Bostadspolitiken

Betänkande 1997/98:BoU10

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen behandlade regeringen förslag till mål och inriktning för den framtida bostadspolitiken. Räntebidragssystemet enligt 1993 års regler reformeras. Ekologiskt hållbara investeringar främjas vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Reglerna ändras för statliga kreditgarantier vid ny- och ombyggnad av bostäder. Räntebidraget för nybyggda hyres- och bostadsrättshus avvecklas långsammare för fastigheter i de s.k. krisårgångarna. Den s.k. garanterade räntan trappas upp med 0,10 i stället för 0,35 procentenheter. Särskilt stöd lämnas till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Möjligheter öppnas också för att i vissa fall lösa av kommunala borgensåtaganden till förmån för bostadsrättsföreningar. Skattereduktionen för utgifter för reparationer m.m. på bostadshus förlängs t.o.m. den 31 mars 1999. Riksdagen ställde sig i ett tillkännagivande till regeringen bakom den bostadspolitiska målsättning som redovisas i regeringens proposition. I ytterligare ett tillkännavgivande gjordes ett förtydligande och en korrigering angående det statliga kreditgarantisystemet för bostäder. Förtydligandet gällde vilka bostadsinvesteringar som ska omfattas av den utvidgade möjligheten till kreditgaranti. Korrigeringen gällde tillämpningen av regeln om att ersättning ur kreditgarantin ska lämnas högst för förluster som avser det garanterade lånet samt 50 % av visst tillägg.
Beslut
Bostadspolitiken (BoU10)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Bostadspolitiken (BoU10)

Riksdagen behandlade regeringen förslag till mål och inriktning för den framtida bostadspolitiken. Räntebidragssystemet enligt 1993 års regler reformeras. Ekologiskt hållbara investeringar främjas vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Reglerna ändras för statliga kreditgarantier vid ny- och ombyggnad av bostäder. Räntebidraget för nybyggda hyres- och bostadsrättshus avvecklas långsammare för fastigheter i de s.k. krisårgångarna. Den s.k. garanterade räntan trappas upp med 0,10 i stället för 0,35 procentenheter. Särskilt stöd lämnas till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Möjligheter öppnas också för att i vissa fall lösa av kommunala borgensåtaganden till förmån för bostadsrättsföreningar. Skattereduktionen för utgifter för reparationer m.m. på bostadshus förlängs t.o.m. den 31 mars 1999. Riksdagen ställde sig i ett tillkännagivande till regeringen bakom den bostadspolitiska målsättning som redovisas i regeringens proposition. I ytterligare ett tillkännavgivande gjordes ett förtydligande och en korrigering angående det statliga kreditgarantisystemet för bostäder. Förtydligandet gällde vilka bostadsinvesteringar som ska omfattas av den utvidgade möjligheten till kreditgaranti. Korrigeringen gällde tillämpningen av regeln om att ersättning ur kreditgarantin ska lämnas högst för förluster som avser det garanterade lånet samt 50 % av visst tillägg.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 18
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-05-12
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:BoU10

Alla beredningar i utskottet

1998-03-26, 1998-04-28, 1998-05-12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-06-05

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser