Till innehåll på sidan

Barnfrågor

Betänkande 1997/98:SoU13

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för de insatser som genomförts under de senaste åren för att stärka barns ställning och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Skrivelsen lades till handlingarna.
Beslut
Barnfrågor (SoU13)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Barnfrågor (SoU13)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för de insatser som genomförts under de senaste åren för att stärka barns ställning och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Skrivelsen lades till handlingarna.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 52

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-03-12
Justering: 1998-03-26
Betänkande 1997/98:SoU13

Alla beredningar i utskottet

1998-03-12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-04-16

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser