kunskapsläget så tillåter ska en slutlig version av en nationell plan för vaccination mot covid-19 redovisas tidigare.

Folkhälsomyndigheten har bl.a. delredovisat uppdraget den 4 december 2020 i rapporten Nationell plan för vaccination mot covid-19 – Rekommen­dation för prioritering av vaccination mot covid-19, med syfte att ge tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.

Utskottets ställningstagande

Som redovisats ovan har riksdagen, regeringen, myndigheter m.m. vidtagit flera åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Utskottet vill särskilt lyfta fram regeringens vaccinstrategi. Utskottet noterar i detta sammanhang att Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07) har i uppdrag att förbereda för att Sverige ska få tillgång till kommande vaccin mot covid-19. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 28 januari 2022 om inte vaccintillgång eller kunskapsläge tillåter att slutrapport lämnas tidigare. Avslutningsvis noterar utskottet att Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19 orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 28 januari 2022 om de tekniska och vetenskapliga förutsättningarna då finns. Om vaccin finns tillgängligt tidigare eller om kunskapsläget så tillåter ska en slutlig version av en nationell plan för vaccination mot covid-19 redovisas tidigare. Mot denna bakgrund finns det enligt utskottet inte skäl att föreslå någon åtgärd, och motionerna bör därför avslås.

Reservationer

 

1.

Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (M, KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Michael Anefur (KD) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:1345 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 13–15,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 19,

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:2861 av Lars Beckman (M),

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 16 och

2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD).

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör ta fram en samlad nationell handlingsplan om testning, smittspårning och isolering. Enligt vår mening behövs en handlingsplan som binder samman hur alla myndigheter, aktörer och invånare ska agera avseende testning, smittspårning och isolering. Handlingsplanen ska innehålla tydliga riktlinjer som ska följas och planen ska följas upp och utvärderas regelbundet.

 

 

2.

Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 13–15,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 19,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:1345 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:2861 av Lars Beckman (M),

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 16 och

2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD).

 

 

Ställningstagande

Vid pandemier bör det vara möjligt att begränsa rörelsefriheten genom undantagstillstånd för större områden än vad smittskyddslagen medger. När det gäller covid-19-smittspårning anser vi att Sverige bör inspireras av de länder, exempelvis Tyskland, där ansvaret för att kontakta dem som kan ha smittats vilar på sjukvården. Vi anser också att lämplig myndighet bör arbeta fram nationella riktlinjer för vad som ska räknas som trängsel i kollektivtrafik. Vidare bör Sverige följa WHO:s rekommendationer om munskydd. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

Avslutningsvis anser vi att regeringen bör ta fram en samlad nationell handlingsplan om testning, smittspårning och isolering. Enligt vår mening behövs en handlingsplan som binder samman hur alla myndigheter, aktörer och invånare ska agera avseende testning, smittspårning och isolering. Handlingsplanen ska innehålla tydliga riktlinjer som ska följas och planen ska följas upp och utvärderas regelbundet.

 

 

3.

Allmänna frågor om smittskydd, punkt 1 (C)

av Sofia Nilsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 9 och

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 16 och

avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:1345 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 13–15,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 19,

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:2861 av Lars Beckman (M),

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Nyckelkompetens inom t.ex. it, sjöfart och flyg ska kunna röra sig fritt över gränserna även i händelse av stängda gränser, och in- och utreseförbud bör därför hanteras i särskild ordning för denna personalkategori. Jag anser att personer verksamma inom samhällsviktiga sektorer ska kunna resa fritt i så stor utsträckning som möjligt om de kan konstateras vara friska. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

4.

Smittskydd bland äldre, punkt 2 (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 6 och 7 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

avslår motionerna

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 och

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 30, 33 och 34.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör ge ett nationellt uppdrag att säkerställa att kommunerna har tillgång till relevant skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Vi anser också att regeringen bör ge Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att särskilt följa upp och utvärdera att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs.

 

 

5.

Smittskydd bland äldre, punkt 2 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 och

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 30, 33 och 34 samt

avslår motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 6 och 7 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

 

 

Ställningstagande

Inledningsvis anser vi att regeringen skyndsamt ska se till att Inspektionen för vård och omsorg undersöker vilken roll språkförbistringen bland personal inom äldreomsorgen har haft för smittspridningen av coronaviruset. Vi anser också att regeringen bör se till att vård och omsorg av smittade covid-19-patienter separeras från friska boende. Vidare bör regeringen se till att ett besöksförbud på äldreboenden omprövas kontinuerligt. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

Avslutningsvis anser vi att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att det på varje äldreboende samt inom hemtjänsten i varje kommun finns en beredskapsplan för utbrott av virus och pandemier. Det finns enligt vår mening många indikationer på bristande beredskap inom äldreomsorgen, och planeringen och beredskapen inför utbrott av virus måste kraftigt förbättras.

 

 

6.

Smittskydd bland äldre, punkt 2 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 och

avslår motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 30, 33 och 34,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 6 och 7 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att det på varje äldreboende samt inom hemtjänsten i varje kommun finns en beredskapsplan för utbrott av virus och pandemier. Det finns enligt min mening många indikationer på bristande beredskap inom äldreomsorgen, och planeringen och beredskapen inför utbrott av virus måste kraftigt förbättras.

 

 

7.

Smittskydd bland äldre, punkt 2 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

avslår motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 30, 33 och 34,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 7 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör ge ett nationellt uppdrag att säkerställa att kommunerna har tillgång till relevant skyddsutrustning inom äldreomsorgen.

Vidare anser vi att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att det på varje äldreboende samt inom hemtjänsten i varje kommun finns en beredskapsplan för utbrott av virus och pandemier. Det finns enligt vår mening många indikationer på bristande beredskap inom äldreomsorgen, och planeringen och beredskapen inför utbrott av virus måste kraftigt förbättras.

 

 

8.

Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53 och

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14 och

avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1–4, 6 och 7,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 21, 22 och 45,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Sverige bör öka kapaciteten att ta hand om och bota smittade och vi anser att ett särskilt pandemicentrum bör upprättas. Vi anser att ett tydligt statligt ansvar vad det gäller nationell samordning av hälso- och sjukvårdens beredskap bör upprättas och att regeringen bör arbeta fram strukturer för att de nationella myndigheterna ska bli bättre på att stödja regionerna i arbetet för en stärkt beredskap. Regeringen bör även verka för att skapa ett långsiktigt system för riktade resurser med syftet att bygga upp en kvalitativ och jämlik beredskap i hela landet samt tillsätta en utredning med syftet att granska och utvärdera den bristfälliga beredskap som exponerats under pandemin.

Vidare bör regeringen utöka verksamheten med mobila vårdenheter vid en pandemi och utöka verksamheten för mobila vårdenheter med tandvård.

Regeringen bör också underlätta kompetensförsörjning under kris genom att personal kan förflyttas mellan olika huvudmän och verka för ett snabbt införande av särskild administrativ vårdservicepersonal.

Avslutningsvis anser vi att den bristfälliga beredskapen i regionerna bör granskas grundligt när krisen har lagt sig för att kunna utvärdera och ta lärdom inför framtida beslut. Detta arbete inryms i regeringens samordnade post-coronauppdrag.

Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

9.

Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (C)

av Sofia Nilsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 21, 22 och 45,

bifaller delvis motion

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2–4, 6 och 7,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen i samarbete med regionerna snarast bör kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter om vilken vårdkapacitet som finns i landet. En rimlig ambitionsnivå bör vara att regionerna inom den kommande försvarsbeslutsperioden ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser med bemanning jämfört med ett normalläge i fredstid. Avslutningsvis anser jag att en gemensam ambitionsnivå för sjukvårdens beredskap bör upprättas. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

10.

Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11 samt

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1–4, 6 och 7,

bifaller delvis motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 21 och

avslår motionerna

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 22 och 45,

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör ta initiativ till en nationell transparent kartläggning av regionernas förmåga att härbärgera större infektionsutbrott, större olyckor och andra kriser. Vidare bör nationella krisberedskapsövningar inom hälso- och sjukvården genomföras regelbundet. Det krävs även ett stärkt långsiktigt informationsarbete från Folkhälsomyndigheten. Jag anser också att samtliga privata vårdföretag med avtal från regionen enligt lag ska ingå i regionerna och statens krisberedskap.

Regeringen bör ta initiativ till en nationell samordning för att tillgodose att vården kan härbärgera ett stort antal sjuka patienter på kort tid och ta emot patienter efter större olyckor. Regeringen bör också ta initiativ till en nationell strategi för tillräckligt många vårdplatser utifrån bl.a. demografiska behov, krisberedskap och långsiktiga kompetensbehov.

Jag anser också att Sverige i sina bilaterala kontakter med USA, i FN och i andra internationella sammanhang bör trycka på för att USA återupptar sitt ekonomiska stöd till WHO samt att Sverige bör stå upp för WHO:s arbete och genom organisationen bidra och vara delaktigt i arbetet med att bygga upp en bättre struktur för samarbete mellan länder vid internationella katastrofer. Sverige bör vidare arbeta för att all forskning, kunskap och data som rör covid-19 ska utbytas mellan länder samt att behandlingar och vaccin ska vara patentfria och tillgängliga för alla. Sverige bör också verka för en global överenskommelse om att vaccin, behandlingar och tester bör produceras och levereras till lägsta möjliga kostnad och fördelas utifrån behov.

Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

11.

Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 21 och 22 samt

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2–4, 6 och 7,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 45 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen i samarbete med regionerna snarast bör kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter om vilken vårdkapacitet som finns i landet. En rimlig ambitionsnivå bör vara att regionerna inom den kommande försvarsbeslutsperioden ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser med bemanning jämfört med ett normalläge i fredstid.

Vi anser att regeringen bör ta initiativ till en nationell transparent kartläggning av regionernas förmåga att härbärgera större infektionsutbrott, större olyckor och andra kriser.

Vi vill avslutningsvis framhålla vikten av stärkt beredskap i hälso- och sjukvården. Sverige behöver enligt vår mening återställa en fungerande sjukvårdsberedskap.

Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

12.

Hälso- och sjukvårdens beredskap, punkt 3 (L)

av Barbro Westerholm (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 22 och 45 samt

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 19 och

avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 10 och 11,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1–4, 6 och 7,

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 5–8, 16, 17, 19, 20 och 56,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 53,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S),

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 11–14,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 21 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Jag vill inledningsvis framhålla vikten av stärkt beredskap i hälso- och sjukvården. Sverige behöver enligt min mening återställa en fungerande sjukvårdsberedskap.

En rimlig ambitionsnivå bör vara att regionerna inom den kommande försvarsbeslutsperioden ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser med bemanning jämfört med ett normalläge i fredstid. Avslutningsvis anser jag att en gemensam ambitionsnivå för sjukvårdens beredskap bör upprättas.

Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

13.

Läkemedelsberedskap, punkt 4 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10 samt

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10 och

avslår motionerna

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör se över den lagstiftning som omfattar regionernas beredskap vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning. Lagstiftningen är otydlig gällande vad för typ av beredskap som förväntas och hur lång tid regioner ska väntas klara sig på upprättade beredskapslager. Vi anser också att lagstiftningen som omfattar regionernas beredskap vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning ska vara tvingande. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

14.

Läkemedelsberedskap, punkt 4 (C)

av Sofia Nilsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt

avslår motionerna

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23 och

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

 

Ställningstagande

Sverige ska ha en god försörjningsförmåga i fråga om läkemedel i vardag, kris och krig och regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta. Jag anser också att regeringen bör etablera en förtydligad ansvarsfördelning för krisberedskap i läkemedelsförsörjningen och förtydliga lagstiftningen för att tydliggöra ansvaret för läkemedelsförsörjning ur ett krisberedskapsperspektiv. Avslutningsvis bör regeringen utreda möjligheten att stärka det nordiska samarbetet beträffande läkemedelsförsörjning vid kris och vidta åtgärder för en gemensam medicinsk krisberedskap i Norden.

 

 

15.

Läkemedelsberedskap, punkt 4 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15 och

avslår motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör återkomma med en utredning om ett statligt bolag med uppdrag att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige och att detta om möjligt ska göras i samarbete med våra nordiska grannländer. Det krävs enligt min mening ett bredare ansvarstagande i form av ett statligt läkemedelsbolag.

 

 

16.

Läkemedelsberedskap, punkt 4 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23 och

avslår motionerna

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42, 48 och 49 samt

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör vidta åtgärder för att trygga en god beredskap av läkemedel. Staten behöver enligt vår mening ta ansvar för att bygga upp en god beredskap och säkerställa tillräcklig och uthållig kapacitet avseende läkemedel, skyddsutrustning, medicintekniska produkter m.m.

 

 

17.

Läkemedelsberedskap, punkt 4 (L)

av Barbro Westerholm (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 42 och 48 samt

avslår motionerna

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M),

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 49 och

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M).

 

 

Ställningstagande

Sverige ska ha en god försörjningsförmåga i fråga om läkemedel i vardag, kris och krig och regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta. Jag anser också att regeringen bör etablera en förtydligad ansvarsfördelning för krisberedskap i läkemedelsförsörjningen och förtydliga lagstiftningen för att tydliggöra ansvaret för läkemedelsförsörjning ur ett krisberedskapsperspektiv.

Jag anser vidare att regeringen bör vidta åtgärder för att trygga en god beredskap av läkemedel. Staten behöver enligt min mening ta ansvar för att bygga upp en god beredskap och säkerställa tillräcklig och uthållig kapacitet avseende läkemedel, skyddsutrustning, medicintekniska produkter m.m.

 

 

18.

Lager, punkt 5 (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35.

 

 

Ställningstagande

Samordnade insatser inom EU gällande beredskapslager och utdelning av vaccin med anledning av covid-19 är av stor vikt. Coronapandemin har drabbat hela världen, EU och Sverige hårt. I vissa fall har det bidragit till att EU-samarbetet försvagats när medlemsländer konkurrerat om tillgången till materiel för skydd mot smittspridning och hantering av sjukvård. Under en global pandemi måste EU enligt vår mening förbli starkt. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

19.

Lager, punkt 5 (C)

av Sofia Nilsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

bifaller delvis motionerna

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S) och

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) samt

avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör införa ett system för att kunna överblicka svenska läkemedelslager hos apotek och vårdgivare. Vidare bör regeringen utreda möjligheten att återinföra beredskapslager och särfinansiera beredskaps­ansvaret.

 

 

20.

Lager, punkt 5 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

bifaller delvis motion

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkande 2,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör se över behovet att införa ett nationellt lager av medicinsk utrustning och relevanta läkemedel som en del av krisberedskapen. Regeringen bör även se över behovet av lagstiftning om att regionerna ska ha pandemilager med t.ex. skyddsutrustning för tre månaders förbrukning.

 

 

21.

Lager, punkt 5 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35 och

avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2 och

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör återkomma med lagförslag om beredskapslager som anger hur länge lager av skyddsutrustning ska räcka i kommuner och regioner. Många leverantörer har velat bidra, men regelverket har varit krångligt och det har därför tagit alldeles för lång tid att få fram tillräckligt med skyddsmateriel.

 

 

22.

Lager, punkt 5 (L)

av Barbro Westerholm (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

avslår motionerna

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S),

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S),

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M),

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 43 och 47,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2 och

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 35.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör se till att Sverige inför omsättningslager av läkemedel och sjukvårdsutrustning. Regionerna bör få ansvar för mindre lager, men staten bör få ett övergripande ansvar för lång tids uthållighet. Vidare bör regeringen se över för vilka läkemedel och vilken medicinteknisk utrustning Sverige bör ha möjlighet till inhemsk produktionskapacitet. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

23.

Effekter av pandemin, punkt 6 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 36 och

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25,

2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 16,

2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 6 och

2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 49.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör verka för att staten ska ta ett större ansvar för att komma till rätta med effekterna av pandemin. Vidare anser vi att regeringen ska se till att bedömningar vid palliativ vård följs även under en pandemi. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

24.

Effekter av pandemin, punkt 6 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 16,

2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 6 och

2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 49 och

avslår motionerna

2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 36,

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M).

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör se till att stöd ges till privattandvården i spåren av coronapandemin. Vi anser även att regeringen bör utreda om även assistansanordnare ska omfattas av de medel som regeringen har avsatt för merkostnadsersättningen för covid-19-relaterade kostnader. Vidare anser vi att relevanta positiva erfarenheter från covid-19-pandemin bör genomföras i ordinarie apoteksverksamhet. Avslutningsvis anser vi att regeringen bör följa upp hur pandemin har påverkat bruket av ANDTS-produkter och relaterade hälsoeffekter. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

25.

Psykisk hälsa och rehabilitering, punkt 7 (SD)

av Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 51 och 55,

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13 och

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 36,

bifaller delvis motion

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 13 och 15 samt

avslår motion

2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M).

 

 

Ställningstagande

Inledningsvis anser vi att regeringen bör ta fram en nationell handlingsplan för att möta en väntad ökad psykisk ohälsa med anledning av pandemin. Vidare anser vi att regeringen akut bör kartlägga pandemins påverkan på rehabilitering och lägga förslag på hur rehabiliteringen kan följas upp långsiktigt och systematiskt. Avslutningsvis bör regeringen se till att tillräckliga resurser för rehabilitering efter covid-19-sjukdom garanteras. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

26.

Psykisk hälsa och rehabilitering, punkt 7 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 13 och 15,

bifaller delvis motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 51 och 55 samt

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 36 och

avslår motionerna

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13 och

2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M).

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör ta initiativ till ett brett program mot psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vidare bör regeringen och relevanta myndigheter tillsammans med SKR på lämpligt sätt intensifiera rehabiliteringsinsatserna för de som drabbats av covid-19.

 

 

27.

Vaccination, punkt 8 (SD, V)

av Per Ramhorn (SD), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Christina Östberg (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 9 och

2020/21:3313 av Larry Söder (KD) samt

avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att möjligheten till vaccintillverkning i statlig regi grundligt ska utredas. Egen tillverkning av vaccin kan enligt vår mening bli billigare att finansiera för staten jämfört med kostnader för att reservera produktionskapacitet hos internationella producenter. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

28.

Vaccination, punkt 8 (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4 och

avslår motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29 samt

2020/21:3313 av Larry Söder (KD).

 

 

Ställningstagande

Vi anser att strategin om vaccination mot covid-19 särskilt bör följas upp och utvärderas med fokus på att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar givet olika regioners förutsättningar. Det är enligt vår mening avgörande att riskgrupper ska få ta del av vaccin först och då är det helt centralt att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar. Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

 

29.

Vaccination, punkt 8 (KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29 samt

avslår motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3313 av Larry Söder (KD) och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4.

 

 

Ställningstagande

Det är angeläget att den nationella vaccinationsstrategin omfattar frågor som rör läkemedelsförsäkringar och kompensation vid eventuella biverkningar som är så sällsynta att de inte kan fångas upp i regelrätta fas 3-prövningar som testar läkemedlets effekt och säkerhet i stora patientgrupper.

Vidare bör regeringen säkerställa en trygg och effektiv vaccinering mot covid-19. Det är angeläget att regeringen agerar proaktivt för att identifiera eventuella logistiska eller lagmässiga ändringar som kan krävas och förbereda lösningar för att kunna erbjuda och säkerställa en trygg och effektiv vaccinering till befolkningen.

Regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta.

 

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Motioner från allmänna motionstiden 2020/21

2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lämpliga inrättningar för lagerhållning av jodtabletter (t.ex. sjukhus, vårdcentraler, apotek) och införa handlingsplaner för skyndsam information om intag samt distribution inom lokalområdet och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för landets invånare att själva beställa jodtabletter ifrån landets apotek och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i sina bilaterala kontakter med USA, i FN samt i andra internationella sammanhang bör trycka på för att USA återupptar sitt ekonomiska stöd till WHO, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör stå upp för WHO:s arbete och genom organisationen bidra och vara delaktigt i arbetet med att bygga upp en bättre struktur för samarbete mellan länder vid internationella katastrofer och tillkännager detta för regeringen.

10.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att all forskning, kunskap och data som rör covid-19 ska utbytas mellan länder samt att behandlingar och vaccin ska vara patentfria och tillgängliga för alla och tillkännager detta för regeringen.

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en global överenskommelse kring att vaccin, behandlingar och tester bör produceras och levereras till lägsta möjliga kostnad och fördelas utifrån behov och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinrätta nationella beredskapslager med skydds- och sjukvårdsutrustning och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra statliga beredskapslager med strategiskt viktiga mediciner och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en nationell transparent kartläggning av regionernas förmåga att härbärgera större infektionsutbrott, större olyckor samt andra kriser och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationella krisberedskapsövningar inom hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt långsiktigt informationsarbete från Folkhälsomyndigheten och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga privata vårdföretag med avtal från regionen enligt lag ska ingå i regionernas/statens krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell samordning för att tillgodose att vården kan härbärgera ett stort antal sjuka patienter på kort tid samt ta emot patienter efter större olyckor och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi för tillräckligt många vårdplatser utifrån bl.a. demografiska behov, krisberedskap och långsiktiga kompetensbehov och tillkännager detta för regeringen.

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för offentligt ägd tillverkningsindustri av vaccin och tillkännager detta för regeringen.

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet att införa ett nationellt lager av medicinsk utrustning och relevanta läkemedel som en del av krisberedskapen och tillkännager detta för regeringen.

12.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning om att regionerna ska ha pandemilager med skyddsutrustning etc. för tre månaders förbrukning och tillkännager detta för regeringen.

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till ett brett program mot psykisk ohälsa till följd av pandemin och tillkännager detta för regeringen.

15.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen och relevanta myndigheter tillsammans med SKR på lämpligt sätt bör intensifiera rehabiliteringsinsatserna för de som drabbats av covid-19, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD):

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sammanställa fakta om hur covid-19 påverkar utsattheten bland kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V):

15.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en utredning om ett statligt bolag med uppdrag att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige och att detta om möjligt ska göras i samarbete med våra nordiska grannländer och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD):

22.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pandemier och om att Sverige bör öka kapaciteten att ta hand om och bota smittade samt att ett särskilt pandemicentrum bör upprättas och tillkännager detta för regeringen.

23.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det vid pandemier bör vara möjligt att begränsa rörelsefriheten genom undantagstillstånd för större områden än vad smittskyddslagen medger och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram riktlinjer till kommuner gällande beredskapslager av skyddsutrustning och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta fram särskilda direktiv för hantering av långtidssjuka covid-19-patienter och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer att det på varje äldreboende samt inom hemtjänsten i varje kommun finns en beredskapsplan för utbrott av virus och pandemier och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1345 av Sten Bergheden (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för hur vi via fler avloppsvattenprover kan begränsa skadan och spridningen av virussjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tidigarelägga betänkandet från hela Utredningen kring hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD):

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen grundligt ska utreda möjligheten till vaccintillverkning i statlig regi och tillkännager detta för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett tydligt statligt ansvar vad det gäller nationell samordning av hälso- och sjukvårdens beredskap och tillkännager detta för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram strukturer för att de nationella myndigheterna ska bli bättre på att stödja regionerna i arbetet för en stärkt beredskap och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att skapa ett långsiktigt system för riktade resurser med syfte att bygga upp en kvalitativ och jämlik beredskap i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

8.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att granska och utvärdera den bristfälliga beredskap som exponerats under pandemin och tillkännager detta för regeringen.

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den lagstiftning som omfattar regionernas beredskap vad det gäller läkemedel och medicinsk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

10.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen som omfattar regionernas beredskap gällande läkemedel och medicinsk utrustning ska vara tvingande och tillkännager detta för regeringen.

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inspireras av de länder där ansvaret för att kontakta dem som kan ha smittats vilar på sjukvården, när det gäller covid-19-smittspårning, och tillkännager detta för regeringen.

14.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplig myndighet bör arbeta fram nationella riktlinjer för vad som ska räknas som trängsel i kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.

15.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sverige bör följa WHO:s rekommendationer om munskydd och tillkännager detta för regeringen.

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka verksamheten med mobila vårdenheter vid en pandemi och tillkännager detta för regeringen.

17.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka verksamheten för mobila vårdenheter med tandvård och tillkännager detta för regeringen.

19.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta kompetensförsörjning under kris genom att personal kan förflyttas mellan olika huvudmän och tillkännager detta för regeringen.

20.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för snarast införande av särskild administrativ vårdservicepersonal och tillkännager detta för regeringen.

30.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska tillse att IVO omgående också undersöker vilken roll språkförbistringen bland personal inom äldreomsorgen har haft för smittspridningen av coronaviruset och tillkännager detta för regeringen.

33.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillse att vård och omsorg av smittade covid-19-patienter separeras från friska boende och tillkännager detta för regeringen.

34.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett besöksförbud på äldreboenden bör omprövas kontinuerligt och tillkännager detta för regeringen.

36.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att bedömningar vid palliativ vård följs även under en pandemi och tillkännager detta för regeringen.

51.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att möta en väntad ökad psykisk ohälsa med anledning av pandemin och tillkännager detta för regeringen.

55.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillse att tillräckliga resurser för rehabilitering efter covid-19-sjukdom garanteras och tillkännager detta för regeringen.

56.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om post-coronauppdraget och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera frågor om beredskapslager för läkemedel samt komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD):

53.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka verksamheten med mobila vårdenheter vid en pandemi och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utveckling och resursförstärkningar i sjukvården efter coronapandemin och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förstärka personalpolitiken och attrahera och behålla viktig kompetens inom hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:1891 av Hanna Westerén (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att coronakommissionen får i uppdrag att se över arbetsvillkoren inom offentlig sektor och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att staten ska ta ett större ansvar för att komma till rätta med effekterna av pandemin och tillkännager detta för regeringen.

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en akut åtgärd bör vara att kartlägga pandemins påverkan på rehabilitering samt lägga förslag på hur rehabiliteringen kan följas upp långsiktigt och systematiskt och tillkännager detta för regeringen.

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inspireras av Tyskland när det gäller covid-19-smittspårning och tillkännager detta för regeringen.

17.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämpliga myndigheter bör ta fram nationella riktlinjer för vad som ska räknas som trängsel i kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.

19.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sverige följer WHO:s rekommendationer om munskydd och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD):

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen ska utreda möjligheten till vaccintillverkning i statlig regi och tillkännager detta för regeringen.

10.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den lagstiftning som omfattar regionernas beredskap vad gäller läkemedel och medicinsk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett tydligt statligt ansvar vad gäller nationell samordning av hälso- och sjukvårdens beredskap och tillkännager detta för regeringen.

12.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få till strukturer för att de nationella myndigheterna ska bli bättre på att stödja regionerna i arbetet för en stärkt beredskap och tillkännager detta för regeringen.

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att skapa ett långsiktigt system för riktade resurser med syfte att bygga upp en kvalitativ och jämlik beredskap i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

14.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att granska och utvärdera den bristfälliga beredskap som har exponerats under pandemin och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD):

36.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att möta en väntad ökad psykisk ohälsa med anledning av pandemin och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att åter bygga upp beredskapslager av skyddsutrustning och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten även för personliga assistenter att omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet system för lagerhållning av läkemedel samt ett insynssystem för vilka läkemedel öppenvårdsapoteken har i lager och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera det nationella beredskapslagret för sjukvårdsmaterial i Västmanland och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2278 av Sten Bergheden (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och planera för större lager av skyddsutrustning, mediciner och medicinsk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att tillse att tillgång till avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2581 av Johan Hultberg (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram och implementera en strategi gällande läkemedelsberedskap vid kris och krig och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD):

23.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att trygga en god beredskap av läkemedel och tillkännager detta för regeringen.

25.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementera relevanta positiva erfarenheter från covid-19-pandemin i ordinarie apoteksverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

28.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den nationella vaccinationsstrategin och tillkännager detta för regeringen.

29.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en trygg och effektiv vaccinering mot covid-19 och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förebygga suicid bland personer som lider av psykisk ohälsa under de olika faser som covid-19-pandemin för med sig och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur forskningen på långtidssjuka i covid-19 kan stärkas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2020/21:2861 av Lars Beckman (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket bör ses över för att skydda alla riskgrupper bättre så att regelverket gäller den som har statlig såväl som kommunal LSS-insats och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C):

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensam medicinsk krisberedskap i Norden och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha en god försörjningsförmåga i fråga om läkemedel i vardag, kris och krig och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C):

21.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samarbete med regionerna snarast bör kartlägga och på nationell nivå sammanställa uppgifter om vilken vårdkapacitet som finns i landet och tillkännager detta för regeringen.

22.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en rimlig ambitionsnivå bör vara att regionerna inom den kommande försvarsbeslutsperioden ska kunna dubblera antalet fysiska vårdplatser med bemanning jämfört med ett normalläge i fredstid och tillkännager detta för regeringen.

42.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera en förtydligad ansvarsfördelning för krisberedskap i läkemedelsförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

43.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system för att kunna överblicka svenska läkemedelslager hos apotek och vårdgivare och tillkännager detta för regeringen.

45.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en gemensam ambitionsnivå för sjukvårdens beredskap och tillkännager detta för regeringen.

47.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återinföra beredskapslager och särfinansiera beredskapsansvaret och tillkännager detta för regeringen.

48.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga lagstiftningen för att tydliggöra ansvaret för läkemedelsförsörjning ur ett krisberedskapsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

49.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att stärka det nordiska samarbetet kring läkemedelsförsörjning vid kris och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD):

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas huruvida även assistansanordnare ska omfattas av de av regeringen avsatta medlen för merkostnadsersättningen för covid-19-relaterade kostnader och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD):

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pandemin har påverkat bruket av ANDTS-produkter och relaterade hälsoeffekter och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en nationell ambitionsnivå för vilka läkemedel och vilken sjukvårdsmateriel som det är nödvändigt att ha samt utse en ansvarig myndighet och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra den del av den hittills förda covid-19-strategin som handlar om att äldre över 70 år ska isoleras och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska ges ett nationellt uppdrag att säkerställa att kommunerna har tillgång till relevant skyddsutrustning inom äldreomsorgen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den strategi som ska genomföras avseende vaccination mot covid-19 särskilt bör följas upp och utvärderas med fokus på att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar givet olika regioners förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra den del av den hittills förda covid-19-strategin som handlar om att äldre över 70 år ska isoleras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska ges ett nationellt uppdrag att säkerställa att kommunerna har tillgång till relevant skyddsutrustning inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Inspektionen för vård och omsorg av regeringen bör ges i uppdrag att särskilt följa upp och utvärdera att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den strategi som ska genomföras avseende vaccination mot covid-19 särskilt bör följas upp och utvärderas med fokus på att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar givet olika regioners förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD):

49.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till privattandvården i spåren av coronapandemin och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C):

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nyckelkompetens inom t.ex. it, sjöfart och flyg ska kunna röra sig fritt över gränserna även i händelse av stängda gränser och att in- och utreseförbud därför bör hanteras i särskild ordning för denna personalkategori och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C):

16.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nyckelkompetens inom den samhällskritiska it-branschen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna röra sig fritt över gränserna även i händelse av stängda gränser och att in- och utreseförbud därför bör hanteras i särskild ordning för denna personalkategori och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av samordnade insatser inom EU gällande beredskapslager och utdelning av vaccin med anledning av covid-19 och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L):

19.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt beredskap i hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L):

10.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omsättningslager av läkemedel och sjukvårdsutrustning och tillkännager detta för regeringen.

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet till inhemsk produktionskapacitet och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3313 av Larry Söder (KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka kostnader och möjligheter för att upprätta en nationell vaccinfabrik som kan användas i krislägen och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en tydlig handlingsplan arbetas fram för hur Sverige exempelvis ska hantera inresande från rödlistade områden, behovet av karantän samt nedstängning av olika verksamheter eller geografiska områden och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra den del av den hittills förda covid-19-strategin som handlar om att äldre över 70 år ska isoleras och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Inspektionen för vård och omsorg av regeringen ges i uppdrag att särskilt följa upp och utvärdera att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den strategi som ska genomföras avseende vaccination mot covid-19 särskilt följs upp och utvärderas med fokus på att säkerställa att distributionsplanen är genomförbar givet olika regioners förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD):

35.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen återkommer med lagförslag kring beredskapslager som anger hur länge lager av skyddsutrustning ska räcka i kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tänka långsiktigt, resurssmart och utifrån en medveten försiktighetsprincip och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen