Till innehåll på sidan

Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Betänkande 2009/10:SkU2

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 november 2009

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Ändrade skatteregler för artister som bor utomlands (SkU2)

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera, förkortad A-SINK. Från den 1 januari 2010 blir det möjligt för dessa personer att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen. Då får de rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Beslutet innebär en EU-anpassning. Ett annat beslut innebär att arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningar som beskattas enligt A-SINK.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2009-09-24
Justering: 2009-10-22
Trycklov till Gotab och webb: 2009-10-26
Trycklov: 2009-10-26
Betänkande 2009/10:SkU2

Alla beredningar i utskottet

2009-09-23T22:00:00Z

Ändrade skatteregler för artister som bor utomlands (SkU2)

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera, förkortad A-SINK. Från den 1 januari 2010 blir det möjligt för dessa personer att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen. Då får de rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Förslaget innebär en EU-anpassning. Ett annat förslag innebär att arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningar som beskattas enligt A-SINK. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 2009-11-04

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2009-11-04
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) utom i fråga om 6 kap. 11 §,
2. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
3. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
5. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
6. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:182 i denna del och avslår motion 2008/09:Sk20.