Allmänna helgdagar m.m.

Betänkande 2009/10:KU31

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 mars 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU31)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar bland annat om helgdagar, flaggdagar, belöning i form av flaggutdelning och medborgarceremonier. Andra motioner handlar om flaggning med EU-flaggan, offentliga belöningssystem, nationalsången och en minnesdag för Raoul Wallenberg.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-11
Justering: 2010-02-18
Trycklov: 2010-02-22
Trycklov till Gotab och webb: 2010-02-23
Reservationer: 1
Betänkande 2009/10:KU31

Alla beredningar i utskottet

2010-02-04, 2010-02-11

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar bland annat om helgdagar, flaggdagar, belöning i form av flaggutdelning och medborgarceremonier. Andra motioner handlar om flaggning med EU-flaggan, offentliga belöningssystem, nationalsången och en minnesdag för Raoul Wallenberg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-03-03
Stillbild från Debatt om förslag 2009/10:KU31, Allmänna helgdagar m.m.

Debatt om förslag 2009/10:KU31

Webb-tv: Allmänna helgdagar m.m.

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 103 Andreas Norlén (M)
Herr talman! Det här betänkandet heter Allmänna helgdagar m.m. Det handlar om sådant som förenar oss som bor i Sverige. Här behandlas allmänna helgdagar, det vill säga dagar då Sverige tar en paus för att gemensamt fira en högtid med gamla traditioner. Här behandlas också de allmänna flaggdagarna, det vill säga dagar då vi i vårt samhälle, med hänvisning till kultur och traditioner, vill markera lite extra genom att låta flaggan gå i topp från Smygehuk till Treriksröset. Det finns förslag i olika riksdagsmotioner som behandlas här om att ta bort eller lägga till vissa helgdagar och flaggdagar, men konstitutionsutskottet föreslår att vi ska behålla helgdagarna och flaggdagarna oförändrade. Jag vill särskilt säga några ord om de kungliga flaggdagarna. Konungens, drottningens och kronprinsessans respektive födelsedagar och namnsdagar är allmänna flaggdagar. Detta vill en motionär avskaffa. Det finns därför skäl att påminna om regeringsformen 1 kap. 5 §: Konungen eller drottning, som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron, är rikets statschef. Sverige är en monarki. Den svenska monarkin har starkt folkligt stöd, och det finns inget som tyder på annat än att monarkin kommer att finnas kvar länge än. Sverige förenar en väl fungerande parlamentarisk demokrati med en statsform som innebär att statschefen ärver sitt ämbete. Huruvida detta är bra eller dåligt kan man ha olika åsikter om. Jag gläds. Andra gnisslar tänder. Republikanska föreningen kommer sannolikt också att finnas kvar länge än. Faktum kvarstår dock: Sverige är en monarki, och med i det paketet följer ett antal bruk, ritualer, seder och traditioner. Hans Majestät Konungen förklarar riksmötet öppnat här i kammaren varje år. Tronföljarens bröllop är delvis en statsangelägenhet. Och på stora riksvapnets hjärtsköld framför mig på talarstolen finns det kungliga husets dynastivapen. Ni som har bra syn kan se att hjärtskölden är kluven och består av både Vasaättens vase och ätten Bernadottes vapen, som bygger på furstendömet Ponte Corvos vapen. I det monarkiska paketet ingår utöver de exempel som jag nyss gav att vi flaggar på de kungliga bemärkelsedagarna. Hade Sverige varit en republik hade vi flaggat på andra dagar. USA har allmän flaggdag till exempel på Abraham Lincolns födelsedag, på George Washingtons födelsedag och när en ny president installeras. Jag kan tycka att det är lite tröttsamt att republikanerna inte kan nöja sig med att agitera för sitt favoritstatsskick och att de inte kan acceptera att det så länge Sverige är en monarki ingår ett antal seder och bruk i detta. Om de svenska republikanerna i en avlägsen framtid och mot alla odds skulle vinna framgång lovar jag, herr talman, att vara en bättre förlorare än de är och glatt hissa flaggan på den nya republikens nya flaggdagar. Men nu är Sverige en monarki, och då flaggar vi när kungen, drottningen och kronprinsessan fyller år och har namnsdag. Det har vi gjort länge, och det ska vi fortsätta med så länge Sverige förblir en monarki. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-03-03
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Helgdagar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K261 och 2009/10:K316.
  2. Flaggdagar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K213, 2009/10:K228 yrkandena 1 och 2, 2009/10:K276 yrkande 1, 2009/10:K366 och 2009/10:K371.
   • Reservation 1 (v, mp)
  3. Belöning i form av flaggutdelning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2009/10:K269.
  4. Medborgarceremonier

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2009/10:K303.
  5. Motionsförslag som behandlats i förenklad ordning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.