Till innehåll på sidan

Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande

Betänkande 1998/99:SkU21

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Vissa skatteregler ändras den 1 juli 1999 med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a. tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.
Beslut
Ändrade regler med anledning av att taxfreehandeln upphör (SkU21)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag till ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör den 1 juli 1999. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a.tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.</p>
Utskottets förslag
Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande (SkU21)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler med anledning av att taxfreehandeln upphör (SkU21)

Vissa skatteregler ändras den 1 juli 1999 med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a. tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1999-05-04
Justering: 1999-05-20
Betänkande 1998/99:SkU21

Alla beredningar i utskottet

1999-05-04

Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag till ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör den 1 juli 1999. De lagar som anpassas till den nya situationen är bl.a.tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen. Dessutom berörs reglerna om exportbutiker och proviantering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-06-02

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser