Till innehåll på sidan

Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Betänkande 2021/22:SoU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 november 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nya regler för läkemedel för djur (SoU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser för läkemedel för djur.

Förslagen syftar bland annat till att underlätta för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och Läkemedelsverket att utföra sina olika uppdrag rörande läkemedelsbehandling av djur, skydd av djurs och människors hälsa samt livsmedelssäkerhet.

Förslagen innebär bland annat att:

 • den som har ett vanligt apotek, öppenvårdsapotek, ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten om förskrivningar som gäller läkemedel för djur
 • regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket ska informeras om ett apotek inte lämnar uppgifter
 • tystnadsplikt ska gälla för personal på apotek.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-11-11
Justering: 2021-11-18
Trycklov: 2021-11-18
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2021-10-19, 2021-11-11

Nya regler för läkemedel för djur (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser för läkemedel för djur.

Förslagen syftar bland annat till att underlätta för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och Läkemedelsverket att utföra sina olika uppdrag rörande läkemedelsbehandling av djur, skydd av djurs och människors hälsa samt livsmedelssäkerhet.

Förslagen innebär bland annat att:

 • den som har ett vanligt apotek, öppenvårdsapotek, ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten om förskrivningar som gäller läkemedel för djur
 • regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket ska informeras om ett apotek inte lämnar uppgifter
 • tystnadsplikt ska gälla för personal på apotek.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-11-24
Debatt i kammaren: 2021-11-25
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SoU7, Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Debatt om förslag 2021/22:SoU7

Webb-tv: Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-11-25
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20211125SoU7, Beslut

Beslut 2021/22:20211125SoU7

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
2. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:220 punkterna 1-3.
2. Tystnadsplikt för apotekspersonal
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:307 av Pia Steensland m.fl. (KD).
 • Reservation 1 (KD)