Bostadspolitik

Betänkande 2016/17:CU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 april 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016 om bostadspolitik. Motionsförslagen handlar om åtgärder på bostadsmarknaden, kommunal bostadsförmedling, kommunala allmännyttiga bostadsbolag, så kallade byggemenskaper, bostäder för unga och studenter, boenden för våldsutsatta, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet i vissa bostadsområden, möjligheten att äga sin bostad, kreditgarantier på landsbygden samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 52

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer: 13
Betänkande 2016/17:CU14

Alla beredningar i utskottet

2017-03-02

Nej till motioner om bostadspolitik (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016 om bostadspolitik. Motionsförslagen handlar om åtgärder på bostadsmarknaden, kommunal bostadsförmedling, kommunala allmännyttiga bostadsbolag, så kallade byggemenskaper, bostäder för unga och studenter, boenden för våldsutsatta, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet i vissa bostadsområden, möjligheten att äga sin bostad, kreditgarantier på landsbygden samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-04-26
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 8, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Åtgärder på bostadsmarknaden

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 9,

   2015/16:529 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1-3,

   2015/16:727 av Rasmus Ling och Emma Hult (båda MP),

   2015/16:844 av Hanna Westerén m.fl. (S),

   2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 1,

   2015/16:1873 av Niklas Karlsson (S) yrkande 2,

   2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 20,

   2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 14 och 32,

   2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 3-5,

   2015/16:2205 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

   2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

   2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

   2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

   2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 37,

   2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

   2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 6 och 8,

   2016/17:583 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

   2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

   2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:1576 av Jan Ericson (M),

   2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 4,

   2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 14,

   2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S),

   2016/17:2410 av Markus Wiechel (SD),

   2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

   2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S),

   2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S),

   2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S),

   2016/17:3089 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C),

   2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4,

   2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5, 11, 16 och 40,

   2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 5, 6 och 8,

   2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 9, 11 och 13 samt

   2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 15, 23 och 32.
   • Reservation 1 (M, C, L, KD)
   • Reservation 2 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930020
   M267015
   SD003413
   MP22003
   C01903
   V18003
   L01405
   KD01402
   -1001
   Totalt1361143465
   Ledamöternas röster
  2. Kommunal bostadsförmedling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

   2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.
   • Reservation 3 (V)
  3. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

   2015/16:1873 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1,

   2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 9-11,

   2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) och

   2016/17:2875 av Lawen Redar (S).
   • Reservation 4 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930020
   M690015
   SD340013
   MP22003
   C19003
   V01803
   L14005
   KD14002
   -1001
   Totalt26618065
   Ledamöternas röster
  4. Byggemenskaper

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkande 6.
  5. Åtgärder för fler studentbostäder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 25 och 26 samt

   2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 18 och 20.
   • Reservation 5 (M)
  6. En ny boendeform för unga

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11 och

   2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 24.
   • Reservation 6 (M, C, L, KD)
  7. Bostäder till nyanlända

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 10,

   2016/17:778 av Kent Ekeroth (SD) och

   2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 7.
   • Reservation 7 (SD)
   • Reservation 8 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930020
   M690015
   SD034013
   MP22003
   C00193
   V18003
   L14005
   KD14002
   -0101
   Totalt230351965
   Ledamöternas röster
  8. Åtgärder för fler jourlägenheter och skyddade boenden

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 33 och

   2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 13 och 14.
   • Reservation 9 (C, L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (C, L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930020
   M690015
   SD340013
   MP22003
   C01903
   V17004
   L01405
   KD14002
   -1001
   Totalt25033066
   Ledamöternas röster
  9. Planering för ökad trygghet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6,

   2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6 och

   2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 4 och 5.
   • Reservation 10 (SD)
  10. Bosparande för unga

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 30,

   2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

   2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 18.
   • Reservation 11 (SD)
  11. Kreditgarantier på landsbygden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.
   • Reservation 12 (C, KD)
  12. Innovativt, miljövänligt och hållbart byggande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:745 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (båda C),

   2015/16:1017 av Kristina Nilsson m.fl. (S),

   2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 4 och 34,

   2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkandena 2 och 3,

   2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19,

   2016/17:2501 av Mats Green m.fl. (M),

   2016/17:2872 av Anders Forsberg (SD) yrkande 3,

   2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4,

   2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 21 och

   2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5.
   • Reservation 13 (M, C)