Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för år 1998, utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 1997/98:TU1

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen ställde sig bakom regeringens samtliga förslag till anslag för utgiftsområdet Kommunikationer om sammanlagt 24,1 miljarder kronor. Merparten av anslagen, 21,5 miljarder kronor, gick till investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. 33,3 miljoner kronor ska satsas för perioden maj 1998 till december 1998 på fortsatt stöd till Inlandsbanan. 413 miljoner kronor ska användas för att upprätthålla olönsam järnvägstrafik. Sjöfarten fick bidrag på 400 miljoner kronor.
Beslut
Anslag på kommunikationsområdet (TU1)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Anslag på kommunikationsområdet (TU1)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens samtliga förslag till anslag för utgiftsområdet Kommunikationer om sammanlagt 24,1 miljarder kronor. Merparten av anslagen, 21,5 miljarder kronor, gick till investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. 33,3 miljoner kronor ska satsas för perioden maj 1998 till december 1998 på fortsatt stöd till Inlandsbanan. 413 miljoner kronor ska användas för att upprätthålla olönsam järnvägstrafik. Sjöfarten fick bidrag på 400 miljoner kronor.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 75
Propositioner: 75

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-10-21
Justering: 1997-11-27
Betänkande 1997/98:TU1

Alla beredningar i utskottet

1997-10-20T22:00:00Z
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1997-12-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut