Beskattningen av vissa förmåner, m.m.

Betänkande 1995/96:SkU25

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Beslut
Beskattningen av vissa förmåner, m.m.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Beskattningen av vissa förmåner, m.m.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-05-07
Justering: 1996-05-21
Betänkande 1995/96:SkU25

Alla beredningar i utskottet

1996-05-07
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-05-30

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser