Till innehåll på sidan

Ändringar i jämställdhetslagen m.m.

Betänkande 2000/01:AU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Jämställdhetslagen skärps fr.o.m. den 1 januari 2001. Lagens diskrimineringsförbud samordnas med övrig lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet när det gäller skyddsnivå, terminologi och struktur. Förbudet utvidgas till att omfatta arbetssökande under hela anställningsförfarandet och ska gälla även om inte något anställningsbeslut fattats. Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Resultatet av kartläggningen och analysen ska varje år redovisas i en handlingsplan för jämställda löner. I planen ska arbetsgivaren ange vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behövs för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Planen ska ange inom vilken tid lönejusteringarna ska vara genomförda.
Beslut
Jämställdhetslagen skärps
Utskottets förslag till beslut
Förslag dels om godkännande av vad som anförts om definition i lag av likvärdigt arbete och om utformningen av 2 § jäställdhetslagen dels om godkännande av vad som anförts om möjligheten att tillämpa positiv särbehandling och om utformning av 15 § jämställdhetslagen. I övrigt bifall till propositionen samt motionerna 1999/2000:A4 yrk. 5 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 5, 6 och 10 (kartläggning och analys av löneskillnader m.m.), 1999/2000:A806 yrk. 1 i motsvarande del, 1999/2000:A808, 1999/2000:A810 i motsvarande del, 1999/2000:A814 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 7 (plan för jämställda löner), 1999/2000:A4 yrk. 5 i motsvarande del, 1999/2000:A809, 1999/2000:A810 i motsvarande del, 1999/2000:A814 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 4 (uppgifter om enskilda löner), 1999/2000:A818 yrk. 11 och 1999/2000:A819 yrk. 3 (talerätt i Jämställdhetsnämnden). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om skärpning av jämställdhetslagen. Lagens diskrimineringsförbud samordnas med övrig lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet när det gäller skyddsnivå, terminologi och struktur. Förbudet utvidgas till att omfatta arbetssökande under hela anställningsförfarandet och ska gälla även om inte något anställningsbeslut fattats. Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Resultatet av kartläggningen och analysen ska varje år redovisas i en handlingsplan för jämställda löner. I planen ska arbetsgivaren ange vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behövs för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Planen ska ange inom vilken tid lönejusteringarna ska vara genomförda. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.</p>
Utskottets förslag
Jämställdhetslagen skärps

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Jämställdhetslagen skärps

Jämställdhetslagen skärps fr.o.m. den 1 januari 2001. Lagens diskrimineringsförbud samordnas med övrig lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet när det gäller skyddsnivå, terminologi och struktur. Förbudet utvidgas till att omfatta arbetssökande under hela anställningsförfarandet och ska gälla även om inte något anställningsbeslut fattats. Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Resultatet av kartläggningen och analysen ska varje år redovisas i en handlingsplan för jämställda löner. I planen ska arbetsgivaren ange vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behövs för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Planen ska ange inom vilken tid lönejusteringarna ska vara genomförda.
Utskottets förslag till beslut
Förslag dels om godkännande av vad som anförts om definition i lag av likvärdigt arbete och om utformningen av 2 § jäställdhetslagen dels om godkännande av vad som anförts om möjligheten att tillämpa positiv särbehandling och om utformning av 15 § jämställdhetslagen. I övrigt bifall till propositionen samt motionerna 1999/2000:A4 yrk. 5 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 5, 6 och 10 (kartläggning och analys av löneskillnader m.m.), 1999/2000:A806 yrk. 1 i motsvarande del, 1999/2000:A808, 1999/2000:A810 i motsvarande del, 1999/2000:A814 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 7 (plan för jämställda löner), 1999/2000:A4 yrk. 5 i motsvarande del, 1999/2000:A809, 1999/2000:A810 i motsvarande del, 1999/2000:A814 i motsvarande del och 1999/2000:A818 yrk. 4 (uppgifter om enskilda löner), 1999/2000:A818 yrk. 11 och 1999/2000:A819 yrk. 3 (talerätt i Jämställdhetsnämnden). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 31
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-03
Justering: 2000-10-10
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:AU3

Alla beredningar i utskottet

2000-09-05, 2000-09-21, 2000-10-03

Jämställdhetslagen skärps

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om skärpning av jämställdhetslagen. Lagens diskrimineringsförbud samordnas med övrig lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet när det gäller skyddsnivå, terminologi och struktur. Förbudet utvidgas till att omfatta arbetssökande under hela anställningsförfarandet och ska gälla även om inte något anställningsbeslut fattats. Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Resultatet av kartläggningen och analysen ska varje år redovisas i en handlingsplan för jämställda löner. I planen ska arbetsgivaren ange vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behövs för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete. Planen ska ange inom vilken tid lönejusteringarna ska vara genomförda. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-10-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser